РІШЕННЯ від  18 грудня 2019 року   № 114/19 Про попередній розгляд та схвалення проєкту міського бюджету на 2020 рік та прогноз міського бюджету

                                                      РІШЕННЯ

від  18 грудня 2019 року                                                                                № 114/19

Про попередній розгляд та схвалення проєкту міського

бюджету на 2020 рік  та прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки

 

Розглянувши проєкт міського бюджету на 2020 рік та прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки, керуючись п.п .«1» п. «а» ч.1 ст.28, ст.52, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

 ВИРІШИВ :

 

1.Погодити та схвалити проєкт міського бюджету на 2020 рік  та прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки.

2.Подати на розгляд та затвердження до Барвінківської міської ради проєкт міського бюджету на 2020 рік  та прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову О. БАЛО.

 

  Міський голова                                                                                                      О. БАЛО

 

Фото без опису  

                                                       УКРАЇНА

ПРОЄКТ

                                        БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                            ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                LХ сесія  УІІ скликання

 

                                                      РІШЕННЯ

від  20 грудня 2019 року                                                                             № ___/ УІІ

6320410100

(код бюджету)

Про міський бюджет м.Барвінкового на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Визначити на 2020 рік:

 доходи міського  бюджету в сумі 20 963 600  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 20 625 900 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 337 700  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 20 963 600 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 20 625 900 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 337 700 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 180 000 гривень, що становить 0,9% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 185 000 гривень, що становить 0,9% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 14 935 470 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти місцевим бюджетам;

 поточні трансферти населенню.

 

8.   .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

   9. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

   9.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

 9.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

  9.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

  9.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

9.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

 

10. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2020 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

 11. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

 

12. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2020 рік.

 

13. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» ( зі змінами).

 

14. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

 

 15. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

 

  16. Дозволити міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточн6ого бюджетного періоду, за умови погодження з постійною  комісією    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

17. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною

 

18. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 1 січня 2020  року.

   

19.  Відповідно  до вимог   статті  28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2020  рік ” 

 

        20 .  Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на   постійну  комісію    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

 

Міський голова                                                                                            О. БАЛО

       

Додатки:

пояснювальна записка

додаток 1 

додаток 3

додаток 4

додаток 5

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних