ПРОТОКОЛ № 07 засідання виконавчого комітету Барвінківської міської ради м.Барвінкове 28 квітня 2020 року

ПРОТОКОЛ № 07

засідання виконавчого комітету Барвінківської міської ради

                                                                                                         

м.Барвінкове                                                                                                     28 квітня  2020 року

          

ПРИСУТНІ:

Головуючий –БАЛО Олександр

Секретар –  ЖУДІНА Галина

На засіданні присутні :

Члени виконавчого комітету – БАЛЯСА Яніна, БЛУДОВА Галина, ГОРОДОВА  Олена, ДОКУЧКО Юрій, КОПТЄВА Наталія, ПРОТАСОВА Тамара, РИЖОВА Наталія.

Відсутні члени виконавчого комітету :

ДАНЬШИНА Ірина –  у відпустці ;

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Валентина –  за службової необхідності;

 

На засіданні виконавчого комітету Барвінківської міської ради присутні 8 членів виконавчого комітету із одинадцяти, необхідна кількість членів виконавчого комітету міської ради прибула .

 

1/35 СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради

ДОПОВІДАВ : БАЛО Олександр – міський голова, який оголосив засідання відкритим.

Запропонував членам виконавчого комітету ознайомитись з проєктом порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради, до якого включено 4 питання та прийняти його за основу в цілому

1.Про заборону використання питної води з системи централізованого водопостачання міста для зрошування (поливу).

2.Про затвердження розпоряджень міського голови.

3.По надання дозволу на видалення зелених насаджень

4.Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам.

 

ВИСТУПИЛИ

ЖУДІНА Галина, яка підтримала пропозицію щодо прийняття порядку денного засідання за основу в цілому.

 

ВИРІШИЛИ :

1.Затвердити на розгляд виконавчого комітету Барвінківської міської ради наступний порядок денний :

1.Про заборону використання питної води з системи централізованого водопостачання міста для зрошування (поливу).

2.Про затвердження розпоряджень міського голови.

3.По надання дозволу на видалення зелених насаджень

4.Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам.

Голосували: «за» -  8, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 35/20 додається).

 

2/36 СЛУХАЛИ : Про заборону використання питної води з системи централізованого водопостачання міста для зрошування (поливу)

ДОПОВІДАЛА : РИЖОВА Наталія – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, яка проінформувала, що з метою підтримання необхідного тиску в мережі і забезпечення безперебійного  водопостачання всіх абонентів, відповідно до чинного законодавства України доцільно прийняти даний проєкт рішення.

 

ВИСТУПИЛИ :

БЛУДОВА Галина – член виконавчого комітету міської ради, яка зауважила, що дане питання досить важливе для задоволення мешканців міста питною водою та підтримала пропозицію щодо прийняття в цілому рішення «Про заборону використання питної води з системи централізованого водопостачання міста для зрошування (поливу)».

ГОРОДОВА Олена - член виконавчого комітету міської ради, яка підтримала пропозицію щодо прийняття даного рішення.

 

ВИРІШИЛИ:

1.Заборонити використання питної води з системи централізованого водопостачання міста Барвінкове для зрошування (поливу)  газонів, парників, городів, садів та присадибних ділянок у період з 01 травня 2020 року по 30 вересня 2020 року включно.

            2.Вважати  використання споживачами питної води із системи централізованого комунального водопостачання в місті Барвінкове для зрошування (поливу)  газонів, парників, городів, садів та присадибних ділянок   нераціональним використанням питної води, яке приводить до виснаження джерел питного водопостачання.

            3.Водопостачальній організації забезпечити контроль за використанням води з системи централізованого комунального водопостачання міста Барвінкове, вживати до порушників відповідні заходи впливу.

            4.Встановити, що при виявленні факту використання питної води з системи централізованого водопостачання міста для  зрошування (поливу)  газонів, парників, городів, садів та присадибних ділянок  споживач сплачує витрату води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу.

            5.Інформувати населення про заборону використання питної води з системи централізованого комунального водопостачання міста для зрошування (поливу) шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Барінківської міської ради.

            6. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу з  питань містобудування, розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення Недвигу В.О.

Голосували: «за» -  8, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 36/20 додається).

 

3/37 СЛУХАЛИ : Про затвердження розпоряджень міського голови.

ДОПОВІДАЛА : ЖУДІНА Галина – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради, яка повідомила, що за період між засіданнями виконавчого комітету Барвінківської міської ради міським головою було прийнято розпорядження, яке наразі необхідно затвердити. Пропоную прийняти даний проєкт рішення в цілому.

 

ВИСТУПИЛИ :

РИЖОВА Наталія - член виконавчого комітету міської ради, яка підтримала дану пропозицію щодо затвердження рішення  «Про затвердження розпоряджень міського голови».

ВИРІШИЛИ :

 

1.Затвердити розпорядження міського голови:

1.1 від 02квітня 2020 року № 69р «Про продовження терміну проживання внутрішньо переміщених осіб в житловому приміщенні для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по вул.Московській,1».

Голосували: «за» -  8, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 37/20 додається).

 

4/38 СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень

Доповідав : Недвига Валерій - начальник відділу з питань благоустрою, розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, який доповів, що розглянувши звернення директора БКП «Благоустрій» Андрія Сопка від 19.03.2020 р. № 95 щодо надання дозволу на видалення аварійно-небезпечного дерева берези – 1 шт. по вул. Івана Величка, № 50,  а також, враховуючи акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 27.04.2020 р.,відповідно до чинного законодавства є необхідність розгляду даного питання та запропонував прийняття проєкту рішення.

 

ВИСТУПИЛИ :            

ЖУДІНА Галина, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради, яка підкреслила необхідність виконання вказаних робіт і запропонувала прийняти проєкт рішення за основу  в цілому.

ДОКУЧКО Юрій, член виконавчого комітету міської ради, підтримав пропозицію щодо прийняти даного проєкту рішення за основу в цілому.

 

ВИРІШИЛИ :

 

1.Надати БКП «Благоустрій» дозвіл на видалення зелених насаджень:

береза – (1 шт.) по вул. Івана Величка, № 50 - звернення № 95 від 19.03.2020 р.;

2.Видати БКП «Благоустрій» ордер на видалення зелених насаджень з встановленням терміну:

- видалення зелених насаджень – до 01 червня 2020 року;

- проведення благоустрою – до 01 липня - 2020 року;

- проведення озеленення - до 01 серпня  2020 року.

3.Зобов’язати БКП «Благоустрій» :

3.1.Провести роботи по висадженню зелених насаджень відповідно до плану озеленення (додається) та проводити їх утримання протягом 3 років, по 3 саджанці низькорослих порід дерев за кожне видалене дерево, на території прилеглій до пам’ятника «Танк» по вул. Освіти.

3.2.Навести належний санітарний порядок на задіяній території протягом 7 днів після видалення дерев.

4.Директору БКП «Благоустрій» деревину видалених дерев використати  для опалення приміщень дитячих навчальних закладів та приміщення для проживання ВПО по вул. Московській, 1.

5.Видалення дерев здійснити без сплати їх відновної вартості.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Голосували: «за» - 8, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 38/20).

 

 

5/39 СЛУХАЛИ : Про надання  адресної матеріальної  допомоги  громадянам

Доповідала : БАЛЯСА Яніна – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики, яка повідомила, що розглянувши  заяви  громадян  про  надання  одноразової  матеріальної  допомоги для компенсації додаткових витрат громадянам, які є споживачами комунальної послуги з централізованого опалення (постачання теплової енергії) на території міста Барвінкове, та яким призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, беручи  до  уваги  надані  документи, відповідно  до  Положення  про  порядок  надання  одноразової   адресної  матеріальної  допомоги  громадянам  на   території  Барвінківської  міської ради, затвердженого  рішенням  ХУ  сесії  Барвінківської  міської  ради  /ІІ  скликання  від  21.12.2016р. № 399 (зі  змінами),  керуючись  ст.ст. п.п.1.п. «а» ч.1 ст. 34,52,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні» підготовлений даний проєкт рішення, і є необхідність у його прийнятті. Пропонувала прийняти проєкт даного рішення в цілому.

 

ВИСТУПИЛИ :

РИЖОВА Наталія, член виконавчого комітету міської ради, яка наголосила на важливості даного питання та запропонувала прийняти проєкт даного рішення в цілому

КОПТЄВА Наталія, член виконавчого комітету міської ради, яка підтримала дану пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ :

 

1.Надати  одноразову   адресну  матеріальну  допомогу  на   лікування:

1.1.в  розмірі 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

1.1.1.Казьонній Марині Валеріївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості) на лікування сина Казьонного Владислава Сергійовича (відомості), який зареєстрований по  вул. (відомості);

1.1.2.Квіткевич Олені Олександрівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості) ;

1.1.3.Биковій Наталі Миколаївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості) ;

1.1.4.Федоренко Тетяні Сергіївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.1.5.Коваленко Тетяні Григорівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.2.в  розмірі 2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

1.2.1.Коломієць Марії Корніївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

 

2.Надати  одноразову   адресну  матеріальну  допомогу   у  зв’язку  із скрутним  матеріальним  становищем:

2.1.в розмірі 800 грн. (вісімсот гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

2.1.1.Слюсаренко Вірі Василівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості);

2.1.2.Вердиш Галині Анатоліївні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості)кове;

 

3.З Протоколу засідання погоджувальної комісії для розгляду заяв та розрахунку розміру матеріальної допомоги для компенсації додаткових витрат громадянам, яким призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг №2/2020 від 17 квітня 2020 року вбачається, що нарахування за комунальну послугу з централізованого опалення (або послугу з постачання теплової енергії) в межах площі домоволодіння, на яку призначена субсидія, у березні 2020 року не перевищує розміру плати, яка врахована при призначенні субсидії в межах затвердженого соціального нормативу на відповідний опалювальний період.

У зв’язку з чим, згідно розрахунку розмірів матеріальної допомоги для компенсації додаткових витрат громадянам, які є споживачами комунальної послуги з централізованого опалення (постачання теплової енергії) на території міста Барвінкове на опалювальний період 2019-2020 рр. за березень 2020 року (додаток 1 до протоколу № 2/2020 від 17.04.2020 року) розмір матеріальної допомоги для компенсації додаткових витрат громадян у березні 2020 року дорівнює 0.

 

4.Відділу бухгалтерської служби  виділити  на зазначені  цілі із загального фонду  кошти   в розмірі   23600 грн. 00 коп.  (двадцять три тисячі шістсот гривень 00 коп.).

Голосували: «за» - 8, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 39/20).

 

Головуючий                                    ___________________                     Олександр БАЛО

 

Секретар                                          ___________________                     Галина ЖУДІНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних