Правила благоустрою території міста Барвінкове

                                                                                                       Додаток

                                                                                                       до рішення VІІ сесії VІІ скликання

                                                                                                       Барвінківської міської ради

                                                                                                       від «15» квітня  2016 року № 181

 

ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА БАРВІНКОВЕ

 

                                              РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Правила  благоустрою  території  м. Барвінкове (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюються єдині та обов'язкові для виконання норми і вимоги в сфері  благоустрою, додержання тиші, визначають порядок прибирання та утримання міських територій, в тому числі і прилеглих до меж будівель, споруд та огорож, а також внутрішніх виробничих територій, для всіх юридичних і фізичних осіб, користувачів або власників земельних ділянок, забудовників, власників та орендаторів приміщень, споруд, будівель, розташованих на території міста, незалежно від форм власності, відомчої приналежності та громадянства.

1.2. Правила  розроблені на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» та інших нормативно-правових актів, що діють на території України.

1.3.  Правила  містять загальнообов'язкові на території міста Барвінкове норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої чинним нормативно-правовими актами.

1.4. Ці  Правила  регулюють правовідносини учасників щодо  благоустрою  території міста Барвінкове. Забезпечення в ньому чистоти та належного санітарного стану, додержання тиші в громадських місцях і визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку.

1.5. Учасниками правовідносин відповідно до  Правил  є відповідальні особи суб’єктів господарювання, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням цих Правил.

1.6. Основні терміни.

У даних правилах терміни мають такі значення:

 благоустрій  міста - комплекс робіт з інженерного захисту,  розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату,  санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її  раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

об’єкти благоустрою - території загального користування, прибудинкові території, території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка проводить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа суб'єкт підприємницької діяльності,

територія прибирання - територія на якій проведений комплекс заходів щодо збору, вивезення сміття та складається з території суб'єкта господарювання, закріпленої території та прилеглої території,

територія суб'єкта господарювання - це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в оренду фізичним чи юридичним особам,

закріплена територія - територія, яка закріплена рішенням виконавчого комітету Барвінківської міської ради;

прилегла територія - територія, яка межує з територією суб'єкта господарювання на відстані 20 м (по периметру) від огорожі, споруди або обмежена краєм проїзної частини вулиці чи дороги;    

тимчасові об'єкти для обслуговування населення - кіоски, павільйони, відкриті літні кафе, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох поверхів, розміщені на строк до 5 років

мала архітектурна форма -    невелика споруда  декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що  використовується для покращення естетичного вигляду  громадських місць і міських об'єктів, організації простору  та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів

елементи зовнішнього благоустрою:

-    рекламне обладнання, ліхтарі вуличного освітлення, урни, паркани, паркові лави;

відповідальні особи - особи суб'єктів господарювання;

спеціалізовані підприємства - підприємства, функціональним призначенням яких є виконання відповідних робіт;

 відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення;

відходи побутові (тверді, рідкі) – сміття, усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;

відходи промислові - рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

урна  - металевий або бетонний контейнер, об’ємом не менше ніж 10 літрів, призначений для тимчасового зберігання відходів.

табличка  (вивіска) – інформація, що розташована з лицьової сторони об’єкту біля центрального входу на фасаді, а для кіосків біля вікна для торгівлі чи надання послуг, з відображенням назви суб’єкту господарювання, його організаційно-правової форми, режиму роботи та, за бажанням, форми власності.

території загального користування - парки (лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки — пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;  пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування.

 

РОЗДІЛ 2. ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ГРОМАДЯН ПО БЛАГОУСТРОЮ МІСТА. 

Відповідальні особи та громадяни зобов'язані:

2.1. Благоустрій вулиць, площ, парків та інших міських територій здійснювати лише на основі погоджених з органами місцевого самоврядування проектів, які передбачають весь комплекс робіт, що впливає на художню виразність не обмежує і не перешкоджає прибиранню територій сучасним механізованим способом.

2.2. Забезпечувати технічну справність і безпечність шляхів, тротуарів та інших твердих покрить, тимчасових споруд, а також малих форм архітектури, в тому числі торгово-побутових кіосків, павільйонів на зупинках автотранспорту, шляхових знаків, декоративних ваз, скульптур, обладнання дитячих ігрових та спортивних площадок, розміщених на територіях домоволодінь, парках, скверах та вуличних територіях. Малі архітектурні форми повинні утримуватись в задовільному стані, фарбуватися не рідше одного разу на рік.

2.3. Не застосовувати асфальтобетонних покрить в парках і скверах, а використовувати покриття виключно з природного матеріалу та ущільненого ґрунту. Не допускати асфальтування мозаїчних покрить та покрить із брущатки.

2.4.  Утримувати фасади будинків, споруд та огорожу в належному технічному стані.

2.5. Утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття.

2.6. Забезпечувати в районах зелених насаджень охоронну зону підземних та повітряних електричних ліній та підземних теплових, водопровідних і каналізаційних мереж.

2.7. Облаштовувати газони та квітники, постійно косити газони на території прибирання.

2.8. Не пізніше ніж за місяць до початку  будівельних робіт встановити огорожу місця виконання робіт та утримувати її в належному технічному і санітарному стані, встановити у доступному для огляду місці інформаційні щити із зазначенням організації виконавця, відповідального за проведення робіт, строку їх закінчення, номер телефону, за яким можливо одержати додаткову інформацію.

2.9. Не допускати самовільного прокладання телефонних ліній та ліній кабельного телебачення, Інтернету та інших телекомунікаційних мереж, в тому числі без провідних  без дозволу відповідних органів Барвінківської міської ради.

2.10. Встановити та утримувати в задовільному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях.

2.11. Підтримувати санітарний стан вулиць, площ, парків, прибудинкових територій, місць масового відпочинку та інших територій на рівні встановлених правил, вимог, приділяючи особливу увагу санітарно-побутовим спорудам.

2.12.  Виконувати вимоги Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою, санітарії, дотримання чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях та житлових зонах, рекламної діяльності, утримання тварин, захисту та утримання зелених насаджень.

 

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ І ПРИБИРАННЯ ВУЛИЧНИХ, ДВОРОВИХ ТЕРИТОРІЙ, ПАРКІВ, СКВЕРІВ МІСТА. 

Прибирання і утримання міських територій у порядку, встановленому даними правилами, проводиться

3.1. Механізоване та ручне прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, зупинок громадського транспорту, здійснюється спеціалізованими комунальними підприємствами.

3.2. Суб'єкти господарювання - підприємства, організації, установи, заклади прибирають прилеглу та закріплену територію.

3.3. При наявності розриву між будівлями або земельними ділянками, якщо межа між ними не визначена виконавчим комітетом Барвінківської міської ради, актом землекористування, межею являється середина розриву.

3.4. Всі торгівельні, орендні підприємства та організації незалежно від форм власності та відомчої належності, які розміщені в житлових будинках та на територіях домоволодінь, а також кіоски, майстерні, лотки і інші повинні мати безпосередньо на об’єкті затверджені виконавчим комітетом Барвінківської міської ради схеми прилеглих територій, прибирання яких здійснюється працівниками цих підприємств чи організацій.

3.5. Прибирання відведеної та прийнятої будівельниками під забудову територію, а також територію навколо будівельних майданчиків по периметру на відстані 20 м виконується будівельними організаціями до здачі об'єкта в експлуатацію.

3.6. Прибирання на ділянках навколо вуличних кіосків, ринків, павільйонів, лотків, майстерень по ремонту годинників та взуття, ГРП трансформаторних підстанцій, теплопунктів, бойлерних та пересувних об'єктів торгівлі в радіусі 20 м здійснюють власники цих об'єктів.

3.7. Власники (користувачі) земельних ділянок, орендарі, будівлі та ділянки яких розміщені на вулицях, що не мають забудови з протилежної сторони, прибирають весь масив проїжджої території, обох тротуарів.

3.8. Прибирання платних стоянок автотранспорту та площадок, відведених під стоянку таксі, здійснюється їх власниками або користувачами.

3.9. Прибирання міських територій в районах приватної забудови здійснюється їх власниками в межах домоволодінь до проїжджої частини вулиці.

3.10. Прибирання міських територій та вивіз сміття здійснюється щоденно.

Загальний санітарний день прибирання міста – четвер.

3.11. Спеціалізовані комунальні підприємства встановлюють урни на тротуарах, площах, зупинках громадського транспорту, в парках, скверах та інших громадських місцях.

Суб'єкти господарювання інших форм власності зобов'язані встановлювати урни біля кожного входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень, біля торгових палаток, павільйонів та інших споруд на відстані не більше 2-х метрів. Функціонування об’єкту без наявності урн категорично забороняється.

Урни повинні утримуватися в належному естетичному, технічному стані та щоденно звільнятися від сміття та у разі наповнення більше ніж на 23 об’єму.

3.12. Прибирання вулиць і тротуарів в період снігопаду проводиться комунальними спеціалізованими підприємствами.

У випадку сильних снігопадів прибирання здійснюється згідно зі спеціальним розпорядженням виконавчого комітету Барвінківської міської ради, визначаючим режим прибирання територій міста і участь організацій і підприємств.

При снігопадах і ожеледиці суб'єкти господарювання зобов'язані на територіях прибирання очищати тротуари від снігу та льоду та посипати піском.

Пісок заготовлюється кожним суб'єктом господарювання до настання холодів та зберігається на його території. Вивезення снігу здійснюється в спеціально відведені місця.

3.13. Відповідальні посадові особи суб'єктів господарювання зобов'язані щорічно за два місяці до кінця календарного року укладати договори на наступний рік з спеціалізованими організаціями на вивіз та знешкодження відходів та сміття.

 

                                      РОЗДІЛ 4. ОЧИСТКА ДОМОВОЛОДІНЬ. 

4.1. Відходи та сміття вивозиться спеціалізованим підприємством з усіх домоволодінь на підставі укладених договорів, спеціально обладнаним транспортом.

4.2. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків (земельних ділянок) приватної власності, зобов’язані укласти договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та забезпечувати збирання побутових відходів (за винятком випадків, коли послуги з вивезення побутових відходів є у складі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), відповідно до вимог  Законів України «Про відходи» від 05.03.1998 р № 187/98-ВР, «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 р. №2807-IV, Постанова КМУ від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

4.3. Місця (майданчики) для розміщення контейнерів по збору твердих побутових відходів біля багатоквартирних будинків та на вулицях міста визначаються житлово-експлуатаційними підприємствами і узгоджуються з відділом житлово-комунального господарства виконавчого комітету Барвінківської міської ради. До місця (майданчика) забезпечується вільний проїзд.

4.4. Графіки руху спецавтотранспорту по збору побутових відходів розробляються спеціалізованим підприємством та погоджуються з власниками багатоквартирних  будинків, вуличними комітетами, відділом житлово-комунального господарства виконавчого комітету Барвінківської міської ради.

4.5.  Прибирання майданчиків, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники і прилеглі до них території, місця збору побутового сміття у спецтранспорт здійснюють житлово-експлуатаційні підприємства, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші суб'єкти господарювання.

В районах приватної забудови громадяни, власники будинків зобов’язані постійно підтримувати санітарний стан прилеглої території, скошувати бур’яни, очищати при наявності  водовідвідні канави, проводити обрізку і спил за окремим ордером аварійних, сухих та фаутних  дерев, не висаджувати нові дерева без погодження з КП «Благоустрій» та проводити інші дії, що погіршують санітарний стан прилеглої території.

4.6. Вивіз рідких нечистот із вигрібних туалетів домоволодінь незалежно від їх форм власності та відомчої належності здійснюється спеціалізованим транспортом.

4.7.  Дворові та громадські туалети повинні утримуватися їх власниками в постійній чистоті і справності.

4.8.  При виконанні в будинках ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться власниками будинків (квартир) та організаціями, які проводять ремонт.

4.9.Відповідальні посадові особи житлово-експлуатаційних організацій усіх форм власності та відомства, що мають на балансі житловий фонд, зобов'язані:

-    утримувати підвали, горища, інші підсобні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин та гризунів.

-    забезпечувати прибирання підвалів від сміття, сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на внутрішньо-будинкових мережах;

- власникам квартир забороняється використовувати підвали, горища, інші підсобні приміщення для обладнання  погрібів, комор, додаткових жилих чи іншого призначення приміщень і таке інше без спеціального рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради.

 

РОЗДІЛ 5. УТРИМАННЯ ПЛЯЖІВ ТА ІНШИХ МІСЦЬ ВІДПОЧИНКУ НАСЕЛЕННЯ. 

5.1. Суб'єкти господарювання, за якими закріплені місця масового відпочинку людей на воді, забезпечують їх доброякісною питною водою, достатньою кількістю сміттєзбірників і туалетів, щитами з інформацією про підпорядкування об'єкту, прибирання території пляжів. Функціонування вказаних місць щорічно погоджується з санепідемстанцією та державною екологічною інспекцією.

5.2. На берегах річок та інших прибережних смугах розташовуються за відповідними проектами лише пляжі, човнові станції, тіньові навіси, спортивні майданчики.


РОЗДІЛ 6. ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ. 

6.1.  Для здійснення земляних робіт, які проводяться на міських територіях (вулицях, провулках, спусках, зелених зонах, площах і розташованих на них дорогах, тротуарах) суб'єкти господарювання, та фізичні особи, які безпосередньо проводять роботи, повинні отримати у інспекції по контролю за  благоустроєм  міста при відділі житлово-комунального господарства виконавчого комітету Барвінківської міської ради дозвіл (ордер) на право виконання земляних робіт.

Підставою для отримання дозволу (ордеру) є власноруч написана заява, графік виконання робіт та договір зі спеціалізованими підприємствами на відновлення асфальтобетонного покриття та зелених зон.

6.2. Розміщення і прокладка підземних споруд та інженерних мереж в  м.Барвінкове виконується у відповідності до проектів, погоджених з усіма зацікавленими службами міста згідно відповідного рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради.

6.3. При проведенні робіт, пов'язаних з розкопуванням ґрунту, суб'єкти господарювання, та фізичні особи забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття в термін, встановлений ордером.

6.4. У всіх випадках під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені безпечні умови для руху транспорту та пішоходів:

-    виставлятись попереджувальні знаки;

-    встановлюватись пішохідні містки та огорожа стандартного зразку.

6.5.  Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів у місцях виконання робіт до повного відновлення дорожнього покриття і здачі ордера залишається за виконавцем робіт.

6.6.  Відновлення асфальтового покриття місць розкопок та зелених зон здійснювати тільки спеціалізованими організаціями, які забезпечують необхідну якість відновлювальних робіт.

6.7  Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини та орган місцевого самоврядування, на території якого проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.

6.8. При виконанні робіт забороняється:

засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів, лотки, водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі, геодезичні знаки, водовідвідні канали, проїжджу частину вулиць, тротуари;

псувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою, засоби регулювання дорожнього руху;

відкачувати воду із колодязів, траншей і котлованів та резервуарів прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць;

залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт;

займати зайві площі для складування матеріалів, огороджувати територію для проведення робіт більше відведеної;

захаращувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

продовжувати земляні роботи, якщо під час їх проведення виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, без письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.


                           РОЗДІЛ 7. УТРИМАННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ. 

7.1. Зелені насадження - дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери та лісосмуги, бульвари, озеленені упорядковані території, зелені зони та інші об'єкти озеленення.

За функціональними ознаками та за характером використання зелені насадження розподіляються на:

- загального користування - парки, сквери, бульвари, набережні, лісопарки, лугопарки, гідропарки та інші;

- обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств, складських територій тощо;

- спеціального призначення - насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях виставок, кладовищ, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні насадження, пришляхові насадження в межах міста, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження.

7.2.  Охорона зелених насаджень міста включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання з врахуванням природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного призначення.

Охорона зелених насаджень міста Барвінкове є громадським обов'язком кожного мешканця. Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, лісопарків, парків, садів, скверів, бульварів, набережних та інших місць масового відпочинку зобов'язані підтримувати чистоту, порядок, бережно ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та нівеченню дерев, кущів, квітів, газонів, сприяти органам внутрішніх справ, органам державної влади та місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень в боротьбі з порушниками цих  Правил .

Розроблення та забезпечення виконання заходів по розвитку і утриманню зелених насаджень міста покладається на виконавчій комітет Барвінківської міської ради та відділ житлово-комунального господарства  виконавчого комітету Барвінківської міської ради.

7.3. Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними покладається:

- щодо насаджень, які відносяться до комунальної власності, на спеціалізоване комунальне підприємство КП «Благоустрій», до інших форм власності - на землевласників і землекористувачів;

- на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, всередині квартальних насаджень та садів мікрорайонів - на власників (орендарів) житлових, громадських і промислових будівель та споруд, а також на власників, будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров'я, які розташовані у житлових районах;

- на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах - на ці підприємства;

- на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з дня початку робіт - на керівників організацій, котрим відведені земельні ділянки, або керівників будівельних організацій;

- на пустирях, берегах водоймищ, річок - на керівників прилеглих підприємств за рішенням виконавчого комітету Барвінківської міської ради;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках - на їх власників.

7.4. До обов'язків громадян, власників і користувачів в зоні міських зелених насаджень входить:

- забезпечення збереження насаджень, квітів, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно до чинного законодавства України та цих  Правил ;

- забезпечення поливання зелених насаджень та вжиття заходів до розширення їх площ;

- вжиття протягом року необхідних заходів щодо боротьби із шкідниками та хворобами зелених насаджень, в тому числі замазування пошкоджень, забезпечення лікування зелених насаджень;

- видалення сухостійних дерев та чагарників, вирізування сухих і поламаних гілок самостійно або за договорами із спеціалізованими підприємствами та організаціями. При цьому вирубування сухостою проводиться після погодження з відділом житлово-комунального господарства виконавчого комітету Барвінківської міської ради та екологічною інспекцією;

- косіння трави, збирання та вивезення сміття та опалого листя, знищення карантинних бур’янів;

- заміна у повному обсязі засохлих та пошкоджених, а також висадка нових дерев і кущів;

- забезпечення в районах зелених насаджень охоронної зони повітряних електричних ліній та підземних теплових, водопровідних і каналізаційних мереж. Своєчасне обрізування та вивезення гілок з охоронної зони струмопровідних мереж, а також тих, що закривають найменування вулиць та номерні знаки будинків, забезпечують балансоутримувачі електричних мереж та балансоутримувачі житлових будинків.

- підживлення і поливання дерев і кущів, обрізання їх крон, вирізування сухих гілок, знешкодження омели та інших паразитичних утворень, утримання в належному стані живої огорожі (газонного бордюру);

- огородження дерев при проведенні будівельних та ремонтних робіт;

власники будівель та інших архітектурних форм, що знаходяться на території зелених насаджень, зобов'язані своєчасно ремонтувати все своє майно та будівлі, утримувати його в належному технічному та естетичному стані.

7.5. На спеціалізоване комунальне підприємство КП «Благоустрій» покладається:

- постійний оперативний контроль за утриманням і  благоустроєм  зелених насаджень, ведення їх обліку;

- планування робіт по озелененню, відповідальність за якість та рівень озеленення;

- забезпечення чистоти і порядку, своєчасного догляду за зеленими насадженнями, що знаходяться на їх балансі;

- ремонт і посів газонів, посадка дерев, кущів та квітів, косіння трав прополювання квітників, обрізування дерев та обробка кущів проти хвороб та шкідників, підкормка молодих саджанців, викорчовування пнів, вивезення сміття та гілок;

- утримання та експлуатація всієї інфраструктури зелених насаджень в місті Барвінкове.

7.6. На території зелених насаджень забороняється:

-    складувати будь-які матеріали;

-    влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду

-    самовільно садити дерева, кущі, та будь-які інші рослини, влаштовувати городи;

- обладнувати стоянки автомашин, мотоциклів, велосипедів та інших транспортних засобів;

-    будь-яке будівництво, у тому числі і павільйонів для торгівлі без погодження з Барвінківською міською радою;

-    влаштовувати зупинки пасажирського транспорту на газонах, біля дерев та живоплотів без погодження зі спеціально уповноваженими органами;

-    випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші  правила  протипожежної безпеки;

-    підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, вірьовки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

-    добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи, забивати цвяхи, скоби, обмотувати дерева дротом, наносити інші механічні пошкодження;

-    засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;

-    зносити та пересаджувати дерева, кущі, квітники та інші види зелених насаджень, змінювати планування. Реконструкцію та ремонтні роботи без відповідного дозволу вповноваженого органу та ордеру на виконання таких робіт. При цьому знесення і пересадка зелених насаджень здійснюється за рахунок коштів забудовників під контролем спеціалістів комунальних підприємств;

-    випускати та вигулювати собак в не відведених для цього місцях, а також без намордників, випасати птицю та худобу, ламати та псувати дерева, кущі, квітники, зривати квіти, бутони та бруньки;

-    відводити ділянки під забудову постійного або тимчасового характеру, ділянки під вантажно-розвантажувальні роботи без погодження з Барвінківською міською радою;

-    при здійсненні підкопів у зоні кореневої системи дерев проводити роботи на глибині менше 1,5 - 2 метрів

-    після закінчення торгівлі залишати на території зелених насаджень сміття, грязь, контейнери та інші предмети і речовини.

7.7. Порядок знесення зелених насаджень при будівництві.

Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, їх філіям та представництвам, фізичним особам знесення зелених насаджень дозволяється при наявності рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради та спеціального дозволу (ордеру)  на знесення зелених насаджень.

Спеціальний дозвіл на знесення зелених насаджень (ордер) видається на підставі акту обстеження зелених насаджень складеного уповноваженою комісією Барвінківського виконавчого комітету міської ради.

Підприємства, установи, організації всіх форм власності, їх філії та представництва, фізичні особи, зацікавлені в знесенні зелених насаджень, зобов'язані укласти договір зі спеціалізованим підприємством будь-якої форми власності, що займається озелененням, на посадку дерев, кущів, квітів або посів газонів у трикратному розмірі від тих, що підлягають знесенню, а також договір на виконання робіт по догляду за цими насадженнями продовж трьох років. При цьому посадковий матеріал повинен бути придбаний в питомниках та розсадниках, відповідати встановленим стандартам і мати паспорт або сертифікат.

7.8. Відповідно до  вимог Закону України  «Про охорону навколишнього природного середовища» всі зелені насадження підлягають державній охороні. За самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень керівники підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи, винні в спричиненні шкоди зеленим насадженням притягуються як до адміністративної так й до кримінальної відповідальності та відшкодовують спричинені збитки у встановленому законодавством розмірі та порядку.

7.9.  За вимушене знесення та пошкодження зелених насаджень (при будівництві, прокладанні комунікацій тощо) підприємства, установи, організацій та фізичні особи зобов'язані відшкодувати їх вартість в доход міського бюджету з послідуючим спрямуванням цих сум на відновлення зелених насаджень.

7.10. За незаконну порубку або пошкодження дерев з винних осіб стягується спричинена шкода та штраф у встановленому чинним законодавством розмірі.

7.11. Розміщення об'єктів торгівлі, громадського харчування та послуг на територіях міських скверів, парків проводиться після розробки проекту детального планування і затвердження його у встановленому порядку.

7.12. Особи, винні у викраденні квітів, дерев, кущів, садово-паркового інвентарю, обладнання для поливу, малих архітектурних форм, притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства.

7.13. Вимоги цих  Правил  є обов'язковими для виконання всіма керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, фізичними особами а також організаціями та громадянами, що займаються проектуванням, створенням, експлуатацією, ремонтом та утриманням всіх видів зелених насаджень на території міста Барвінкове.

 РОЗДІЛ 8. УТРИМАННЯ ТВАРИН (СОБАК, КОТІВ ТА ХИЖИХ ТВАРИН), ДОМАШНЬОЇ ХУДОБИ ТА ПТИЦІ. 

8.1. Відповідальні посадові особи житлово-експлуатаційних підприємств всіх форм власності зобов'язані:

-    ознайомити всіх громадян, які мешкають на їх території з  правилами  утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах України;

-    вимагати від мешканців, власників тварин, проведення реєстрації тварин та щеплення проти сказу.

8.2. Громадяни - власники тварин, домашньої худоби та птиці зобов'язані:

-    забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”;

-    реєструвати тварин в житлово-експлуатаційних організаціях або в уповноважених міською радою суб’єктах господарювання, які зобов’язані видавати  реєстраційні посвідчення та реєстраційні жетони.  

-  проводити щеплення тваринам від сказу;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлових приміщень, у яких утримуються домашні тварини (місця постійного утримання), та норм співжиття;
- не допускати утримання собак і котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах);

- проводити страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам;

- у приватних будинках встановлювати таблички на парканах про наявність собаки, а також дзвінки;

- вигулювати собак та кішок тільки у спеціально відведених для цього місцях, визначених рішенням органів місцевого самоврядування, при цьому обов’язково мати при собі реєстраційне посвідчення на тварину;

- виводити та утримувати собак у громадських місцях та на території загального користування тільки на повідку (довжина якого не повинна перевищувати 1,2 метри) та в наморднику, крім декоративних порід, у реєстраційних посвідченнях яких мається спеціальна відмітка про це, уникати при цьому місць масового скупчення людей, особливо дітей; також на ошийнику тварини повинен бути реєстраційний жетон.

- під час вигулу або знаходження собак та кішок у громадських місцях, на території загального користування, особа, яка їх утримує, повинна мати при собі реєстраційне посвідчення, документи, що підтверджують страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, та документи, що підтверджують проведення тваринам щеплення від сказу. У разі, якщо собаку чи кішку вигулює особа, якій вона не належить, то при ній також повинно знаходитись письмове доручення власника, засвідчене у встановленому законодавством порядку. Вказані документи пред’являється на вимогу осіб, які мають право контролювати  додержання цих правил.

- не вигулювати собак та котів та не з’являтись з ними у громадських місцях, на території загального користування одній особі  більше ніж з однією твариною одночасно;
- не допускати випадків вигулу собак і котів та появи з ними у громадських місцях та на території загального користування особам, які не досягли 18-ти річного віку;

- не відвідувати з собаками магазини, дитячі садки, школи, інші навчальні заклади, об’єкти громадського харчування, об'єкти соціального, культурного та побутового призначення, об’єкти органів державної влади та місцевого самоврядування, за виключенням собак-поводирів.

- не допускати забруднення тваринами тротуарів, газонів, алей, парків, скверів, дитячих майданчиків, та інших територій загального користування, при будинкових територій багатоквартирних будинків. У разі забруднення - прибирати за своєю твариною;

- не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді. Забороняється вигул собак в місцях масового відпочинку людей, на подвір'ях, дошкільних та загальноосвітніх закладах, дитячих майданчиках, пляжу та інших територіях загального користування, а також випасання худоби і птиці у не відведених для цього місцях;

- утримувати тільки таку кількість тварин, яка обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”;

- при утриманні домашніх тварин у спеціальних вольєрах, майданчиках тощо забезпечувати висоту огорожі в розмірі не менше 2,5 метрів;

- дотримуватись вимог інших нормативно-правових актів, що регулюють утримання тварин;

-   не здійснювати випас домашньої худоби та птиці на вулицях, площах, парках, скверах, дитячих майданчиках, провулках, тупиках, берегах річок, інших водоймищ та інших прибережних смугах, пляжах, інших територіях загального користування.

-   не допускати самовільного проникнення, випасу чи перебування домашньої худоби, птиці, собак та котів на території чужих домоволодінь, дворів, прибудинкових територій, земельних ділянок, приміщень будь-якої форми  власності;

8.3. Підприємствам і організаціям:

-   реєструвати тварин у районному управлінні ветеринарної медицини, які зобов’язані видавати  реєстраційні посвідчення та реєстраційні жетони.  

-    тримання собак і котів допускається за письмовим погодження з районним управлінням ветеринарної медицини, яке здійснює реєстрацію собак і котів, що належать підприємствам, організаціям та  іншим юридичним особам та видає реєстраційні посвідчення і реєстраційні жетони;

- тримання собак для охорони на підприємствах, в установах і організаціях дозволяється в обладнаних приміщеннях, що унеможливлюють самовільний вихід з неї твариною, або на прив'язі, при цьому при кожному вході до території, на якій тримається собака, або до якої вона має вільний доступ, повинно бути письмове попередження про те, що територія охороняється собакою.

8.4. Тримання собак і котів забороняється у дитячих садках, школах, інших навчальних закладах, закладах охорони здоров’я, громадського харчування.

8.5 Власники тварин повинні виконувати вимоги інших нормативно-правових актів щодо реєстрації та утримання тварин.

 

РОЗДІЛ 9. ЗАБОРОНА ДІЙ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ГРОМАДЯН. 

Підприємствам, організаціям, закладам, установам, незалежно від форм власності, громадянам забороняється:

9.1. Складувати на вулицях будівельні та інші матеріали, розкопувати вулиці, копати ями для гасіння вапна, спалювати відходи та сміття, засипати водовідвідні канави та змінювати їх природне русло.

9.2. Здійснювати паркування автотранспорту на тротуарах, бордюрах, газонах та інших невстановлених для цього місцях.

9.3. Забруднювати вулиці при перевезенні вантажів, виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.

9.4. Витрушувати одяг, килими, інші речі у під'їздах, парадних входах до будинків, кидати з балконів і вікон різні предмети, мити балкони зливанням води. Обладнувати балкони чи лоджії у багатоквартирних будинках приладами для сушки одягу та інших речей, які виходять за межі балкону чи лоджії.  

9.5. Робити будь-які написи, позначки, малюнки, розміщувати оголошення, афіші, рекламу на будинках, зупинках транспорту загального користування, стовпах, парканах, деревах та інших не призначених для цього місцях, за винятком випадків, передбачених законодавством.

9.6. Виливати рідкі відходи на міські території та у водойми.

9.7.Спалювати сміття, опале листя, залишки рослинності, побутові, промислові та інші відходи на території підприємств, домоволодінь і прилеглих територіях, парків, скверів, вулиць, площ, бульварів, провулків, тупиків, інших територіях загального користування забруднювати їх хімічними та іншими розчинами.

9.8. Ходити по газонах, зривати квіти, гілки дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших місцях загального користування.

9.9. В'їзд автотранспорту, крім транспорту спеціального призначення, до місць масового відпочинку, парків, скверів, пляжів, заповідних зон. Зони для стоянки автотранспорту, біля місць масового відпочинку людей, визначаються виконавчим комітетом Барвінківської міської ради.

9.10. Складувати, кидати, залишати сміття, відходи на території міста, на схилах озер, річок та інших водойм, а також в місцях масового відпочинку, лісосмугах, зелених насадженнях, ямах, яругах, інших територіях загального користування, за винятком урн чи сміттєзбірників.

9.11. Скидати в  каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок та інше.

9.12. Пересування вулицями міста (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу, крім зимового періоду, підчас снігових заметів.

9.13. Заправляти, мити, ремонтувати автомобілі та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, берегах річок, озер та штучних водоймищ, вулицях, тротуарах, у парках і скверах, біля криниць та водорозбірних колонок.

9.14. Перекривати вулиці, шляхи до будівель, житлових будинків та споруд без погодження з органами ДАІ, відділом житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Барвінківської міської ради, комунальним підприємством КП «Благоустрій».

9.15. Складування на вулицях, площах, бульварах, провулках, тупиках, у парках та скверах і газонах міста, інших територіях загального користування будівельних матеріалів, будівельного сміття, палива, предметів та відходів.

9.16. Вирубувати та пошкоджувати дерева і кущі на прибудинкових територіях, парках, скверах, у прибережних смугах, місцях відпочинку в лісопарковій зоні та інших місцях.

9.17. Зносити аварійні та сухостійні насадження без дозволу виконавчого комітету Барвінківської міської ради.

9.18. У прибережних захисних смугах забороняється розорювання земель, садівництво, городництво, зберігання та застосування пестицидів та добрив, будівництво баз відпочинку, дач, гаражів, мийки та обслуговування транспортних засобів і техніки, організація звалищ сміття, гноєсховищ, накопичення побутових та промислових відходів, будівельних матеріалів, стоянки автомобілів, будівництво будь-яких споруд.

9.19 Використовувати у табличках чи вивісках, на будівлях, спорудах чи інших об’єктах зображення державного гербу України та іншої державної символіки України, гербу міста Барвінкове та Барвінківського району, за винятком органів місцевого самоврядування та державних органів або в інших випадках, передбачених законодавством.

9.20 Розміщувати на будівлях, спорудах, огорожах та тимчасових об’єктах для обслуговування населення, - логотипи, інформацію про товари та послуги у будь-якій формі.

 РОЗДІЛ 10.  ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ ПО ВИКОНАННЮ ДАНИХ  ПРАВИЛ .

 10.1.Виконавчим комітетом Барвінківської міської ради затверджуються норми накопичення твердих побутових відходів для житлових будинків, установ, закладів та підприємств громадського призначення.

10.2. На виконавчий комітет Барвінківської міської ради покладається:

-    встановлення переліку міських територій, які підлягають прибиранню силами суб'єктів господарювання;

-    контроль за станом експлуатації та утриманням зелених насаджень незалежно від форм власності;

-    розробка перспективних напрямків у розвитку зеленого господарства;

-    обстеження зелених насаджень та вжиття заходів для покращення їх стану та якості прибирання;

-    надання дозволу на видалення аварійних, сухих та інших дерев;

-    контроль за виконанням робіт по озелененню при будівництві.

Виконавчий комітет Барвінківської міської ради при прийомці в експлуатацію будівель та споруд має право встановлювати їх власникам зони прибирання прилеглої озелененої території в розмірах, що перевищують встановлені цими  Правилами .
10.3. Згідно з основами законодавства України та цими Правилами, нагляд за дотриманням санітарних  правил  утримання вулиць, дворів та інших територій міста, а також місць громадського користування, пляжів здійснюється органами міліції, санепідемстанцією, державним управлінням екології та інспекцією з благоустрою виконавчого комітету Барвінківської міської ради.

10.4. Дільничні інспектори районного відділу міліції та інспекція з благоустрою виконавчого комітету Барвінківської міської ради зобов'язані:

-  здійснювати постійний контроль за санітарним станом території міста;
-    виявляти осіб, які порушують санітарний стан території та в установленому порядку оформляти на них матеріали і направляти їх для розгляду у адміністративну комісію при виконавчому комітеті Барвінківської  міської ради.

 РОЗДІЛ 11. ДОДЕРЖАННЯ ТИШІ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ МІСТА БАРВІНКОВЕ. 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов'язані:

11.1. Не допускати перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами в таких приміщеннях і на таких територіях міста (захищені об'єкти) впродовж доби:

- житлових будинках і прибудинкових територіях;

- лікувальних, санаторно-курортних закладах, будинках-інтернатах, закладах освіти, культури;

- готелях і гуртожитках;

- закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;

- інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території міста і груп житлових будинків.

11.2. Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

11.3. У нічний час із 22 до 8 години на цих об'єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення на захищених об'єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21 до 8 години, а у святкові та неробочі дні -цілодобово.
11.4. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

11.5.Передбачені підпунктами другим, третім, четвертим цього пункту вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

-    здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

-    попередження або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

-    надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;
-    попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;
-    проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;
-    роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

-    відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня міста та інших свят відповідно до рішень Барвінківської міської ради, проведення спортивних змагань;

-    проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом Барвінківської міської ради.

11.6.Громадянам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності забороняється проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у межах міста без погодження уповноваженого органу Барвінківської міської ради.

11.7.Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

11.8. Забороняється використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті або шумові ефекти, на відстані ближче 100 метрів від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків престарілих, інших громадських споруд та житлових будинків.

11.9. Використання піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів України, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

 

РОЗДІЛ 12. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА БАРВІНКОВЕ

 

12.1. Контроль у сфері благоустрою міста Барвінкове спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями  та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів та цих Правил.

12.2. Контроль за станом благоустрою міста Барвінкове, виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, водоймищ, пам`ятників культури, археології та історичної спадщини, створення міст відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій міська рада покладає на уповноважених осіб, про що приймає відповідне рішення. 

12.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної  документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди,  завданої об'єктам  благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

12.4. Громадський контроль у сфері благоустрою міста здійснюється  громадськими інспекторами благоустрою міста згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Громадські інспектори благоустрою міста:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою міста;

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у  сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою міста у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

12.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

 

РОЗДІЛ 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ МІСТА БАРВІНКОВЕ 

13.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Барвінківської міської ради.

У разі невиконання або порушення суб’єктами господарської діяльності, передбачених Правилами вимог та обов’язків, органи місцевого самоврядування передають матеріали про невиконання або порушення до відповідних органів державної виконавчої влади, прокуратури, порушують питання про призупинення дії або анулювання наданої раніше дозвільної документації.

13.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об'єктів благоустрою міста з порушенням  затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації  об'єктів благоустрою;

4)   порушенні правил благоустрою території міста;

5) порушенні рішень Барвінківської міської ради, які регулюють порядок поводження з відходами, в тому числі порядок надання послуг з вивезення побутових відходів;

6) порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

7) самовільному  зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;

8) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою міста;

9) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

10) забрудненні (засміченні) території міста;

11) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій міста тощо.

13.3. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою території міста Барвінкове особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

13.4. Балансоутримувач має право на відшкодування винною особою витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

13.5. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих  збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження  чи знищення  елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

- ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

- здійсненні ремонту інженерних мереж;

- видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

- прокладанні нових інженерних мереж;

- виконанні інших суспільно необхідних робіт.

13.6. У випадках, зазначених у підпункті 2 пункту 13.5. цих Правил, у разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

13.7. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення  відновної вартості об'єктів благоустрою,  затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

13.8. У разі,  якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або,  якщо особу, яка пошкодила чи  знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи  проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

13.9. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

13.10. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації в повному обсязі, без застосування норм зниження розміру стягнення, незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення  порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну, та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

 

 

 

 

      

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних