ПРОТОКОЛ № 17 позачергового засідання виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 06 жовтня 2020 року

ПРОТОКОЛ № 17

позачергового засідання виконавчого комітету

Барвінківської міської ради

м.Барвінкове                                                                                                                   від 06 жовтня 2020 року

          

ПРИСУТНІ:

Головуючий –БАЛО Олександр

Секретар –  ЖУДІНА Галина

На засіданні присутні :

Члени виконавчого комітету – БАЛЯСА Яніна, БЛУДОВА Галина, ГОРОДОВА  Олена, ДАНЬШИНА Ірина,  ЧЕРЕДНІЧЕНКО Валентина

 

Відсутні члени виконавчого комітету :

РИЖОВА Наталія - у відпустці ;

КОПТЄВА Наталія – за хвороби ;

ДОКУЧКО Юрій – за невідомих причин;

ПРОТАСОВА Тамара – за хвороби.

 

Запрошені :

НЕДВИГА Валерій - начальник відділу з питань благоустрою, розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення.

 

На засіданні виконавчого комітету Барвінківської міської ради присутні 7 членів виконавчого комітету із одинадцяти, необхідна кількість членів виконавчого комітету міської ради прибула .

 

1/94 СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного позачергового засідання виконавчого комітету міської ради

ДОПОВІДАВ : БАЛО Олександр – міський голова, який оголосив засідання відкритим.

Запропонував членам виконавчого комітету ознайомитись з проєктом порядку денного позачергово засідання виконавчого комітету міської ради, до якого включено 5 питань та прийняти його за основу в цілому

1.Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

2.Про затвердження розпоряджень міського голови

3.Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам.

4.Про надання дозволу на підключення житлового будинку до центрального комунального водогону міста.

5.Про надання дозволу  на від`єднання квартири від системи (мережі) центрального опалення, отримання технічних умов та розробки проекту індивідуального опалення в багатоквартирному житловому будинку

 

ВИСТУПИЛИ

ЖУДІНА Галина, яка підтримала пропозицію щодо прийняття порядку денного засідання за основу в цілому.

 

ВИРІШИЛИ :

1.Затвердити на розгляд позачергового засідання виконавчого комітету Барвінківської міської ради наступний порядок денний :

1.Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

2.Про затвердження розпоряджень міського голови

3.Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам.

4.Про надання дозволу на підключення житлового будинку до центрального комунального водогону міста.

5.Про надання дозволу  на від`єднання квартири від системи (мережі) центрального опалення, отримання технічних умов та розробки проекту індивідуального опалення в багатоквартирному житловому будинку

 Голосували: «за» - 7, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 94/20 додається).

 

2/95 СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Доповідала : БАЛЯСА Яніна – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики, яка повідомила, що розглянувши заяви ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ» щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами в межах території міста Барвінкове, на підставі чинного законодавства України пропонувала надати дозволи на розміщення зовнішньої реклами розповсюджувачу зовнішньої реклами про що і підготовлений даний проєкт рішення. Запропонувала прийняти його за  основу в цілому.

 

ВИСТУПИЛИ :

ГОРОДОВА Олена, член виконавчого комітету міської ради, яка запропонувала прийняти проєкт даного рішення за основу в цілому

ДАНЬШИНА Ірина, член виконавчого комітету міської ради, яка підтримала дану пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ :

1.Надати дозволи на розміщення зовнішньої реклами розповсюджувачу зовнішньої реклами згідно з додатком.

2.Відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики виконавчого комітету міської ради здійснити оформлення та видачу дозволів у встановлений строк.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рижову Н.С.

Голосували: «за» - 7, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 95/20 додається).

 

2/96 СЛУХАЛИ : Про затвердження розпоряджень міського голови

Доповідала : ЖУДІНА Галина – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради, яка повідомила що розглянувши  розпорядження, прийняті міським головою за період між засіданнями виконавчого комітету Барвінківської міської ради, запропонувала прийняти даний  проєкт рішення за основу в цілому.

 

ВИСТУПИЛИ :

БЛУДОВА Галина, член виконавчого комітету, підтримала пропозицію щодо прийняття даного проєкту рішення в цілому.

 

ВИРІШИЛИ :

1.Затвердити розпорядження міського голови:

1.1 від 02 жовтня 2020 року № 237р «Про продовження терміну проживання внутрішньо переміщених осіб в житловому приміщенні для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по вул.Московській,1» .

Голосували: «за» - 7, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 96/20 додається).

 

3/97 СЛУХАЛИ : Про надання одноразової адресної матеріальної  допомоги  громадянам

Доповідала : БАЛЯСА Яніна – начальник віддулу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики, яка повідомила, що розглянувши  заяви  громадян  заяви  громадян  про  надання  одноразової  матеріальної  допомоги, беручи  до  уваги  надані  документи, відповідно  до  Положення  про  порядок  надання  одноразової   адресної  матеріальної  допомоги  громадянам  на   території  Барвінківської  міської ради, відповідно до чинного законодавства України підготовлений даний проєкт рішення, і є необхідність у його прийнятті. Пропонувала прийняти проєкт цього рішення за основу в цілому.

 

ВИСТУПИЛИ :

ГОРОДОВА Олена, член виконавчого комітету міської ради, яка наголосила на важливості даного питання, необхідності забезпечення соціально незахищених громадян міста матеріально та запропонувала прийняти проєкт даного рішення в цілому

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Валентина, член виконавчого комітету міської ради, яка підтримала дану пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ :

1.Надати  одноразову   адресну  матеріальну  допомогу  на   лікування:

1.1 в  розмірі 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

1.1.1.Дмитрюк Геннадію Володимировичу (відомості), який  зареєстрований по вул. (відомості);

1.1.2.Головко Світлані Миколаївні (відомості), яка зареєстрована по пров. (відомості);

 

2. Надати  одноразову   адресну  матеріальну  допомогу   у  зв’язку  із скрутним  матеріальним  становищем:

2.1. в розмірі  800,00 грн. (вісімсот гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

2.1.1.Манейчик Віктору Петровичу (відомості), який зареєстрований по пров. (відомості);

 

3.  Надати одноразову адресну матеріальну допомогу учаснику бойових дій в розмірі  2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

3.1.Шевченко Андрію Вікторовичу (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості),.

4. Відділу бухгалтерської служби  виділити  на зазначені  цілі із загального фонду  кошти   в розмірі 5800 грн. 00 коп.  (п’ять тисяч вісімсот гривень 00 коп.).

Голосували: «за» - 7, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 97/20 додається).

 

4/98 СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на підключення житлового будинку до центрального комунального водогону міста

Доповідав : Недвига Валерій - начальник відділу з питань благоустрою, розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, який доповів, що розглянувши заяви громадян міста щодо надання дозволу на виготовлення проектно-технічної документації на підключення житлового будинку до центрального комунального водогону міста, технічні умови на підключення до комунального водогону м.Барвінкове, лист погодження на виконання земельних робіт, відповідно до чинного законодавства запропонував надати дозвіл  на підключення житлових будинків до центрального комунального водогону м.Барвінкове, а тому є необхідність розгляду даного питання та запропонував прийняти проєкт  даного рішення.

 

ВИСТУПИЛИ :

БЛУДОВА Галина, член виконавчого комітету міської ради, яка висловилась про надання дозволу  на підключення житлових будинків до центрального комунального водогону м.Барвінкове. Запропонувала прийняти проєкт даного рішення за основу в цілому

ГОРОДОВА Олена, член виконавчого комітету міської ради, яка підтримала дану пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ :

1.Надати дозвіл  на підключення житлових будинків до центрального комунального водогону м.Барвінкове наступним громадянам:

1.Надати дозвіл  на підключення житловихо будинків до центрального комунального водогону м.Барвінкове наступним громадянам:

    1. .Приходько Надії Іванівні – власнику квартири № (відомості) багатоквартирного житлового будинку №(відомості)  по вул. (відомості).

1.2. Селеменевій Оксані Сергіївні – власнику приватного житлового будинку №(відомості)  по вул. (відомості).

2.Зобов`язати вищезазначених громадян підключення до центрального комунального водогону виконати в присутності представника Барвінківського КП «Благоустрій».

2.1.Після виконання робіт провести благоустрій задіяної території. В разі пошкодження інженерних комунікацій, дорожнього полотна вулиці, тротуарної доріжки і таке інше, відновити їх функціонування за власний рахунок і здати виконану роботу балансоутримувачу.

3.В разі порушення п.2 вищевказані громадяни, згідно ст. 152 Адміністративного кодексу, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

4.Виготовлення проектної документації та оплата робіт по підключенню до центрального водогону здійснюються за рахунок власника житлового будинку.

5.Громадянам, зазначеним у пункті 1, даного рішення виготовлення проектної документації та підключення до центрального водогону міста здійснювати з дотриманням вимог чинного законодавства України та технічних умов, виданих відповідною організацією.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рижову Н.С.

Голосували: «за» - 7, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 98/20 додається).

 

5/99 СЛУХАЛИ : Про надання дозволу  на від`єднання квартир від системи (мережі) центрального опалення, отримання технічних умов та розробки проєкту індивідуального опалення в багатоквартирному житловому будинку

Доповідав : Недвига Валерій - начальник відділу з питань благоустрою, розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення, який доповів, що розглянувши заяви громадян на отримання технічних умов та розробки проєкту індивідуального опалення квартир в багатоквартирних житлових будинках і відокремлення від мереж централізованого теплопостачання, відповідно до чинного законодавства запропонував надати дозвіл  на від'єднання від мереж централізованого опалення, отримання технічних умов та розробку проєкту індивідуального газового опалення квартири в багатоквартирному житловому будинку заявнику, є необхідність розгляду даного питання та запропонував прийняти проєкт  даного рішення.

 

ВИСТУПИЛИ :

ЖУДІНА Галина, секретар виконавчого комітету міської ради, яка підтримала прохання про надання дозволу  на від'єднання від мереж централізованого опалення, отримання технічних умов та розробку проєкту індивідуального газового опалення квартири в багатоквартирному житловому будинку заявнику та запропонувала прийняти проект даного рішення за основу в цілому.

ДАНЬШИНА Ірина, член виконавчого комітету міської ради, яка підтримав дану пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ :

1.Надати дозвіл  на від'єднання від мереж централізованого опалення, отримання технічних умов та розробку проєкту індивідуального газового опалення квартири в багатоквартирному житловому будинку:

1.1.Матченко Володимиру Григоровичу - квартири №(відомості)  в багатоквартирному житловому будинку №(відомості) по вул. (відомості).

2.Відключення вище згаданої квартири від централізованого опалення здійснювати відповідно до Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2019 року №169.

3.Виготовлення проєктної документації та оплата робіт по встановленню чи переобладнанню системи опалення в квартирах здійснюються за рахунок власника (співвласників) відповідної квартири.

4.Громадянину, зазначеному у пункті 1, даного рішення виготовлення проєктної документації та встановлення/переобладнання системи опалення квартири здійснювати з дотриманням вимог чинного законодавства України та технічних умов, виданих газопостачальною організацією.

Голосували: «за» - 7, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 99/20 додається).

 

 

 

Головуючий                                         ___________________                          Олександр БАЛО

 

Секретар                                               ___________________                           Галина ЖУДІНА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних