Подати проєкт

Проєкт розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до  Положення. 

 • Назва проєкту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.
 •  
 • План заходів з виконання Проєкту повинен відображати  етапи виконання проєкту, зокрема закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг) (у залежності від потреб проєкту).
 •  
 • Розрахунки, креслення, що розкривають сутність цілі проєкту та можливість його практичної реалізації, додаються автором до проєкту, про що зазначається у формі проєкту (назва додатку та кількість сторінок).
 •  
 • Результат проекту має бути загальнодоступним та безкоштовним для всіх жителів Громади.
 •  
 • При підготовці проєкту автор забезпечує його відповідність таким вимогам:
 • проєкт відповідає нормам законодавства;
 • усі обов'язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до  Положення, заповнені;
 • проєкт належить до одного з типів проєктів, затверджених Барвінківською міською радою;
 • питання реалізації проєкту знаходиться в межах компетенції Барвінківської міської ради;
 • реалізація проєкту планується на землях, які належать на праві комунальної власності Громаді, на території будівель (приміщень) загального користування та об’єктів соціально-культурної сфери комунальної форми власності та відповідати затвердженій містобудівній документації;
 • термін реалізації проєкту не перевищує встановлену максимальну тривалість реалізації;
 • реалізація проєкту не порушує прав інших осіб;
 • реалізація проєкту не порушує прав інтелектуальної власності;
 • бюджет проєкту, розрахований автором, включає усі витрати, пов’язані з: розробкою проєктної документації; закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих; оплатою стороннім підрядникам послуг логістики (доставка, зберігання); оплатою праці виконавців; інформуванням жителів про реалізацію проєкту (у разі необхідності);
 •  фінансування проєкту, реалізація якого передбачена  на території або об’єктах, що перебувають у власності ОСББ, здійснюється на умовах співфінансування за рахунок коштів Бюджету участі та коштів членів ОСББ у розмірі не менше 50 % загальної вартості проєкту.

Проєкт подається автором самостійно у електронній системі. Проєкт подається разом з підписами підтримки проєкту у кількості осіб, встановлених Барвінківською міською радою, за формою, наведеною у додатку 1 до Положення.

 1. При поданні проєкту автор вносить серію і номер зазначених документів до електронної системи та прикріплює їх скановану копію.
 2.  
 3. Автор проєкту у будь-який момент може зняти свій проєкт з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
 4.  
 5. Барвінківська міська рада та її виконавчий комітет сприяють публічному обговоренню поданих проєктів та надають можливість автору або уповноваженій ним особі, представити проект у ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз проекту.
 6. ,
 7. Внесення можливих поправок до проектів за результатами обговорення можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про громадський бюджет Барвінківської міської територіальної громади

 

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ
для реалізації у ____ році

 

Заповнює відповідальна особа, яка здійснює реєстрацію проєкту.

Дата надходження: ___________________

Реєстраційний номер проєкту: _____________

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснює реєстрацію:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Підпис: _____________________________

Інформація про проєкт

1. Назва проєкту (має відображати кінцеву мету реалізації проєкту)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Напрям реалізації проєкту

 

 Фото без опису

Безпека

 

 Фото без опису

Дороги, транспорт

 

 Фото без опису

Екологія

 

 Фото без опису

Житлове господарство

 

 Фото без опису

Зв'язок, телекомунікації, інформаційні технології

 

 Фото без опису

Комунальне господарство

 

 Фото без опису

Культура, мистецтво, засоби масової інформації

 

 Фото без опису

Освіта

 

 Фото без опису

Охорона здоров'я

 

 Фото без опису

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 Фото без опису

Спорт

 

 Фото без опису

Туризм

 

3. Локалізація проєкту (зазначити район (мікрорайон, вулицю, квартал), вигоди від реалізації проєкту (для мешканців відповідної категорії) усього населеного пункту чи жителів всієї громади)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Назва та адреса об'єкта проєкту (зазначити назву та адресу установи/закладу, будинку. Цей пункт заповнюється у разі, якщо відповідні дані точно відомі; у разі, якщо передбачаються заходи, не прив'язані до одного об'єкта, - пункт не заповнюється)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Короткий опис проєкту (в лаконічній формі надати загальне уявлення про мету проєкту)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Повний опис проєкту та прогнозний обсяг витрат

6. Обґрунтування необхідності реалізації проєкту (описати проблему, яку стосується реалізація проєкту, поточний стан ситуації; запропоновані рішення; надати пояснення, чому саме таке рішення пропонується, і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7. Соціальний ефект проєкту та (або) його загальнодоступність (надати інформацію про кількість потенційних користувачів проєкту, у тому числі безоплатно, про те, яким чином забезпечуватиметься загальнодоступність проєкту)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8. План заходів з реалізації проєкту (описати план робіт, послуг, необхідних для виконання)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

9. Очікувані результати проєкту (навести показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проєкту). Орієнтовна вартість (брутто) проєкту в розрізі кожної складової та за видами робіт, щодо яких може бути визначена ціна (наприклад: придбання предметів, обладнання, демонтаж старого обладнання, ремонт тощо)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 

Бюджет проєкту

Найменування

Кількість (од.) / площа (кв. м) / протяжність (м або пог. м)

Ціна за одиницю, грн

Орієнтовна вартість (брутто), грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

х

х

 

 

10. Інформація про співфінансування (співучасть) у проєкті (надати інформацію щодо залучення коштів, матеріальних ресурсів за рахунок небюджетних джерел)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

11. Вплив проєкту на бюджет у майбутньому (наприклад: потребує подальшого фінансування, збільшуються видатки бюджету, планується отримати економію бюджетних коштів, проєкт може бути самоокупним (у такому разі зазначити, за рахунок яких джерел), проєкт вимагає лише разових витрат тощо)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12. Очікуваний термін реалізації проєкту
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13. Ризики (зазначити перешкоди для реалізації проєкту, на які необхідно звернути увагу)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

14. Приклади схожих рішень (за наявності зазначити назву, вартість та кошторис подібних проєктів, які реалізувалися в інших громадах)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Автор проєкту (всі рядки обов'язкові для заповнення)

Прізвище _________________________________________________________________________

Ім'я ______________________________________________________________________________

По батькові _______________________________________________________________________

Дата народження (ДД/ММ/РРРР) _____________________________________________________

Серія і номер паспорта (або посвідки на проживання) ____________________________________

Телефон(-и) +380 - - ________________________________________________________________

Адреса реєстрації __________________________________________________________________

Адреса проживання ________________________________________________________________

Електронна пошта _________________________________________________________________

 

Вік

 

 Фото без опису

16 - 18

 

 Фото без опису

19 - 30

 

 Фото без опису

31 - 40

 

 Фото без опису

41 - 50

 

 Фото без опису

51 - 60

 

 Фото без опису

60+

 

Рід занять

 

 Фото без опису

Студент

 

 Фото без опису

Працюю

 

 Фото без опису

Безробітний

 

 Фото без опису

Пенсіонер

 

 Фото без опису

Підприємець

Додатки до проєкту:

1. Копія паспорта або посвідки на проживання (для тих, хто подає проєкт у пункті супроводу за умови відсутності в особи електронного підпису або BankID).

2. Список із підписами щонайменше 20 громадян України або громадян інших держав (осіб без громадянства), що мають право на постійне перебування на території України на законних підставах, які належать до територіальної громади та підтримують цю пропозицію (проєкт), окрім його автора) (оригінал списку у паперовій формі).

3. Фото, схема, креслення, презентації, що демонструють очікуваний результат.

Згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
________________________________________________________________________________

                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених у цьому бланку проєкту, виключно для реалізації громадського бюджету (бюджету участі).

_____________
(дата)

 

__________________
(підпис автора)

_____________________
(П.І.Б. автора)

Я погоджуюся з тим, що:
заповнений бланк (за виключенням моїх персональних даних) буде опубліковано на сайті Барвінківської міської ради у розділі "Громадський бюджет";
цей проєкт (ідея) може вільно використовуватися Барвінківською міською радою та її виконавчим органом, у тому числі поза межами громадського бюджету;
можливі модифікації, об'єднання з іншими завданнями, а також його реалізація в поточному режимі;
можливе уточнення проєкту, якщо його реалізація суперечитиме законодавству України чи сума для реалізації у ____ році перевищить максимальний обсяг коштів, визначених на його реалізацію.

_____________
(дата)

_________________
(підпис автора)

____________________
(П.І.Б. автора)

         

 

СПИСОК ОСІБ,
які підтримують проєкт

(крім авторів проєкту)

Назва проєкту
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Автор (автори) проєкту
_____________________________________________________________________________

Я підтримую громадський проєкт, що реалізуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у 20__ році.

Ставлячи підпис у зазначеному списку, висловлюю свою згоду на:

1) обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського бюджету у Барвінківській міській територіальній громаді  у 20__році згідно із Законом України від 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних"; мені відомо, що подання персональних даних є добровільне, і що мені належить право контролю процесу використання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення в них змін/коректив;

2) можливі модифікації, об'єднання з іншими проєктам, а також: зняття зазначеної пропозиції (проєкту) її авторами.

№ з/п

П.І.Б. особи, яка підтримує проєкт

Адреса проживання (індекс, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)

Серія і номер паспорта

Підпис

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних