РІШЕННЯ від 26 березня 2020 року № 1371 -VII Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський бю

РІШЕННЯ

 

від  26 березня  2020 року                                                                                           №  1371 -VII

 

Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII   « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього

 

20302301000

(код бюджету)

 

                      Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 21.02.2020р. №1325- VII, від 13.03.2020р. № 1364- VII виклавши їх у новій редакції:

2.   Визначити на 2020 рік:

 доходи міського  бюджету в сумі 21 040 200  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 20 702 500 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 337 700  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 22 718 259 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 22 085 029 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 633 230 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 1 382 529 гривень. згідно з додатком 6 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 295 530 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 180 000 гривень, що становить 0,9% видатків загального фонду міського бюджету,

визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 185 000 гривень, що становить 0,9% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2020  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 16 1817 929  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти місцевим бюджетам;

 соціальне забезпечення.

9.   .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

  10. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

10.1. Затвердити паспорти бюджетних та зміни до них протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням.

10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання

бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

10.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

11. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2020 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

 12. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

13. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2020 рік.

14. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 04.12.2019р. №1070 « Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

15. Дзволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

 16. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

17. Дозволити міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточн6ого бюджетного періоду, за умови погодження з постійною  комісією    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

18. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною

 19. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 26 березня 2020  року.

   20.  Відповідно  до вимог   статті  28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2020  рік ” 

 21 .  Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на   постійну  комісію    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

 

            Міський голова                                                                                   Олександр Бало

       

                                                                                                                                      

 

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради LХIV сесії   VII скликання № 1371-VII  від 26 березня  2020 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього.

 

Внесення змін до міського бюджету на 2020 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

                      I.Виділення коштів за рахунок вільного залишку .

1. Збільшуються видатки за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2020 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 566 489 грн., із них:

-« Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 396 400 грн.( в т.ч. 198 600 грн. поточний ремонт автодороги по вул.. Освіти м.Барвінкове Харківської обл.., 197 800 грн. поточний ремонт автодороги по вул.. І Величка м. Барвінкове Харківської обл..   на виконання програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки );

- « Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 170 089 грн. ( в т.ч. 95 772 грн.  погашення заборгованості по заробітній платі за лютий 2020 р., 61 539 грн. погашення заборгованості по сплаті  прибуткового податку із заробітної плати за січень – лютий 2020 рік.,   12 778 грн. погашення заборгованості по сплаті податку на додану вартість  на виконання програми фінансової підтримки комунальному підприємству «Благоустрій» територіальної громади  м.Барвінкове на 2016-2019 роки та на період 2020 рік)

          ІІ. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

     В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

  1.  Зробити переміщення  з кварталу на квартал:

По загальному фонду:

Видатки: -  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів»  КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» 131 800 грн. (з  І кварталу (лютий) на ІІ квартал (травень));

  • «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 « Заробітна плата» 140 000 грн. ( з IV кварталу (грудень 8 200 грн.), ІІ кварталу ( травень 131 800 грн.) на І квартал (лютий 131 800 грн., березень 8 200 грн.), КЕКВ 2120 « Нарахування на оплату праці» 30 800 грн. ( з IV кварталу (грудень) на І квартал ( березень)), КЕКВ 2230 « Продукти харчування» 39 000 грн. ( з І кварталу(березень) на IV квартал (грудень)).
  1. Зробити переміщення з КЕКВ на КЕКВ:
  • з « Резервний фонд» КЕКВ 9000 «Нерозподілені видатки» 142 800 грн. та направити їх на - «Інші субвенції з місцевого бюджету»  КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 101 000 грн. ( Комунальному некомерційному підприємству « Центр первинної медико-санітарної допомоги Барвінківського району»  в т.ч. 60 000 грн. придбання туберкуліну, 12 000 грн. придбання медикаментів, 22 000 грн. придбання паливно-мастильних матеріалів, 7 000 грн. придбання запасних частин для автомобілів на виконання програми удосконалення та надання невідкладної медичної допомоги населенню м.Барвінкове на 2016-2020 роки»);

- «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» 1 800 грн. ( вивіз сміття ДНЗ №2 на виконання «Програми  фінансового забезпечення дошкільних навчальних закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік та на період 2016-2020 роки»).

-  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 40 000 грн. (на виконання програми удосконалення та надання невідкладної медичної допомоги населенню м.Барвінкове на 2016-2020 роки» для придбання засобів індивідуального захисту населення);

 

 

 

            Міський голова                                                                                Олександр Бало

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних