дата оприлюднення 30.05.2019

                                                                                                         ПРОЕКТ

УКРАЇНА

 

БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

___ сесія VІІ скликання

 

РІШЕННЯ

від «__» ____________ року                                                                    №___ -  VІІ

 

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік

        

         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», керуючись статтею 10, пунктом 12.3 статті 12, статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Барвінківська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Установити з 01 січня 2020 року на території Барвінківської міської ради:

         1.1. ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

         1.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

         2. Рішення ХVІ сесії Барвінківської міської ради VІІ скликання від 01.06.2018 року №883 «Про встановлення ставок та пільг із
сплати податку на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки» втрачає чинність з 01.01.2020 року.

         3. Контроль  за  виконанням  рішення покласти  на  постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики   (Курілова Л.П.).

         4. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

 Міський голова                                                                         О.БАЛО

 

Додаток 1 до рішення

Додаток 2 до рішення 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

  1. Платники податку

Платники податку визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.

    2. Об'єкт оподаткування

Об'єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.

4. Пільги із сплати податку

Пільги із сплати податку визначені підпунктами 266.4.1- 266.4.3 статті 266 Податкового кодексу України.

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 

5. Ставка податку

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м. бази оподаткування, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості згідно Додатку 1.1 (пункт 266.5.1 статті 266 Податкового кодексу України).

 

6. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення  і сплату податку

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності визначені  пунктами 266.7-266.10 Податкового кодексу України.

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету Барвінківської міської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

7. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період  дорівнює календарному року.

 

 

Аналіз впливу регуляторного акта

проекту рішення Барвінківської міської ради

«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік»

 

Даний аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Барвінківської міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік» (надалі – Проект рішення) підготовлений відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами від 16.12.2015 року № 1151) та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань впродовж одного місяця.

 

І. Визначення проблеми

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Підпунктом 12.3.5 пункту 12.3 статі 12 Податкового кодексу України, передбачено, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

- наповнення дохідної частини міського бюджету в результаті встановлення законним чином ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Барвінківської міської ради;

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України щодо місцевих податків і зборів.

Проектом передбачається створення умов для надходження до бюджету міста коштів від плати податку. Дане рішення позитивно вплине на ринкове середовище та умови конкуренції.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, вказана проблема  потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік».

Доходи від плати податку за 2018 рік склали 5033,4 тис. грн.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту рішення:

 Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава (Органи місцевого самоврядування)

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не можливе, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобами державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме, у разі, якщо міська рада у термін до 01 липня не прийняла та до 15 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.  

Для вирішення існуючої проблеми необхідно затвердити рішення Барвінківської міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік».

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ, в цілому. Основними цілями його регулювання є:

-  врегулювання сплати податку на території Барвінківської міської ради відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України;

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків, зокрема податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили б збільшити наповнення дохідної частини міського бюджету;

- забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету;

- встановлення пільг;

- забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування та вдосконалення відносин між міською радою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Не прийняття рішення (далі - Альтернатива 1)

 

 

 

 

 

 

 

Така альтернатива не є прийнятною, так як відповідно до підпункту 12.3.5. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому податковим кодексом України за мінімальними ставками, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету. Очікуванні витрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення ««Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік»» складатимуть 2516700 грн., що не дозволить профінансувати в повному обсязі соціально-економічні програми.  

Прийняття регуляторного акту (далі - Альтернатива 2)

 

 

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

До бюджету міської ради надійде 6102170 грн., що дозволить профінансувати соціально-економічні програми.

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням вимог Податкового кодексу України диференційовано залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Зменшення надходжень до бюджету

Альтернатива 2

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет.

Витрати на підготовку проекту регуляторного акту

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податкового кодексу України

 

 

Втратять пільги соціально незахищені мешканці територіальної громади. Прямі витрати полягають у сплаті за мінімальною ставкою податків

Альтернатива 2

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання – відкритість та прозорість дій органів місцевого самоврядування.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки та збори та обговорення проекту рішення.

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 -

-

30

86

116

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

26

74

100

  

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки та збори та обговорення проекту рішення. Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення міської ради, які складатимуть 6102170 грн.

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

0,00

Альтернатива 2

0,00

 

               IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблеми продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не вирішує проблем вдосконалення плати податку за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та приведення її до норм чинного законодавства. В результаті справляння податків за мінімальними ставками зменшаться надходження до місцевого бюджету, що призведе до втрати громадянами соціальних виплат та пільг. Очікуванні втрати до місцевого бюджету складатимуть 2516700 грн.

Альтернатива 2

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. До бюджету територіальної громади надійде орієнтовно 6102170 грн.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, зокрема буде досягнуто балансу інтересів громади та платників податків.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Вирішує проблеми вдосконалення плати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Приведення рішення ради  до норм чинного законодавства. Сплата податків за обґрунтованими ставками.

Громадяни та суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  за ставками згідно рішення міської ради.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Наповнення місцевого бюджету.

Альтернатива 1

 

 

 

 

 

 

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення надходжень у місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останнє місце у рейтингу, так як не вирішує проблем вдосконалення плати за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та приведення її до норм чинного законодавства. Зменшення надходжень до бюджету.

                                                                                                                                             

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не прийнятна,  оскільки не вирішує проблемних питань, які потребують негайного вирішення 

Змін в чинному законодавстві щодо встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Альтернатива 2

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Змін в чинному законодавстві щодо встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

        

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є ухвалення рішення Барвінківської міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік»  відповідно до вимог чинного законодавства.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

1. Розробка та оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік»  та АРВ до нього з метою отримання зауважень та пропозицій.

2.Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

3.Підготовка експертного висновку відповідальної комісії, щодо відповідності проекту рішення вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. Отримання висновку від Державної регуляторної служби України.

5.Оприлюднення рішення.

6.Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Встановлення запропонованих ставок податку на 2020 рік є основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод суб’єктів підприємницької діяльності, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначених в розділі І цього АРВ.  

  

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії регуляторного акта один рік. В разі внесення змін до чинного законодавства України  в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж за три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Для відстеження результативності дії регуляторного акта основними є такі показники:

1. Розмір надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків – 6102170 грн.;

2. Кількість платників земельного податку, на яких поширюватиметься дія рішення – 116;

3. Рівень поінформованості платників податку з основних положень регуляторного акту – 90%

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено розробником регуляторного акта у строки, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами та доповненнями).

 Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності рішенням за статистичним методом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.            

Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати через кожні три роки після виконання заходів повторного відстеження протягом всього терміну його чинності.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

Міський голова                                                                                                            О.БАЛО

 

 

Спеціаліст з юридичних питань та регуляторної політики

відділу земельних відносин, соціальних питань та

регуляторної політики

Юлія Коваленко

0509028710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 24 квітня 2019 року по 24 травня 2019 року.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Наради, робочі зустрічі

3

Ознайомлення з регуляторним актом

2

Особисті зустрічі

5

Ознайомлення з регуляторним актом

3

Засідання постійної депутатської комісії Барвінківської міської ради з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства

3

Учасники консультацій дійшли згоди про необхідність проекту рішення Барвінківської міської ради «Про встановлення транспортного податку в місті Барвінкове»

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 116 одиниць, у тому числі малого підприємництва 30 одиниць та мікропідприємництва 86 одиниць;

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 відсотки (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

 

Найменування оцінки

 

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

Х

 

 

 Х

Х

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

Х

 

 

 

 

 

 

 

 Х

Х

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

Х

 

 

 

 

 

 Х

 

 

 

 

 

Х

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

Х

 

 

 

 

 

 

 Х

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

5

Інші процедури (уточнити)

(сплата податку)

6115,07

 

 

 

 

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

6115,07

 

 

 

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

116

 

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

709348,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

 

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1 год. х 25,13 грн./год. = 25,13 грн..

 

 

 

 25.13

 

 

125,65

 

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу

суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

 2 год. х 25,13 грн./год. = 50,26 грн

 

 

 

 

 

50,26 грн

 

 

 

 

251,30 грн.

 

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

13

Інші процедури (уточнити)

Х

 Х

Х

 

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

75,39

 

 Х

 

 

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

116

 

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

8745,24

 

 

 Х

 

 

               

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

709348,12

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

8745,24

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

718093,36

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

718093,36

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшуючих) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не має потреби, оскільки витрати на виконання запланованого регулювання мінімальні.

 

 

Міський голова                                                                                                             О. БАЛО

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних