Адміністративні послуги соціального характеру

Призначення пільг на оплату житла, комунальних послуг (код послуги 01974) 

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької  діяльності на непрофесійній основі (код послуги 00101)

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (код послуги 00155)

Призначення тимчасової державної соціальньої допомоги непрацюючій особ, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату (код послуги 01007)

Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб (код послуги 00157)

Надання статусу учасника бойових дій (код послуги 01286) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Видача бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни (код послуги 01198) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви 

Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою учасника (код послуги 01285) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви 

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати    працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які  призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві  (код послуги 01620) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви 

Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення  (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі  проведення антитерористичної  операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,  бойових дій та збройного конфлікту (код послуги 01877) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви 

Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла  для тимчасового проживання (код послуги 01257) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви 

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (код послуги 00169) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви 

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення (код послуги 01622) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви 

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг  (код послуги 00104) 

 • Зразок заяви 

Рішення про продовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового  проживання внутрішньо переміщених осіб (код послуги 01433) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви 

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів  (код послуги 01262) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї  (код послуги 00121) 

Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з досягненням 14-річного віку (код послуги 01200) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї (код послуги 01194) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї  (код послуги 01196) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" (код послуги 00135) 

Призначення державної допомоги при народженні дитини (код послуги 00144) 

Призначення державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального  страхування (код послуги 00143) 

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (код послуги 00149) 

 • Зразок заяви  

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям (код послуги 00150) 

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини (код послуги 00147) 

Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність (код послуги 00959) 

Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях (код послуги 00960) 

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Призначення одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" (код послуги 01775) 

 • Зразок заяви  

Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"  (код послуги 01227) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме   (код послуги 00154 

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої  недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена (код послуги 00122) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї  патронатного вихователя (код послуги 01405) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (код послуги 01386) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків (код послуги 01265) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико- соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб  з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем (код послуги 00117) 

Видача посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (код послуги 00242) 

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (код послуги 01255) 

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки (код послуги 00221) 

 • Зразок заяви  

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (код послуги 00222) 

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (код послуги 00220) 

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю (код послуги 00223) 

Призначення грошової компенсації замість санаторно- курортної путівки громадянам, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи (код послуги 00224) 

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (код послуги 00151) 

 • Зразок заяви  

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько- консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного  стороннього догляду, на догляд за нею (код послуги 00103) 

Призначення державної соціальної допомоги на догляд (код послуги 00099) 

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (код послуги 00096) 

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу (код послуги 00141) 

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю (код послуги 00152) 

 • Зразок заяви  

Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи (відповідно до визначених категорій) (код послуги 00230) 

Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи (код послуги 01404) 

 • Інформаційна картка  

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,  громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської  катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3. потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним  до категорії 1 або 2 (код послуги 00232) 

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на  ЧорнобильськійАЕС, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою (код послуги 00171) 

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви  

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт (код послуги 01191) 

 • Зразок заяви  

Призначення одноразової компенсації сім'ям, втратили годувальника із числа учасників ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою (код послуги 00172) 

Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з  інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, та їх батькам (код послуги 00170) 

Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (код послуги 00112) 

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (код послуги 00133) 

 • Технологічна картка  

 • Зразок заяви 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних