РІШЕННЯ від 28 січня 2020 року № 02 / 20 Про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради за 2019 рік

                                                            РІШЕННЯ

від 28 січня 2020  року                                                                                                            № 02 / 20  

 

Про стан роботи зі зверненнями громадян у

виконавчому комітеті міської ради за 2019 рік

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008р. «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», заслухавши та обговоривши інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Жудіної Г.В. про розгляд звернень громадян, які надійшли до Барвінківського виконавчого комітету міської ради протягом 2019 року, з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права громадян на звернення до органів місцевого самоврядування, на участь в управління державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування із зверненнями громадян, враховуючи, що забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, вирішення порушених проблем, задоволення законних прав та інтересів громадян є на сучасному етапі одним із пріоритетних завдань органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідальним обов’язком їх посадових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в місті, керуючись Законом України “Про звернення громадян”, ст.17, п.б ч.1 ст.38, п.2 ч.2 ст.52 59 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні»,  виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

В И Р І Ш И В :

1.Інформацію керуючого справами виконавчого комітету міської ради Жудіної Г.В.  «Про підсумки роботи роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Барвінківського виконавчого комітету міської ради за  2019 рік»  прийняти до відома (додається).

2.Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради, начальникам відділів Барвінківського виконавчого комітету міської ради, керівникам комунальних підприємств, що належать до сфери управління міської ради забезпечити постійний особистий контроль за виконанням Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого  самоврядування”, забезпечивши, зокрема :

-неухильне дотримання порядку розгляду звернень громадян згідно Закону України «Про звернення громадян ;

-посилення персональної відповідальності та рівень виконавчої дисципліни щодо належної організації та суворого дотримання терміну розгляду звернень.

-недопущення надання неоднозначних,необгрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам ;

-створення умов  для участі заявників у перевірці поданих ними заяв  чи  скарг,  надання  можливості  знайомитися  з  матеріалами перевірок відповідних звернень; 
-узяття під особистий контроль міським головою розгляд звернень  та  забезпечення   проведення   першочергового особистого  прийому  жінок,  яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни;
-приділення особливої   уваги   вирішенню   проблем,  з  якими звертаються ветерани війни  та  праці,  особи з інвалідністю,  учасників бойових дій, учасників АТО, ветеранів праці, громадян, які мають високі урядові нагороди, громадяни,  які постраждали   внаслідок   Чорнобильської  катастрофи,  багатодітні сім'ї,  одинокі  матері  та   інші   громадяни,   які   потребують соціального захисту та підтримки; 
-запровадження постійного   контролю  за  організацією  роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян; 

-з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень ;

-поновлення прав і свобод громадян,порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, у тому числі до дисциплінарної, за неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян ;

-забезпечення проведення  широкої  роз'яснювальної  роботи з питань реалізації громадянами  права  на  звернення  та  особистий прийом ;

-безумовне дотримання графіків особистого прийому громадян.

3.Керуючому справами  (секретарю) виконавчого комітету міської ради Жудіній Г.В.  :

3.1.По підсумкам року, проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, висвітлювати стан роботи зі зверненнями громадян, використовуючи для цього стенди міськвиконкому, сайт міської ради.

3.3.Забезпечити подальше застосування Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 із змінами, а також дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою КМУ від 14 квітня 1997 року № 348 зі змінами та доповненнями.в міськвиконкомі.

4.Вважати виконаним рішення виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 29.01.2019 № 02 «Про підсумки роботи  виконавчого комітету міської ради зі зверненнями громадян у  2018 році» та з контролю зняти.

5.Контроль за виконанням  цього рішення  залишаю за  собою.

 

Міський голова                                                                                                                                О. БАЛО

 

                                                                               Інформація

про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Барвінківського виконавчого комітету міської ради за  2019 рік

Робота із зверненнями громадян у Барвінківському виконавчому комітеті міської ради за звітний період проводилась у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами, Указом Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою  забезпечення  реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права на звернення до  органів  місцевого  самоврядування,  права громадян на участь  в  управлінні  державними  справами,  а  також підвищення  ефективності роботи Барвінківського виконавчого комітету міської ради зі  зверненнями  громадян та ураховуючи необхідність об'єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян.

Для забезпечення своєчасного та якісного розгляду заяв, скарг та пропозицій громадян, оперативного вирішення порушених в них питань були забезпечені певні заходи, а також створені належні умови прийому громадян.

 Протягом 2019 року до виконкому міської ради надійшло 134 звернень громадян. Із загальної кількості звернень 82 громадян звернулися з письмовими заявами, 52 – усними на особистому прийомі у міського голови. У зверненнях порушено 134 різних питань.

На високому рівні залишається кількість звернень громадян стосовно комунального господарства. За звітний період ця цифра складає 60 звернень.

Кількість звернень, що надійшли протягом  2009 року :

-земельних відносин   - 12 ;

-фінансової політики   - 5 ;

-соціальної політики    - 22 ;

-житлової політики      - 20 ;

-екології та природних ресурсів – 7 ;

-забезпечення дотримання законності – 25 та інші питання.

За звітний період надійшло 17 колективних звернень. В цих зверненнях ставились такі питання, як встановлення огорожі на кладовищі по вул..І.Плиса, щодо ремонту доріг по вулицям міста та закриття руху вантажівок, надання допомоги у вирішенні питання газифікації вулиць Київська, Донецька та інші, надання обладнання для проведення дозвілля дітей по вул..8 Березня та інших вулицях міста, надання допомоги у встановленні огорожі по вул..Першотравнева,4, сприяння в терміновому ремонті покрівлі буд нку по вул..Запорізька,комісійного обстеження водо мережі будинку № 39 по вул..Центральна та інші питання.

Велика частина звернень вирішена позитивно -42, іншим надано роз’яснення про шляхи вирішення - 65 та надіслано за належністю в КП «Благоустрій»- 21 . Основна причина, яка заважає  результативно реагувати на звернення громадян - недостатнє фінансове забезпечення житлово-комунального господарства міста. Разом з цим проблеми в роботі зі зверненнями громадян породжуються й суб’єктивними причинами: переслані міськвиконкомом за належність звернення в комунальне підприємство своєчасно не розглядаються, відповідь надсилається заявнику із запізненням, у відповіді не вказуються конкретні терміни виконання робіт. Бувають випадки перенесення термінів контролю із звернень громадян. 

Надійшло 3 повторних звернення на усному прийомі у міського голови від гр.. Федорової Т.М. щодо підключення газу до будинку по вул.Освіти, 30.

Через органи влади  надійшло 1 звернення щодо надання допомоги  в добудові дитячого майданчика по вул. Г.Данилевського. Дана позиція обумовлена належністю його відправлення заявниками, бо переважна більшість проблем які порушуються в листах громадян, належить до повноважень міської ради, її  виконавчого комітету та підпорядкованих комунальних служб. У той же час практика показує, що і задовольняються вони безпосередньо виконкомом міської ради та комунальними службами  міста .

 Серед авторів звернень переважають найменш соціально захищені категорії населення (пенсіонери, безробітні). Цю категорію громадян найбільше турбують питання комунального господарства та соціального захисту. Із загальної кількості звернень, що надійшли протягом 2019 року до виконкому міської ради, кількість по категоріям громадян розподілилася таким чином:

-від  учасників війни  – 2 ; осіб з інвалідністю ІІ,ІІІ групи – 13, ветеранів праці – 24, «дітей війни» -3, одиноких матерів – 2, від учасників ліквідації аварії на ЧАЕС –  3, пенсіонерів -50, робітників – 4, безробітних  -12.

У виконавчому комітеті міської ради проводиться робота по всебічному роз’ясненню громадянам можливостей подальшого вирішення їхніх проблем у разі неможливості виконаня за належністю. Посадовими особами постійно ведеться робота в цьому напрямі, надаються консультації громадянам на особистому прийомі та в телефонному режимі, за запитаннями сусідів та родичів і доводиться до відома заявників  в усному чи письмовому вигляді.

Для висвітлення роботи зі зверненнями громадян  використовуються  стенди міськвиконкому, які знаходяться у приміщенні і де громадяни можуть одержати інформацію, яка на сьогоднішній час найбільше їх турбує. У центрі уваги керуючого справами виконавчого комітету міськвиконкому знаходиться питання контролю за термінами розгляду звернень. Дотримання терміну розгляду звернень громадян здійснюється згідно зі ст. 20 Закону України “Про звернення громадян”. Пересилка звернень за належністю відповідному органу чи посадовій особі відбувається у терміни, встановленні вимогами ст. 7 Закону України “Про звернення громадян”, про здійснені заходи повідомляється заявника.

Розгляд звернень здійснюється у відповідності до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної”, відповіді заявникам надаються державною мовою.

Під час підготовки відповідей працівниками виконавчого комітету звертається особлива увага на якість та повноту наданих відповідей на предмет всебічного, об’єктивного і повного висвітлення питань, що були порушені у зверненнях.

Питання про додержання вимог Закону України “Про звернення громадян”, указів  Президента  та інших законодавчих актів з цього питання  постійно перебуває під контролем міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальників відділів, відповідальних працівників міськвиконкому, керівників підпорядкованих міській раді комунальних підприємств. Систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня роботи зі зверненнями громадян, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до органів місцевого самоврядування, а також, постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень.

Одним із найважливіших напрямів стабілізації суспільства є задоволення справедливих вимог громадян. З цією метою у виконавчому комітеті міської ради запроваджено систему прийому і розгляду пропозицій, заяв і скарг   громадян, затверджені графіки прийому громадян керівниками ради та її   виконавчих органів.

Керуючим справами виконавчого комітету міської ради надається в разі необхідності практична та методична допомога щодо роботи зі зверненнями громадян у підпорядкованім міській раді комунальнім службам. У виконавчому комітеті міської ради, КП «Благоустрій» та комунальному підприємстві технічної інвентаризації розташовано графіки прийому громадян керівниками та відповідальними посадовими особами.

Надаючи важливого значення подальшому вдосконаленню методів роботи зі зверненнями громадян, діловому і оперативному  вирішенню порушених в них питань, міський голова проводить особистий прийом кожного понеділка та середи тижня, у необхідних випадках, за участю керівників і фахівців відповідних комунальних служб міста та посадових осіб виконавчого апарату.

Комунальними службами міста  :

- КП “Благоустрій”, незважаючи на фінансову нестабільність, проводяться роботи по виконанню піднятих заявниками питань. На підприємстві проводиться щотижневий особистий прийом громадян, де можна вирішити конкретні питання безпосередньо з керівником ;

- КПТІ – проводиться щоденний особистий прийом громадян, питання вирішуються безпосередньо з директором та відповідними спеціалістами підприємства.

Аналіз стану забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення свідчить, що міськвиконкомом, його відділами, посадовими особами виконавчого апарату було вжито дієвих заходів, спрямованих на вирішення важливих проблем населення міста, реалізацію конституційних прав і свобод громадян і надалі продовжуватиметься робота по забезпеченню всебічного розгляду звернень громадян, посиленню персональної відповідальності  кожного за вирішення питань, що порушуються у зверненнях, по вдосконаленню системної роботи із зверненнями громадян відповідно до чинного законодавства.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету міської ради                                                                          Г. ЖУДІНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних