РІШЕННЯ від 31 жовтня 2019 року  №  1232/ VIІ "Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року та внесення змін до рішення міської ради від 21

РІШЕННЯ

від 31 жовтня 2019 року                                                                        №  1232/ VIІ

 

Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року та внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 1027 «Про міський бюджет м. Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього

 

Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись   Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Барвінківська міська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

          1.Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 1027 « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 31.01.2019р.№1056-VII, від 15.03.2019р. № 1079-VII, від 19.04.2019р. №1101-VII , від 10.05.2019р. -1129- VIІ, від 11.06.2019р №1136-VIІ, від 30.08.2019р. №1176-VII, від 12.09.2019р. №1209-VIІ, від 20.09.2019р.№ 1217 -VIІ виклавши їх у новій редакції:

Визначити на 2019 рік:

доходи міського  бюджету в сумі 28 557 860  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 28 082 372  гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 475 488  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 28 831 458 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 20 717 642  гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 8 113 816 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

профіцитза загальним фондом міського бюджету у сумі 7 364 730 гривень.

дефіцитза спеціальним фондом міського бюджету у сумі 7 638 328 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення;

оборотний залишокбюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,6% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 20 417 гривень, що становить 1% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

3.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2019  рік міжбюджетні трансфертизгідно з додатком 3 до цього рішення.

5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 7 до цього рішення.

6.Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 23 593 550 гривнізгідно з додатком 4 до цього рішення.

7.становити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

8.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

9.Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти місцевим бюджетам;

 поточні трансферти населенню.

 10..Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11.Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

11.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

11.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

12. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

13. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

14. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2019 рік.

15. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» ( зі змінами).

16. Дозволитиміськвиконкому, у виключнихвипадкахотримуватиготівку на здійсненняіншихвидатків, які не можутьбутипроведені за безготівковою оплатою.

17. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

18. Додатки 1-7 до цьогорішення є йогоневід’ємноючастиною.

19. ЦерішенняБарвінківськоїміської  ради  набираєчинності  з 31 жовтня 2019  року.

20.  Відповідно  до вимогстатті  28 Бюджетного  кодексу  УкраїниоприлюднитирішенняБарвінківськоїміської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2019  рік ” 

21.Контроль  за  виконаннямцьогорішенняпокласти на   постійнукомісію    з  питаньпланування   бюджету  і фінансівосвіти, культури, молоді і спорту, соціальногозахистунаселення, охорониздоров’я, депутатськоїдіяльності  і етики

 

ДОДАТКИ 1, 2

 

Міський голова                                                    О. БАЛО

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради LVII сесії VII скликання

№ 1232/VII   від 31 жовтня 2019 року « Про виконання міського бюджету

 за 9 місяців  2019 року  та внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2018 року №1027 « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього.

 

Міський бюджет за 9 місяців  2019 року по власним доходам виконаний на 115,8% при плані11 476 783 грн. надійшло 13 291 386 грн. доходів, що на 1 814 603 грн. більше, ніж було заплановано. Міський бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний  на 110,3 % . Затверджений план з урахуванням змін становить 17 632 113грн., отримано доходів 19 446 716 грн. Спеціальний фонд за 9 місяців  2019 року  виконаний на 102,7 %.

Видаткова частина загального фонду міського бюджету за 9 місяців  2019 року  виконана 88,4 %. При плані 15 818 452 грн., касові видатки склали  13 989 250 грн.. На фінансування житлово-комунального господарства витрачено 3 215 578 грн., що складає 30,0 % від обсягу бюджету по видаткам загального фонду. На фінансування соціально- культурних заходів спрямовано 7 484 271 грн., що становить 53,5% видатків міського бюджету. Із них : надання дошкільної освіти 6 545 467 грн., культура 49 522 грн., соціальний захист населення 149 700грн., реалізація інших заходів 219 638 грн., інші субвенції 519 944 грн. 

Виконання видаткової частини спеціального фонду становить 33,2 % . При плані 3 538 245грн. , касові видатки становлять 1 174 506 грн.

 

Внесення змін до міського бюджету на 2019 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

І.Збільшити доходи міського бюджету:

1.Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.10.2019 року по загальному фонду  в сумі 1 184 925 грн., із них:

Код 18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» 1 174 925 грн.

Код 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 10 000 грн.

2.Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.10.2019 року по спеціальному фонду  в сумі 14 576 грн.

Код 33010100 « Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення , що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» 14 576 грн.

ІІ.Виділення коштів за рахунок  перевиконання міського бюджету:

1.Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.10.2019 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі  1 184 925  грн., із них:

-« Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 550 136 грн.( на виконання програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки та додатків до нього ( зі змінами)» на 2019 рік),

       - « Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» – 88 120грн. ( на виконання програми фінансової підтримки комунальному підприємству «Благоустрій» територіальної громади  м.Барвінкове на 2016-2019 роки  в т.ч. 40 000 грн. погашення заборгованості по заробітній платі, 1 000 грн.  сплата військового податку,15000 грн. сплата  прибуткового податку, 2 120 грн. придбання матеріалів в соціальний центр «Барвінок» по вул..Московській,1, 30 000 грн. погашення заборгованості по податку на додану вартість.);

- « Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів»129 319грн. (70 000 грн.  Відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації на організацію харчування учнів 1-4 класів міських шкіл не пільгових категорій, 10 000 грн.Барвінківському РС ГУДМС України в Харківській області  для  поліпшення матеріально-технічного стану( придбання стільців, офісних столів, шаф для зберігання архіву), 25 799 грн. Опорний заклад  Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 (придбання лінолеуму) на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки»,5 000 грн. Комунальному некомерційному підприємству « Центр первинної медико–санітарної допомоги Барвінківського району» придбання медикаментів , для надання невідкладної медичної допомоги населенню  на виконання програми удосконалення та надання невідкладної медичної допомоги населенню м.Барвінкове на 2016-2020 роки»), КЕКВ 3220 «Капітальні   трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів»18 520 грн. Комунальному закладу охорони здоров’я Барвінківська центральна районна лікарня придбання комп’ютерної техніки (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд));

-«Надання дошкільної освіти» 367 350 грн.,в т.ч. КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» 217 100грн.(придбання миючих засобів,матеріали для ремонту у приміщенні харчоблоку, придбання постільної білизни, посуду, меблі, придбання вікон), КЕКВ 2111 « Заробітна плата» 121 600грн, КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 28 650 грн.(придбання електроплити, принтера,витяжки (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) на виконання «Програми  фінансового забезпечення дошкільних навчальних закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік та на період 2016-2019 роки»;

-«Благоустрій міст,сіл,селищ»КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»  50 000 грн.(на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки»).

2.Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.10.2019 року по спеціальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 14 576 грн.

-«Проведення заходів із землеустрою» КЕКВ 2281 « Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних( регіональних) програм»  14 576 грн. ( проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до програми розвитку земельних відносин та охорони земель в місті Барвінкове Харківської області на 2011-2020 роки);

 

ІІІ. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

1.Зробити переміщення  з КЕКВ на КЕКВ по загальному фонду:

- «Здійснення заходів із землеустрою» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) 190 000 грн. та направити їх на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку»  190 000 грн; 

-«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» з КЕКВ2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку» 20 000 грн. та направити їх на  2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) 20 00грн.;

-« Благоустрій міст,сіл,селищ» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)  58 230 грн. та направити їх на  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»  43 830 грн..(на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки»),КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» 14 400 грн.( придбання світильників світлодіодних консольних сонячна батарея).

2. Зробити переміщення з КПКВТКМБ на КПКВТКМБ:

-з «Підтримкаспорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну  діяльність в регіоні» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку»  41 190 грн. та направити їх на «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2120 « Нарахування на оплату праці» 41 190грн.;

- з «Благоустрій міст,сіл,селищ» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)  71 600 грн. та направити їх на «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 2111 « Заробітна плата» 2 000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 50 200 грн., КЕКВ 2250 « Видатки на відрядження» 8 000 грн., КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» 11 400 грн. ( придбання картонних коробок);

- з «Резевний фонд» КЕКВ 9000 «нерозподілені видатки» 65 000 грн. та направити їх на «Інші заходи у сфері  соціально-економічного захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 15 000 грн., «Благоустрій міст,сіл,селищ»КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»  50 000 грн.(на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки»).

- з «Реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку»  20 000 грн. та направити їх на «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів»КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) 20 000 грн.

 

 

Міський голова                                                                                  О. БАЛО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних