РІШЕННЯ  від 06 грудня 2019 року  № 1265  -VIІ Про   внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2018 року № 1027  «Про міський бюджет м .Б

 

                                                       РІШЕННЯ

 від 06 грудня 2019 року                                                                                    № 1265  -VIІ

                                                                                                                  

Про   внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2018 року № 1027  «Про міський бюджет м .Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього.

 

               Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись   Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

          1. Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 1027 « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 31.01.2019р.№1056-VII, від 15.03.2019р. № 1079-VII, від 19.04.2019р. №1101- VII , від 10.05.2019р. -1129- VIІ, від 11.06.2019р №1136- VIІ, від 30.08.2019р. №1176-VII, від 12.09.2019р. №1209- VIІ, від 20.09.2019р. № 1217 –VIІ, від 31.10.2019р. №1232- VIІ виклавши їх у новій редакції:

Визначити на 2019 рік:

 доходи міського  бюджету в сумі 28 968 720  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 28 493 232  гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 475 488  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 29 242 318 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 21 169 552  гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 8 072 766 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 7 323 680 гривень.

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 7 597 278 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,6% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 24 539 011 гривні згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти місцевим бюджетам;

 поточні трансферти населенню.

         9.  .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

        10. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

       10.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

      10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

  10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

  10.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

11. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

 12. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

13. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2019 рік.

14. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» ( зі змінами).

15. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

16. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

 17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 18. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 06 грудня 2019  року.

 19.  Відповідно  до вимог   статті  28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2019  рік ” 

 20.  Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на   постійну  комісію    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики 

 

            Міський голова                                                    О.О.Бало

 

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради LIX сесії   VII скликання №1265 -VII   від  06 грудня  2019 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2018 року №1027 « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього.

 

Внесення змін до міського бюджету на 2019 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

І.Збільшити доходи міського бюджету:

1. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.12.2019 року по загальному фонду  в сумі 410 860 грн., із них:

 Код 18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» 303 960 грн.;

Код 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості» 82 900 грн.;

Код 21081100 « Адміністративні штрафи та інші санкції» 6 000 грн.;

Код 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності» 18 000грн.

               

        ІІ.Виділення коштів за рахунок  перевиконання міського бюджету:

1. Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.12.2019 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі  410 860  грн.,:    

- « Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» – 371 660 грн. ( на виконання програми фінансової підтримки комунальному підприємству «Благоустрій» територіальної громади  м.Барвінкове на 2016-2019 роки  в т.ч. 185 130 грн. погашення заборгованості по заробітній платі, 50 000 грн. сплата  прибуткового податку, 2 980 грн. придбання матеріалів в соціальний центр «Барвінок» по вул..Московській,1, 120 550 грн. погашення заборгованості по податку на додану вартість, 13 000 грн. погашення заборгованості з ЄСВ);

-« Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 39 200 грн. ( Управлінню соціального захисту населення на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки»   для компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян міста на міських маршрутах).

          

          ІІІ. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

     В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

1.Зробити переміщення  з КЕКВ на КЕКВ по загальному фонду:

-  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» з КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» 10 000 грн., КЕКВ 2282«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку»  4 506 грн. та направити їх на  2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) 10 00грн., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 4 506 грн.;

«Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» 72 980 грн. , КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 2103 грн.  та направити їх на КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» 55 480 грн. (придбання миючих засобів,офісних стільців, витяжки ,меблів), КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»  17 500 грн., КЕКВ 2111 « Заробітна плата» 2103 грн.

-  « Благоустрій міст,сіл,селищ» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)  5 880 грн. та направити їх на  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»  5 880 грн..(на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки»)

  2. Зробити переміщення з КПКВТКМБ на КПКВТКМБ:

По загальному фонду:

- з «Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» 20 417 грн. та направити їх на «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів»  КЕКВ 2111 « Заробітна плата» 15 000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 5 417 грн.;

Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» 86500 грн.

 - з «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку»  21 000 грн.

- з «Реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку»  14 000 грн. та направити їх на «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) 121 500 грн.

- з « Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних)  3600 грн. та направити їх на  « Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»3 600 грн.( на виконання програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки та додатків до нього ( зі змінами)» на 2019 рік);

-з « Організація та проведення громадських робіт» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 11445 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 2509 грн. та направити їх на « Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів»  13 954 грн. (13 954 грн. Опорний заклад  Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 для зміцнення матеріально-технічної бази на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки»).

По спеціальному фонду:

-з «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 3131 « Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» 12 262 грн.

-з « Будівництво об’єктів житлово- комунального господарства» КЕКВ 3131 « Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)»7 428 грн. та направити їх на «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» » КЕКВ 3131 « Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» 19 690 грн.

 

IV. Зменшити виділені кошти по спеціальному фонду міського бюджету , згідно рішення LIII сесії Барвінківської  міської ради  VII скликання № 1176- VII  від 30  серпня 2019 року « Про виконання міського бюджету за перше півріччя 2019 року та  внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2018 року №1027 « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього».

- « Благоустрій міст,сіл,селищ»  КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 6 000 грн. (придбання обладнання піскорозкидальне ВІВА ПР-3 об’ємом 3 м3 з системою керування на ЗІЛ-130) ;

- «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 16 200 грн . (виконання робіт з коригування кошторисної частини робочого проекту «Капітальний ремонт частини водопровідної мережі по вул..Центральній від №41-а до №77 у м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області», коригування  робочого проекту «Капітальний ремонт водовода від 8 Березня до водопровідної башти «Рожновського» по вул..50 років Радянської України в м.Барвінкове Харківської області» та проведення експертиз на виконання програми «Питна вода України» на 2006-2020   роки) .

 

Згідно рішення LII сесії Барвінківської  міської ради  VII скликання № 1232- VII  від 31  жовтня 2019 року « Про виконання міського бюджету за 9 місяців  2019 року та  внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2018 року №1027 « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього».

- «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 3 850 грн.( придбання витяжки) .

 

Згідно рішення  XLIХ сесії   VII скликання № 1101- VII    від 19 квітня 2019 року « Про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року  та внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2018 року №1027 « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього».

- « Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»   КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів»  15 000 грн. ( за видачу технічних умов «Будівництво мережі вуличного освітлення від ТП №17,19,21,371 по вул..Скрипника у м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області»

 та збільшити видатки по загальному фонду міського бюджету в сумі 41 050 грн. в т.ч.-  « Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 13 460 грн. (в т.ч. 12 000 грн. Комунальному закладу охорони здоров’я  Барвінківська центральна районна лікарня на поточний ремонт ультразвукового сканеру UltimaPA, 1460 грн. Опорний заклад  Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 для зміцнення матеріально-технічної бази на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки».);

- «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) 27 590 грн.

 

 

 

           Міський голова                                                 О.О.Бало

Фото без опису

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних