Рішення від 30 серпня 2019 року  № 1204 -VII "Про затвердження додаткових угод до договорів оренди землі"

РІШЕННЯ

від 30 серпня 2019 року                                                                             № 1204 -VII

 

Про затвердження додаткових угод до договорів оренди землі

 

Розглянувши додаткову угоду № 1 від 15.08.2019 року до договору  № 13/2016 від 20.07.2016 року, додаткову угоду № 1 від 15.08.2019 року до договору  № 14/2016 від 20.07.2016 року укладених між Барвінківською міською радою та ТОВ «Барвінкове-Агро» та додаткову угоду № 1 від  21.08.2019 року до договору № 17/2016 від 27.07.2016 року укладеного між Барвінківською міською радою та гр. Удовіченко В.І.,  враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології, керуючись ст.ст. 83, 90, 116, ч.1 ст.122, ст.124, абз.22 ч.2 ст.134 ЗК України,ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ч.5 ст.16, п.34 ч.1 ст.26  та ст.59 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Барвінківська міська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Додаткову угоду № 1 від 15.08.2019 року до Договору оренди землі   № 13/2016 від 20.07.2016року,  укладену між  Барвінківською міською радою та ТОВ «Барвінкове-Агро» про поновлення терміну дії договору орендиземлі кадастровий №6320410100:00:007:0022 цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості повул. І. Плиса, №5 в м. Барвінкове (додається).

1.1.Зобов’язати  ТОВ «Барвінкове-Агро» здійснити державну реєстрацію права оренди землі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

2.Затвердити Додаткову угоду № 1 від 15.08.2019 року до Договору оренди землі № 14/2016 від 20.07.2016 року,  укладену між  Барвінківською міською радою та ТОВ «Барвінкове-Агро», про поновлення терміну дії договору оренди землі кадастровий №6320410100:00:007:0021цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. І. Плиса, №6 в м. Барвінкове (додається).

2.1.Зобов’язати  ТОВ «Барвінкове-Агро» здійснити державну реєстрацію права оренди землі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

3.Затвердити Додаткову угоду № 1 від 21.08.2019 року до Договору оренди землі № 17/2016 від 27.07.2016 року,  укладену між  Барвінківською міською радою та гр. Удовіченко Володимиром Івановичем,про поновлення терміну дії договору оренди землі кадастровий №6320410100:00:006:0038 цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Київській, №60-А в м. Барвінкове (додається).

3.1.Зобов’язати  гр. Удовіченко В.І. здійснити державну реєстрацію права оренди землі відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (Сидорченко О.П.).

 

 

Міський голова                                                                                       О. БАЛО

                              

                                                                                             

 

 

Додаток 1

                                                                                                              До рішення LIII сесії VII скликання

                                                                                                              Барвінківської міської ради

                                                                                                              від 30.08.2019 № 1204-VII

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

про поновлення терміну дії договору оренди землі

№ 13/2016 від 20.07.2016 року

 

м. Барвінкове             «_____»______________2019 року

 

Орендодавець Барвінківська міська рада Харківської області, в особі міського голови Бало Олександра Олексійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та орендар ТОВ «Барвінкове-Агро» в особі директора Логвиненко В.С., що діє на підставі статуту, з другого боку, які разом іменуються «Сторони», а окремо «Сторона», згідно ст.ст. 21, 33 Закону України «Про оренду землі» за домовленістю сторін уклали цю додаткову угоду про нижченаведене:

 

 1. Поновити термін дії договору оренди землі (державна реєстрація від 03.08.2016 року №15773237) на 3 роки.
 2. Внести зміни до договору оренди землі:

2.1 Пункт 4 викласти в наступній редакції:

«Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладання додаткової угоди становить 13071034,87 грн. (тринадцять мільйонів сімдесят одна тисяча тридцять чотири грн. 87 коп. (згідно Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 11.07.2019 №731/0/192-19)).

2.2 Абзац 1 п. 9 виключити.

  1. Абзац 3 п. 9 викласти в наступній редакції:

«Розмір річної орендної плати складає 3 (три) відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що у грошовому виразі на дату укладання договору становить 392131,05 грн. (триста дев’яносто дві тисячі сто тридцять одна грн. 05 коп.).

  1. Пункт 11 викласти в наступній редакції:

«Орендна плата вноситься орендарем у строки, визначені Податковим кодексом України.»

2.5 Пункт 14 викласти в наступній редакції:

«У  разі  невнесення  орендної  плати  у  строки,  визначені  цим  договором:

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

стягується пеня у розмірі:  2% (два відсотка) несплаченої суми за кожний день  прострочення.»

 1. Всі інші умови вищевказаного договору не зачеплені даною угодою, залишаються незмінними.
 2. Ця додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди землі №13/2016 від 20.07.2016 року та набирає чинності після підписання сторонами та її державної реєстрації.
 3. Додаткова угода укладена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
 4. Невід’ємними частинами додаткової угоди є:
 • витяг із технічної документації про нормативну оцінку земельної ділянки, виконана відділом у Барвінківському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області;
 • розрахунок розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена

 

РЕКВІЗИТИ     СТОРІН:

Орендодавець:                                                Орендар:

Барвінківська міська рада

в особі міського голови Бало Олександра Олексійовича

Місцезнаходження юридичної особи

64701, Харківська обл., Барвінківський район, м. Барвінкове, вул. Центральна, 3

Ідентифікаційний код юридичної особи: 42360167

 

 

ТОВ «Барвінкове-Агро»

в особі директора Логвиненко Віталія Сергійовича

Місцезнаходження  юридичної особи

64703, Харківська обл.,

м. Барвінкове, вул. І.Плиса, 6

 

 

Ідентифікаційний код  юридичної особи: 31941792

ПІДПИСИ СТОРІН

 

         Орендодавець:                                                   Орендар:

 

_______________________                             _________________________

                   (підпис)                                                              (підпис)
М.П.                                                                   М.П.

 

 

Додаток 2

                                                                                                              До рішення LIII сесії VII скликання

                                                                                                              Барвінківської міської ради

                                                                                              Від 30.08.2019 №1204-VII

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

про поновлення терміну дії договору оренди землі

№ 14/2016 від 20.07.2016 року

 

м. Барвінкове                 «_____»______________2019 року

 

Орендодавець Барвінківська міська рада Харківської області, в особі міського голови Бало Олександра Олексійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та орендар ТОВ «Барвінкове-Агро» в особі директора Логвиненко Віталія Сергійовича, що діє на підставі статуту, з другого боку, які разом іменуються «Сторони», а окремо «Сторона», згідно ст.ст. 21, 33 Закону України «Про оренду землі» за домовленістю сторін уклали цю додаткову угоду про нижченаведене:

 

  1. Поновити термін дії договору оренди землі (державна реєстрація від 03.08.2016 року №15773182) на 3 роки.
  2. Внести зміни до договору оренди землі:

2.1 Пункт 4 викласти в наступній редакції:

«Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладання додаткової угоди становить 4911622,30 грн. (чотири мільйони дев’ятсот одинадцять тисяч шістсот двадцять дві грн. 30 коп. (згідно Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 11.07.2019 №730/0/192-19)).

  1. Абзац 1 п. 9 виключити.

2.3 Абзац 3 п. 9 викласти в наступній редакції:

«Розмір річної орендної плати складає 3 (три) відсотки від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що у грошовому виразі на дату укладання договору становить 147348,67 грн. (сто сорок сім тисяч триста сорок вісім гривень 67 коп.).

  1. Пункт 11 викласти в наступній редакції:

«Орендна плата вноситься орендарем у строки, визначені Податковим кодексом України.»

2.5 Пункт 14 викласти в наступній редакції:

«У  разі  невнесення  орендної  плати  у  строки,  визначені  цим  договором:

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

стягується пеня у розмірі:  2% (два відсотка) несплаченої суми за кожний день  прострочення.»

 1. Всі інші умови вищевказаного договору не зачеплені даною угодою, залишаються незмінними.
 2. Ця додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди землі №14/2016 від 20.07.2016 року та набирає чинності після підписання сторонами та її державної реєстрації.
 3. Додаткова угода укладена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
 4. Невід’ємними частинами додаткової угоди є:
 • витяг із технічної документації про нормативну оцінку земельної ділянки, виконана відділом у Барвінківському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області;
 • розрахунок розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена

 

РЕКВІЗИТИ     СТОРІН:

 

Орендодавець:                                                Орендар:

Барвінківська міська рада

в особі міського голови Бало Олександра Олексійовича

Місцезнаходження юридичної особи

64701, Харківська обл., Барвінківський район, м. Барвінкове, вул. Центральна, 3

Ідентифікаційний код юридичної особи: 42360167

 

 

ТОВ «Барвінкове-Агро»

в особі директора Логвиненко Віталія Сергійовича

Місцезнаходження  юридичної особи

64703, Харківська обл.

м. Барвінкове, вул. І.Плиса, 6

Ідентифікаційний код  юридичної особи:

31941792

ПІДПИСИ СТОРІН

         Орендодавець:                                                   Орендар:

__________________________              _________________________

                   (підпис)                                                              (підпис)
М.П.                                                                   М.П.

 

 

 

Додаток 3

                                                                                                                              До рішення LIII сесії VII скликання

                                                                                                                              Барвінківської міської ради

                                                                                                                             від 30.08.2019 №1204  -VII

 

ДОДАТКОВА УГОДА

про поновлення терміну дії договору оренди землі

№ 17/2016 від 27.07.2016 року

 

м. Барвінкове                                                 «_____»______________2019 року

 

Орендодавець Барвінківська міська рада Харківської області, в особі міського голови Бало Олександра Олексійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та орендар                                  гр. Удовіченко Володимир Іванович, з другого боку, які разом іменуються «Сторони», а окремо «Сторона», згідно ст.ст. 21, 33 Закону України «Про оренду землі» за домовленістю сторін уклали цю додаткову угоду про нижченаведене:

 

 1. Поновити термін дії договору оренди землі (державна реєстрація від 10.08.2016 року №15889776) на 3 роки.
 2. Внести зміни до договору оренди землі:

2.1Пункт 4 викласти в наступній редакції:

«Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладання додаткової угоди становить 56611,06 грн. (п’ятдесят шість тисяч шістсот одинадцять грн. 06 коп. (згідно Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 11.07.2019 №732/0/192-19)).

  1.  Абзац 1 п. 9 викласти в наступній редакції:

«Розмір річної орендної плати складає 9 (дев’ять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що у грошовому виразі на дату укладання договору становить 5095,00 грн. (п’ять тисяч дев’яносто п’ять грн. 00 коп.).

  1.  Пункт 11 викласти в наступній редакції:

«Орендна плата вноситься орендарем у строки, визначені Податковим кодексом України.»

2.4 Пункт 14 викласти в наступній редакції:

«У  разі  невнесення  орендної  плати  у  строки,  визначені  цим  договором:

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

стягується пеня у розмірі:  2% (два відсотка) несплаченої суми за кожний день  прострочення.»

 1. Всі інші умови вищевказаного договору не зачеплені даною угодою, залишаються незмінними.
 2. Ця додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди землі №17/2016 від 27.07.2016 року та набирає чинності після підписання сторонами та її державної реєстрації.
 3. Додаткова угода укладена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
 4. Невід’ємними частинами додаткової угоди є:
 • витяг із технічної документації про нормативну оцінку земельної ділянки, виконана відділом у Барвінківському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області;
 • розрахунок розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена.

 

РЕКВІЗИТИ     СТОРІН:

Орендодавець:                                                Орендар:

 

Барвінківська міська рада

в особі міського голови Бало Олександра Олексійовича

Місцезнаходження юридичної особи

64701, Харківська обл., Барвінківський район, м. Барвінкове, вул. Центральна, 3

Ідентифікаційний код юридичної особи: 42360167

 

 

Удовіченко Володимир Іванович

паспорт серія ММ № 972003

виданий Барвінківським РВУМВС України в Харківській області

адреса: м. Барвінкове, вул. Штирова, буд. 87-Г, кв. 11

 

РНОКПП   2254000779

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

         Орендодавець:                                                 Орендар:

__________________________                             _________________________

                   (підпис)                                                              (підпис)
М.П.                                                                   М.П.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних