Рішення від  30 серпня 2019 року  № 1176-УІІ "Про виконання міського бюджету за перше півріччя  2019 року та   внесення змін до рішення міської ради

 

РІШЕННЯ

від  30 серпня 2019 року                                                                                    № 1176-УІІ

 

Про виконання міського бюджету за перше півріччя  2019 року та   внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2018 року № 1027  «Про міський бюджет м .Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього.

 

Заслухавши інформацію начальника-головного бухгалтера відділу бухгалтерської служби міська рада відмічає, що міський бюджет за перше півріччя 2019року  по власним доходам виконаний на 114,3%. При плані 6 964,7тис.грн. надійшло 7961,4тис.грн. доходів , що на  996,7тис.грн. більше ніж було заплановано. Міський бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 107,1 %. Затверджений план з урахуванням змін 9609,2тис.грн. отримано доходів 10293,5тис.грн., спеціальний фонд за перше півріччя 2019 року  виконаний на 273,6 %.

            Видаткова частина загального фонду міського бюджету за  перше півріччя 2019 року виконана 89,7 %. При плані 10708,8тис.грн., касові видатки склали  9606,7тис.грн..Виконання видаткової частини спеціального фонду становить 73,5% . При плані 849,5тис.грн. , касові видатки становлять 624,6тис.грн.

               Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись   Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

          1. Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 1027 « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 31.01.2019р.№1056-VII, від 15.03.2019р. № 1079-VII, від 19.04.2019р. №1101-VII , від 10.05.2019р. -1129- VIІ, від 11.06.2019р №1136-VIІ, виклавши їх у новій редакції:

Визначити на 2019 рік:

доходи міського  бюджету в сумі 20 245 950  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 19 785 038  гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 460 912  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 20 519 548 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 385 571  гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 1 133 977 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

профіцитза загальним фондом міського бюджету у сумі 399 467 гривень.

дефіцитза спеціальним фондом міського бюджету у сумі 673 065 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення;

оборотний залишокбюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,6% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 85 417 гривень, що становить 1% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

3.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2019  рік міжбюджетні трансфертизгідно з додатком 3 до цього рішення.

5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 15 708 711 гривнізгідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти місцевим бюджетам;

 поточні трансферти населенню.

10..Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

11.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

11.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

12. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

 13. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

14. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2019 рік.

15. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» ( зі змінами).

16. Дозволитиміськвиконкому, у виключнихвипадкахотримуватиготівку на здійсненняіншихвидатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

17. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

18. Додатки 1-6 до цьогорішення є йогоневід’ємноючастиною.

19. ЦерішенняБарвінківськоїміської  ради  набираєчинності  з 30 серпня 2019  року.

20.  Відповідно  до вимогстатті  28 Бюджетного  кодексу  УкраїниоприлюднитирішенняБарвінківськоїміської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2019  рік ” 

21.Контроль  за  виконаннямцьогорішенняпокласти на   постійнукомісію    з  питаньпланування   бюджету  і фінансівосвіти, культури, молоді і спорту, соціальногозахистунаселення, охорониздоров’я, депутатськоїдіяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

 

Міський голова                                                                                           О. БАЛО

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради LIІІ сесії   VII скликання №1176-VII   від 30 серпня 2019 року « Про виконання міського бюджету за перше півріччя 2019 року  та внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2018 року №1027 « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього.

 

Міський бюджет за першепівріччя 2019 року по власним доходам виконаний на 114,3% при плані 6 964 719 грн. надійшло 7 961 420 грн. доходів, що на 996 701 грн. більше, ніж було заплановано. Міський бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний  на 107,1 % . Затверджений план з урахуванням змін становить 9 609 199грн., отримано доходів 10 293 550 грн. Спеціальний фонд за першепівріччя 2019 року виконаний на 273,6 %.

Видаткова частина загального фонду міського бюджету за першепівріччя 2019 року виконана 89,7 %. При плані 10 708 849 грн., касові видатки склали  9 606 659 грн.. На фінансування житлово-комунального господарства витрачено 2 040 088 грн., що складає 21,2 % від обсягу бюджету по видаткам загального фонду. На фінансування соціально- культурних заходів спрямовано 4 955 657 грн., що становить 51,6% видатків міського бюджету. Із них : освіта 4 778 333 грн., культура 28 936грн., соціальний захист населення 94 200грн., реалізація інших заходів 54 188 грн., інші субвенції 259 544 грн. 

Виконання видаткової частини спеціального фонду становить 73,5 % . При плані 849543грн. , касові видатки становлять 624 640 грн.

Внесення змін до міського бюджету на 2019 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

І.Збільшити доходи міського бюджету:

1. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.08.2019 року по загальному фонду  в сумі 1 576 519 грн., із них:

 Код 18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» 1 476 519 грн.

 Код 24060300 «Інші надходження» 100 000 грн.

 2. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.08.2019 року по спеціальному фонду  в сумі 8 066 грн.

   Код 33010100 « Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення , що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» 8 066 грн.

ІІ.Виділення коштів за рахунок  перевиконання міського бюджету:

1. Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.08.2019 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі  1 576 519 грн., із них:

-« Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 199 735 грн.( поточний ремонт автодороги по вул..Центральна на виконання програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки та додатків до нього ( зі змінами)» на 2019 рік),

- « Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» – 155082 грн. ( на виконання програми фінансової підтримки комунальному підприємству «Благоустрій» територіальної громади  м.Барвінкове на 2016-2019 роки  в т.ч. 73000 грн. погашення заборгованості по заробітній платі за липень 2019р.,73821 грн. заробітна плата працівникам працюючим по вул..Московська,1 (приміщення тимчасово переміщених осіб), 5000 грн. сплата  прибуткового податку за липень 2019 року);

- « Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 108 000 грн. (83 000 грн. Управлінню соціального захисту населення на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки» в т.ч. 33 000 грн. для компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян міста на міжміських маршрутах, 50000 грн.  для компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян міста на міських маршрутах, 15 000 грн.  Відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації на організацію харчування учнів міських шкіл  на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки» , 10 000 грн. Головному управлінню державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області Барвінківському районному сектору для забезпечення аварійно-рятувальним озброєнням та бойовим одягом);

- « Благоустрій міст,сіл,селищ» 751 370 грн. в т.ч. КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 361 370 грн.(на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки»),КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 390 000 грн.(придбання обладнання піскорозкидальне ВІВА ПР-3 об’ємом 3 м3 з системою керування на ЗІЛ-130(з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд);

- «Надання  дошкільної освіти» 130 689грн.,в т.ч.  КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» 86 189грн.(  придбання вогнегасників,миючих засобів,радіаторів, матеріали для шпаклювання зовнішніх  відкосів та частини даху господарчої будівлі , придбання постільної білизни, посуду, канцтоварів), КЕКВ 2211 « Заробітна плата» 27 130 грн.( за виконання робіт по облаштуванню зовнішніх відкосів та поточного ремонту частини даху господарчої будівлі», КЕКВ 2120 « Нарахування на оплату праці» 5 970 грн., КЕКВ 2275 « Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»  1 200 грн. ( вивіз ТПВ), КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 10 200 грн.(придбання холодильної камери Дошкільному  навчальному закладу(ясла-садок)№1 «Промінець»(з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)  на виконання «Програми  фінансового забезпечення дошкільних навчальних закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік та на період 2016-2019 роки»;

- «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 100 523 грн. (виконання робіт з коригування кошторисної частини робочого проекту «Капітальний ремонт частини водопровідної мережі по вул..Центральній від №41-а до №77 у м.БарвінковеБарвінківського району Харківської області», коригування  робочого проекту «Капітальний ремонт водовода від 8 Березня до водопровідної башти «Рожновського» по вул..50 років Радянської України в м.Барвінкове Харківської області» та проведення експертиз на виконання програми «Питна вода України» на 2006-2020роки) (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд);

- «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» 85 000 грн.(50 000 грн. придбання труби поліетиленової Ду 90мм  та запірної арматури для заміни водогону по вул..Пушкіна, 35 000 грн. придбання труби поліетиленової Ду 76мм. для заміни водогону по вул..Освітина виконання програми « Питна вода України» на 2006-2020 роки);

- «Організація та проведення громадських робіт» 46 120 грн. в т.ч. КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 37 803 грн., КЕКВ 2120 « Нарахування на оплату праці» 8317 грн.

2.  Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.08.2019 року по спеціальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі  8 066 грн.

-  «Проведення заходів із землеустрою» КЕКВ 2281 « Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних( регіональних) програм» 8 066 грн. ( проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до програми розвитку земельних відносин та охорони земель в місті Барвінкове Харківської області на 2011-2020 роки);

 

ІІІ. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

1.Зробити переміщення  з КЕКВ на КЕКВ по загальному фонду:

- «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) 130 00грн. та направити їх на КЕКВ 2111 « Заробітна плата» 106 500 грн., КЕКВ 2120 « Нарахування на оплату праці» 23 500 грн.);        

 2. Зробити переміщення з місяця на місяць:

Доходи :  18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» 36 000 грн. ( з жовтня на вересень);

Видатки « Благоустрій міст,сіл,селищ»  КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» 36 000 грн. (з жовтня на вересень);

  3. Зменшити доходи  міського бюджету :

18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» 59000 грн.(серпень):

  4. Збільшити доходи міського бюджету:

18050400 « Єдиний податок з фізичних осіб» 50000 грн. (серпень);

21081100 « Адміністративні штрафи та інші санкції» 9000 грн.(серпень)

  5. Зробити переміщення з КПКВТКМБ на КПКВТКМБ:

-з « Інші заходи у галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку»  30 000 грн. та направити їх на  « Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів»30 000 грн. ( Відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації на організацію харчування учнів міських шкіл   на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки»).

  Внести зміни в рішення LI сесії  VIIскликання від 11.06.2019 №1136-VII наступного змісту : замість «… кошти в сумі 52 500 грн. виділити на організацію харчування 150 учнів в пришкільних таборах протягом серпня 2019 року…», замінити на «виконання районної програми «Розвиток загальноосвітніх навчальних закладів Барвінківського  району» на 2015-2019 роки (нова редакція), на організацію харчування учнів міських шкіл (1-4 класів) у період з 02.09.2019р. по 31.12.2019р.  кошти в сумі 52 500 грн.

 

Міський голова                                                                                             О.БАЛО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних