ПРОТОКОЛ № 04 засідання виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 19 березня 2020 року

ПРОТОКОЛ № 04

засідання виконавчого комітету Барвінківської міської ради

                                                                                                         

м.Барвінкове                                                                                                                                  19 березня 2020 року

          

ПРИСУТНІ:

Головуючий –БАЛО Олександр

Секретар –  ЖУДІНА Галина

На засіданні присутні :

Члени виконавчого комітету –БАЛЯСА Яніна, БЛУДОВА Галина, КОПТЄВА Наталія ,  РИЖОВА Наталія, ЧЕРЕДНІЧЕНКО Валентина.

Відсутні члени виконавчого комітету :

ДАНЬШИНА Ірина –  за службової необхідності ;

ДОКУЧКО Юрій –  за службової необхідності;

ГОРОДОВА  Олена -  за хвороби ;          

ПРОТАСОВА Тамара  -   за службової необхідності.

На засіданні виконавчого комітету Барвінківської міської ради присутні 7 членів виконавчого комітету із одинадцяти, необхідна кількість членів виконавчого комітету міської ради прибула .

 

1/24 СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради

ДОПОВІДАВ : БАЛО Олександр – міський голова, який оголосив засідання відкритим.

Запропонував членам виконавчого комітету ознайомитись з проєктом порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради, до якого включено 2 питання та прийняти його за основу в цілому

 

ВИСТУПИЛИ

ЖУДІНА Галина, яка підтримала пропозицію щодо прийняття порядку денного засідання за основу в цілому.

 

ВИРІШИЛИ :

1.Затвердити на розгляд виконавчого комітету Барвінківської міської ради наступний порядок денний :

1.Про забезпечення карантинних заходів.

  2.Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам.

Голосували: «за» - 7, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 24/20 додається).

 

2/25 СЛУХАЛИ : Про забезпечення карантинних заходів

Доповідала : БАЛЯСА Яніна – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики, яка повідомила, що на виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрі України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року № 211 (зі змінами), ст.ст. 443, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення підготовлений даний проєкт рішення, і є необхідність у його прийнятті. Пропонувала прийняти проєкт даного рішення в цілому.

 

ВИСТУПИЛИ :

РИЖОВА Наталія, член виконавчого комітету міської ради, яка наголосила на важливості даного питання та запропонувала прийняти проєкт даного рішення в цілому

КОПТЄВА Наталія, член виконавчого комітету міської ради, яка підтримала дану пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ :

1.Заборонити, на період карантину, роботу суб’єктів господарювання, розташованих на території міста Барвінкове, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.

2.У якості виключення дозволити ФОП Шеруді Ю.А., у черговому режимі, здійснювати підприємницьку діяльність за адресою: м. Барвінкове, вул. Центральна, 15-б для забезпечення торгівлі товарами необхідними для усунення аварійних несправностей газових, теплових, електричних виробів, виробів для водопостачання та водовідведення.

3.ФОП Шеруді Ю.А. забезпечити:

3.1.Торгівлю товарами для усунення аварійних несправностей газових, теплових, електричних виробів, виробів для водопостачання та водовідведення у черговому режимі:

3.2.Систематичний контроль за станом здоров’я персоналу та використання персоналом засобів індивідуального захисту;

3.3.Допуск відвідувачів до торгової зали одночасно, не більше 1 особи;

4.Уповноважити на складення протоколу про адміністративне правопорушення, а саме порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішеннями органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами – Молгачова Олега Олександровича – спеціаліста 1 категорії по контролю за благоустроєм  території міста з питань житлово-кормунального господарства відділу з питань благоустрою, розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення.

5.Зразок протоколу та порядок його оформлення затверджені рішенням виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 26 серпня 2011 року   № 167.

6.Внести зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що розглядаються адміністративною комісією при виконавчому комітеті Барвінківської міської ради, затвердженої рішенням виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 26 серпня 2011 року № 167, а саме:

- пункт 2.3 розділу ІІ «Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення» після слів «по статтях КупАП:» доповнити цифрами «443

7.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльність виконавчих органів ради.

Голосували: «за» - 7, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 25/20).

 

3/26 СЛУХАЛИ : Про   надання  одноразової  адресної матеріальної  допомоги  громадянам

Доповідала : БАЛЯСА Яніна – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики, яка повідомила, що на підставі заяв  громадян  про  надання  одноразової  матеріальної  допомоги, беручи  до  уваги  надані  документи, неспроможність заявників справитись самостійно з ситуацією, в якій опинились, відповідно  до  Положення  про  порядок  надання  одноразової   адресної  матеріальної  допомоги  громадянам  на   території  Барвінківської  міської ради підготовлений даний проєкт рішення, і є необхідність у його прийнятті. Пропонувала прийняти проєкт даного рішення в цілому.

 

ВИСТУПИЛИ :                             

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Валентина, член виконавчого комітету міської ради, яка наголосила, що кожна ситуація ретельно розглянута, враховано, що громадяни, які звернулися, не в змозі самостійно подолати той стан, в який потрапили, тому необхідно прийняти зазначений проєкт рішення за основу в цілому.

БЛУДОВА Галина, член виконавчого комітету міської ради, підтримала пропозицію щодо прийняти даного проєкту рішення за основу в цілому.

 

ВИРІШИЛИ :

1.Надати  одноразову   адресну  матеріальну  допомогу  на   лікування:

1.1. в  розмірі 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

1.1.1.Ленівенко Людмилі Олексіївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.1.2.Соловей Галині Олексіївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.1.3.Кіріяченко Сергію Миколайовичу (відомості), який зареєстрований по пров. (відомості)на лікування дружини Кіріяченко Людмили Миколаївни (відомості), яка зареєстрована по пров. (відомості);

1.1.4.Мухіній Катерині Іванівні (відомості), яка зареєстрована по пров. (відомості);

1.1.5.Колісник Валентині Василівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.1.6.Жмако Світлані Володимирівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості)на лікування доньки Жмако Дарини Олегівни (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.2. в  розмірі 2000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

2.1.1.Щирову Олександру Віталійовичу (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості);

2.1.2.Мертвищевій Тетяні Анатоліївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.3. в  розмірі 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

1.3.1.Костарєву Вячеславу Васильовичу (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості);

 

2. Надати  одноразову   адресну  матеріальну  допомогу   у  зв’язку  із скрутним  матеріальним  становищем:

2.1. в розмірі 800 грн. (вісімсот гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

2.1.1.Кіріяченко Сергію Миколайовичу (відомості), який зареєстрований по  пров. (відомості);

2.1.2.Діденко Валентині Василівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості);

2.1.3.Арбузовій Валентині Гаврилівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості);

2.1.4. Щербань Аллі Іванівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості);

2.1.5.Білошапці Лідії Гаврилівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості);

2.2. в розмірі 500 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

2.2.1.Вижгородько Валентині Григорівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості);

3. Відділу бухгалтерської служби  виділити  на зазначені  цілі із загального фонду  кошти   в розмірі   34000 грн. 00 коп.  (тридцять чотири тисячі гривень 00 коп.).

Голосували: «за» - 7, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 26/20).

 

 

Головуючий                                    ___________________                     Олександр  БАЛО

 

Секретар                                          ___________________                     Галина ЖУДІНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних