РІШЕННЯ від 28 січня 2020 року № 03 /20 Про стан виконання заходів Барвінківського виконавчого комітету міської ради щодо запобігання, виявлення

                                                                       РІШЕННЯ

 

від 28 січня 2020 року                                                                                                              № 03 /20

 

Про стан виконання заходів Барвінківського  виконавчого

комітету міської ради щодо запобігання, виявлення

і протидії корупції за 2019 рік

 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про запобігання корупції», постановою Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 № 706, відповідно до Указу Президента України від 21.10.2011 № 1001 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня  2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки» та на виконання розпорядження міського голови від 05.12.2018 року № 88-ос «Про затвердження плану заходів Барвінківського виконавчого комітету міської ради  щодо запобігання, виявлення і протидії корупції на 2019 рік», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Інформацію про стан виконання заходів Барвінківського виконавчого комітету міської ради щодо запобігання,виявлення і протидії корупції за 2019 рік прийняти до уваги згідно додатку.

2.Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції у Барвінківському виконавчому комітеті  міської ради удосконалювати існуючі та працювати над створенням нових додаткових внутрішніх механізмів контролю, що сприятимуть запобіганню та виявленню корупційних правопорушень.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                                     О. БАЛО

 

                                                                                                          Додаток

                                                                                                          до рішення Барвінківського 

                                                                                                          виконавчого комітету міської ради

                                                                                                          від 28 січня 2020 року № 03/20

 

Інформація

про виконання розпорядження міського голови від 05.12.2018

№ 88-ос «Про затвердження плану заходів Барвінківського

виконавчого комітету міської ради щодо запобігання,

виявлення та протидії корупції на 2019 рік»

 

Відповівдно до затвердженого розпорядженням міського голови від 05.12.2018 № 88-ос плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік у Барвінківському виконавчому комітеті міської ради у межах повноважень у 2019 році забезпечено реалізацію закону України «Про запобігання корупції».

Здійснювалась робота щодо дотримання Загальних правил етичної поведінки посадовими особами місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби  від 05.08.2016 №158 та які містяться в VI розділі Закону України «Про запобігання корупції».

Забезпечувалось дотримання прав і свобод людини і громадянина при розгляді звернень громадян за принципами Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Барвінківському виконавчому комітеті міської ради та відповідальною особою за розгляд повідомлень про корупцію внесеними викривачами є керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради Жудіна Г.В.

Керуючим справами виконавчого комітету міської ради та керівниками відділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, що перебувають у комунальній власності міста здійснювався належний контроль за оперативним реагуванням та своєчасним опрацюванням звернень громадян, які надходять на розгляд до Барвінківського виконавчого комітету міської ради, в т.ч.  з урядової телефонної «гарячої лінії» .

У Барвінківському виконавчому комітеті міської ради функціонує спеціальна телефонна «гаряча лінія», на яку громадяни, за їх бажанням, мали змогу надати усне повідомлення про факти вчинення корупційних діянь (правопорушень) посадовими особами виконавчих органів міської ради за номером 4-11-16. Станом на 31.12.2019 року звернень від громадян на зазначену лінію не надходило. Реєстрацію цих повідомлень здійснює відповідальна особою за розгляд повідомлень про корупцію внесеними викривачами. Також, функціонує поштова скринька для громадян, які бажають надати керівництву міськвиконкому повідомлення про корупцію. Згадані повідомлення можна було надати через офіційний веб-сайт Барвінківської міської ради: http://barvinkove.miskrada.org.ua, засобами електронного зв’язку: шляхом направлення повідомлення на електронну адресу: anticorbmr@ukr.net.

 

Щомісяця проводився аналіз звернень громадян, що надійшли на розгляд до Барвінківськго виконавчого комітету  міської ради, та питань, з якими вони звертаються, в тому числі й питань щодо порушення вимог антикорупційного законодавства посадовими особами виконавчих органів міської ради.За звітній період до міськвиконкому  вказаних звернень громадян, не надходило. Анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами органів місцевого самоврядування до уповноваженої особи не надходило.

На офіційному веб-сайті Барвінківської міської ради розміщено та оновлюються нормативно – правові акти з антикорупційних питань.

 Проводилась роз’яснювальна робота серед посадових осіб, депутатів міської ради:

- щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю; формою повідомленням про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування та формою декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року №3 (зі змінами);

-щодо прийнятого рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 №20 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

- Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування до прирівняних до них осіб, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.07.2016 №2 ;

-поширені запитання  при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( ЄДРДО);

-рекомендації по роботі з ЄДР;

-рекомендації чергового етапу декларування ;

-оголошення суб’єктам декларування про подання електронної декларації та інші матеріаліи та рекомендації НАЗК;

-висвітлювалась робота з викривачами корупційних правопорушень.

Барвінківська міська рада сприяє та забезпечує доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування шляхом їх розміщення на стендах міськвиконкому та офіційному веб-сайті Барвінківської міської ради для проведення громадської антикорупційної експертизи, а також аналізу та обговорення.

Скарг і звернень фізичних та юридичних осіб щодо порушення вимог антикорупційного законодавства посадовими особами Барвінківського виконавчого комітету міської ради під час виконання своїх функціональних обов’язків не надходило.

Протягом звітного періоду службові розслідування щодо посадових осіб не проводилися.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснювалась робота щодо  виявлення корупціогенних факторів у діяльності Барвінківського виконавчого комітету міської ради та посадових осіб юридичних осіб публічного права, реалізація заходів щодо усунення зазначених факторів.

Протягом звітного періоду здійснювався постійний моніторинг виконання заходів мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції надавалися роз’яснення щодо порядку та шляхів врегулювання конфлікту інтересів при здійсненні своїх повноважень посадовим особам, як суб'єктами відповідальних за корупційні правопорушення.

З метою удосконалення системи внутрішнього контролю,  керуючим справами виконавчого комітету міської ради здійснювалась робота з кадровим резервом. Мета формування кадрового резерву полягає в можливості швидкого заміщення вакантних посад, які виникають внаслідок плинності кадрів.

Робота з формування кадрового резерву у виконавчих органах міської ради здійснюється відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 №1386 та Порядку формування та ведення кадрового резерву виконавчих органів міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 13 червня 2008 року № 325 “, є комплексною та ведеться в декілька етапів. Щорічно переглядаються та оновлюються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву виконавчих органів міської ради.

Розпорядженням міського голови від 12.12.2019 № 81-ос «Про затвердження списку осіб, зарахованих до кадрового Барвінківського виконавчого комітету міської ради на 2020 рік » затверджено кадровий резерв Барвінківської  міської ради та її виконавчих органів на 2020 рік та організовано складання особистих річних планів особами, які зараховані до кадрового резерву Барвінківської міської ради та її виконавчих органів.

 Постійно проводилася робота щодо профілактики правопорушень та дотримання вимог законів України «Про запобігання корупції» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», здійснювався антикорупційний контроль при прийнятті кандидатів на службу в органи місцевого самоврядування.

На підставі підготовлених розпоряджень міського голови :

- від 03 квітня 2019  року  № 32-ос  «Про  оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад начальника відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики та державного реєстратора ( у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень) Барвінківського виконавчого комітету міської ради» та

- від 05 серпня 2019 року № 60-ос «Про  оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії  з бухгалтерського обліку та фінансів відділу бухгалтерської служби (на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) Барвінківського виконавчого комітету міської ради»

були оголошені через районну газету «Вісті Барвінківщини» конкурси на заміщення вакантних зазначених посад.

Визначено склад конкурсних комісій для проведення відбору кандидатів на заміщення вищевказаних вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Барвінківської міської ради та її виконавчих органах до якого включено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради, подавали шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства  декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік. Також, кандидати попереджалися про встановлені спеціальні обмеження, пов'язанні з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

Відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, міським головою призначено на посади 2 особи.

З метою реалізації Закону України «Про очищення влади», згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563, керуючим справами міськвиконкому протягом 2019 року підготовлені та направлені документи для перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», забезпечено оприлюднення на веб-сайті Барвінківської міської ради інформації, щодо 2 посадових осіб, які проходили перевірку відповідно до цього закону.

Проводилась методична та роз’яснювальна робота щодо заповнення посадовими особами виконавчих органів міської ради декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік.

Велася робота щодо  попередження суб’єктів декларування Барвінківської міської ради, які протягом 2019 року припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про необхідність заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік та перевірявся факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

23 грудня 2019 року уповноваженою особою з питань запобігання корупції було підготовлено та направлено листи всім суб’єктам декларування Барвінківської міської ради та її виконавчих органів з нагадуванням про необхідність подання до 1 квітня 2020 року шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства  декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік за формою, що визначається Національним агентством та щодо змін Закону України «Про запобігання корупції», а саме фінансового контролю та інших питань .

Крім цього, уповноважена особою з питань запобігання та виявлення корупції, як єдина уповноважена особою з питань запобігання та виявлення корупції у Барвінківському виконавчому комітеті міської ради, не мала права підтверджувати факт своєчасності подання декларації щодо себе через наявність конфлікту інтересів. Тому, доповідною запискою прохала міського голову особисто перевірити та засвідчити факт своєчасності подання нею декларації за 2018 рік шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на офіційному веб-сайті Національного агентства.

За 2019 рік до Барвінківського виконавчого комітету міської ради копій судових рішень про притягнення посадових осіб виконавчих органів міської ради до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення не надходило.

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                                                                                           Г. ЖУДІНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних