РІШЕННЯ від 24 січня 2020 року № 1318 -VII Про внесення змін до Положення про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам

РІШЕННЯ

 

від 24 січня 2020 року                                                                                                        № 1318 -VII

 

Про внесення змін до Положення про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам на території Барвінківської міської ради

 

На підставі статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Українi» Барвінківська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни та доповнення до Положення про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам на території Барвінківської міської ради (далі – Положення), затвердженого рішенням ХV сесії VІІ скликання від 21 грудня 2016 року № 399 (в новій редакції згідно рішення Барвінківської міської ради від 31.07.2018 року №918), затвердивши його в новій редакції (додається).

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.).

Міський голова                                                                                 О.БАЛО

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                               рішенням LХІ сесії

                                                                                                               Барвінківської міської ради VIІ скликання                                                                                                                             від 24.01.2020 року №  1318 -VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам на території Барвінківської міської ради

 

Положення про порядок  надання одноразової адресної матеріальної допомоги (надалі - Положення) визначає чіткий порядок та умови надання Барвінківською міською радою та  Барвінківським виконавчим комітетом міської ради одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам та грошової винагороди випускникам загальноосвітніх шкіл на території Барвінківської міської ради.

 

1. Загальні положення

1.1. Одноразова  адресна матеріальна  допомога  та грошова винагорода (надалі – допомога) надаються за рахунок коштів бюджету міської ради громадянам України, які зареєстровані на території міста Барвінкове. Допомога громадянам, які здійснили поховання деяких категорій громадян, що проживали на території міської ради, надається громадянам України незалежно від їх місця реєстрації.  

1.2. Громадянам надаються такі види допомоги:

1.2.1. допомога у зв’язку із необхідністю проведення лікування (надалі – допомога для лікування);

1.2.2. допомога громадянам, які постраждали від стихійного лиха (удару блискавки, повені, урагану, пожежі тощо) (надалі – допомога на ліквідацію наслідків стихійного лиха);

1.2.3. допомога у зв’язку із скрутним матеріальним становищем (надалі – допомога у зв’язку із скрутним становищем);

1.2.4. допомога на поховання особам, які здійснили поховання категорій громадян, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.07 року №99 «Про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» (надалі – допомога на поховання);

1.2.5. допомога на поховання в разі смерті Почесного громадянина міста Барвінкове;

1.2.6. допомога на поховання в разі смерті депутата міської ради або колишнього міського голови;

1.2.7. допомога учасникам бойових дій, які отримали статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 19 або 20 статті 6 Закону України «Про статус учасника бойових дій» (надалі допомога учасникам бойових дій);

1.2.8. допомога на поховання загиблих учасників бойових дій;

1.2.9. допомога на проведення робіт, пов’язаних з облаштуванням індивідуального газового опалення в квартирах багатоквартирних житлових будинків (за умови від’єднання від мереж централізованого теплопостачання).

1.3. До складу сім’ї особи, що звернулася за наданням допомоги, входять особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (ст.3 Сімейного кодексу України).

1.4. Матеріальна грошова винагорода випускникам загальноосвітніх шкіл (далі – винагорода), які брали активну участь у навчальному процесі,  шкільних, позашкільних та соціально-культурних заходах надається за рахунок коштів бюджету міської ради випускникам загальноосвітніх шкіл, які зареєстровані на території міста Барвінкове та у відповідному календарному році закінчили навчання та отримали документ про повну загальну середню освіту у загальноосвітніх школах, які функціонують на території міста.

Право на отримання грошової винагороди мають випускники:

1) відмінники навчання (незалежно від кількості на один учбовий заклад), які у відповідному календарному році завершили навчання та отримали документ про повну загальну середню освіту з відзнакою;

2) випускники-активісти (до 5 чоловік на один учбовий клас загальною кількістю до 20 учнів та до 7 чоловік на один учбовий клас загальною кількістю понад 20 учнів кожної загальноосвітньої школи міста), які у відповідному календарному році завершили навчання, мають середній бал документа про загальну середню освіту не нижче 9,  були учасниками МАН  та/або брали участь і ставали переможцями та призерами предметних олімпіад, та/або брали активну участь у шкільних та позашкільних масових соціально-культурних чи спортивних заходах, конкурсах, змаганнях міського, районного, обласного рівнів, та/або входили до складу учнівського самоврядування.

Випускник має право отримати грошову винагороду лише за однією з підстав, передбачених п.п.1 або п.п.2 пункту 1.4 цього розділу».

 

 

2. Види та порядок надання матеріальної допомоги

2.1. Матеріальна допомога надається громадянам України, які зареєстровані та проживають у місті Барвінкове, середньомісячний дохід яких (або членів їх сімей) за попередні шість місяців до місяця звернення не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня бюджетного року, в якому надається матеріальна допомога (крім видів допомог, перелік яких визначено в пунктах 2.3, 2.5, п.2.7, п.2.8, п.2.9, 2.10 та 2.11), на підставі їхнього письмового звернення та необхідних документів, перелік яких визначається цим Положенням.

2.2. Матеріальна допомога визначена  пунктами 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 та 2.11 надається незалежно від розміру середньомісячного доходу.

2.3. Допомога для лікування онкологічних, гематологічних хвороб, хворим із трансплантацією органів, для лікування кардіологічних хворих інтервенційними та хірургічними методами лікування, хворих у випадках необхідності проведення складного оперативного лікування -  надається у грошовому вигляді в розмірі до 4000,00 грн.

2.4. Допомога для лікування надається громадянам, у т.ч. на лікування осіб, яким встановлена 1 група інвалідності, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства (крім лікування хвороб, перелік яких наведено у п.2.3) у грошовому вигляді в розмірі до 1500,00 грн.

2.5. Допомога на ліквідацію наслідків стихійного лиха надається громадянам  у грошовому вигляді в розмірі до 4000,00 грн.

2.6. Допомога у зв’язку із скрутним  становищем надається громадянам у грошовому вигляді в розмірі до 800,00 грн.

2.7. Допомога на поховання надається громадянам у грошовому вигляді в розмірі 1000,00 грн.

2.8. Допомога на поховання у разі смерті Почесного громадянина міста Барвінкове надається в розмірі 2500,00 грн.

2.9. Допомога на поховання у разі смерті депутата міської ради або колишнього міського голови надається у розмірі 2500,00 грн.

2.10. Допомога учасникам бойових дій надається громадянам у грошовому вигляді в розмірі 2000,00 грн.

2.11. Допомога на поховання загиблих учасників бойових дій надається громадянам у грошовому вигляді в розмірі 3000,00 грн.

2.12. Допомога на проведення робіт, пов’язаних з облаштуванням індивідуального газового опалення в квартирах багатоквартирних житлових будинків надається громадянам у грошовому вигляді в розмірі до 15000,00 грн.

2.13. Матеріальна допомога, зазначена у пунктах 2.3, 2.4 та 2.6, надається один раз на календарний рік.

При цьому громадянину може бути надано лише один з видів матеріальної допомоги, зазначених у пунктах 2.3, 2.4 та 2.6.

Матеріальна допомога на лікування кожної окремої особи надається один раз на календарний рік незалежно від суб’єкта звернення.

Особа, яка звертається за наданням матеріальної допомоги, зазначеної у пунктах 2.3, 2.4 та 2.5 в інтересах третьої особи (члена сім’ї) не позбавляється права на отримання такої допомоги для власних потреб.

Матеріальна допомога, зазначена у п.2.5, може бути надана лише  один раз за кожним випадком стихійного лиха незалежно від суб’єкта звернення.

2.14. Матеріальна допомога, зазначена у пунктах 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 та 2.16 надається одноразово. Кількість звернень одного і того ж громадянина за отриманням допомоги на поховання залежить лише від кількості похованих ним осіб.

Кількість звернень одного і того ж громадянина за отриманням допомоги на ліквідацію наслідків стихійного лиха залежить від кількості випадків стихійного лиха, внаслідок яких постраждав заявник або належне йому майно.

2.15. Матеріальна допомога  на  поховання, передбачена пунктами 2.7, 2.8, 2.9 та 2.11  надається протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому на день смерті.

2.16.  Матеріальна грошова винагорода випускникам загальноосвітніх шкіл (далі – винагорода), які брали активну участь у навчальному процесі,  шкільних, позашкільних та соціально-культурних заходах надається у грошовому вигляді в розмірах:

- випускникам – відмінникам навчання, які у відповідному календарному році отримали документ про повну загальну середню освіту з відзнакою – у розмірі 2000,00 грн.;

- випускникам-активістам, які у відповідному календарному році отримали документ про повну загальну освіту – у розмірі 500,00 грн.

2.17. Матеріальна допомога виплачується на розрахунковий рахунок відкритий в установі банку, який діє на території міста Барвінкове, або, в окремих випадках, через касу відділу бухгалтерської служби Барвінківського виконавчого комітету міської ради.

 

3. Документи, необхідні для призначення матеріальної допомоги

3.1. Для отримання допомоги на лікування відповідно до пункту 2.3 подаються:

1) заява громадянина на ім’я міського голови.

У разі, якщо громадянин не має можливості звернутися особисто, то із заявою звертається один із членів його сім’ї, а якщо лікування потребують неповнолітні діти, то заяву подає один із батьків або опікунів.

2)  згода на обробку та використання персональних даних;

3) копія паспорта;

4) копія довідки про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційного коду);

5) у разі звернення за допомогою на лікування неповнолітніх дітей – копія документу, що підтверджує родинні стосунки або призначення опікунства;

6) довідка за місцем реєстрації про склад сім’ї;

7) довідка лікаря закладу охорони здоров’я, завірена належним чином, та подання за підписом головного лікаря закладу охорони здоров’я;

8) довідка про розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку. У разі звернення за допомогою на лікування неповнолітніх дітей, довідку подає один із батьків або опікунів;

3.2. Для отримання допомоги на лікування відповідно до пункту 2.4 подаються:

1) заява громадянина на ім’я міського голови.

У разі, якщо громадянин не має можливості звернутися особисто, то із заявою звертається один із членів його сім’ї, а якщо лікування потребують неповнолітні діти, то заяву подає один із батьків або опікунів.

2)  згода на обробку та використання персональних даних

3) копія паспорта;

4) копія довідки про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційного коду)

5) у разі звернення за допомогою на лікування неповнолітніх дітей – копія документу, що підтверджує родинні стосунки або призначення опікунства;

6) довідка за місцем реєстрації про склад сім’ї;

7) довідка лікаря закладу охорони здоров’я, завірена належним чином;

8) довідка про доходи особи, на лікування якої надається допомога за останні шість місяців, що передують місяцю звернення (в разі звернення за допомогою на лікування неповнолітніх дітей – довідка про доходи батьків (або одного з батьків, з ким дитина фактично проживає). До доходів належать: заробітна плата, допомога по безробіттю, пенсія (за віком, інвалідністю або з інших підстав), всі види державних соціальних допомог (крім тих, що мають одноразовий характер); безробітні особи надають довідку про перебування на обліку в центрі зайнятості населення або копію трудової книжки (вразі наявності, перша сторінка та сторінка із останнім записом);

9) документ про встановлення інвалідності (для осіб, яким встановлена 1 група інвалідності, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства);

10) довідка про розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку. У разі звернення за допомогою на лікування неповнолітніх дітей, довідку подає один із батьків або опікунів.

3.3. Для отримання допомоги на ліквідацію наслідків стихійного лиха подаються відповідно до пункту 2.5 подаються:

1) заява на ім’я міського голови власника (наймача) житла чи особи, яка зареєстрована у житловому приміщенні, яке зазнало дії стихійного лиха.

2)  згода на обробку та використання персональних даних

3) копія паспорта;

4) копія довідки про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційного коду)

5) у разі звернення за допомогою батьків або опікунів неповнолітньої дитини – копія документу, що підтверджує родинні стосунки або призначення опікунства;

6) копія правовстановлюючого документа на право власності/найму житлового будинку/квартири (у разі звернення власника або квартиронаймача);

7) довідка за місцем реєстрації про склад сім’ї;

8) акт, складений  уповноваженим органом, про стихійне лихо (в разі наявності);

9) акт обстеження матеріально-побутових умов, складений депутатом Барвінківської міської ради;

10) письмова згода інших зареєстрованих у житловому будинку повнолітніх осіб на виплату допомоги заявнику (якщо особи зареєстровані, але фактично не проживають згода не подається у разі наявності відповідних відомостей в акті обстеження матеріально-побутових умов, складеному депутатом Барвінківської міської ради);

11) довідка про розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку.

3.4. Для отримання допомоги у зв’язку із скрутним  становищем подаються відповідно до пункту 2.6 подаються:

1) заява громадянина на ім’я міського голови, із зазначенням обставин, внаслідок яких заявник перебуває у скрутному матеріальному становищі чи складних життєвих обставинах.

2)  згода на обробку та використання персональних даних;

3) копія паспорта;

4) копія довідки про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційного коду);

5) довідка за місцем реєстрації про склад сім’ї;

6) акт обстеження матеріально-побутових умов, складений депутатом Барвінківської міської ради із зазначенням обставин, внаслідок яких особа опинилася у скрутному матеріальному становищі та потребує надання матеріальної допомоги;

7) довідка про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення (до доходів належать: заробітна плата, допомога по безробіттю, пенсія (за віком, інвалідністю або з інших підстав), всі види державних соціальних допомог (крім тих, що мають одноразовий характер); безробітні особи надають довідку про перебування на обліку в центрі зайнятості населення або копію трудової книжки (перша сторінка та сторінка із останнім записом);

8) довідка про розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку.

3.5. Для отримання допомоги на поховання, відповідно до пункту 2.7 подаються, подаються:

1) заява особи – виконавця волевиявлення  померлого  або  особи,  яка  зобов'язалася поховати померлого, на ім’я міського голови;

2)  згода на обробку та використання персональних даних;

3) копія паспорта;

4) копія довідки про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційного коду);

5) довідка  про реєстрацію місця проживання померлого на території міста Барвінкове, видана органом реєстрації, а вразі відсутності реєстрації на території міста Барвінкове – довідка про проживання померлого на території міста Барвінкове, видана депутатом Барвінківської міської ради;

6) документ, що підтверджує віднесення померлого до числа осіб,  зазначених у пункті 1 Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №99;

7) копія свідоцтва про смерть;

8) довідка про факт здійснення поховання померлого заявником;

9) довідка про розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку.

3.6. Для отримання допомоги на поховання у разі смерті Почесного громадянина, депутата міської ради або колишнього міського голови подаються:

1) заява особи – виконавця волевиявлення  померлого  або  особи,  яка  зобов'язалася поховати померлого, на ім’я міського голови;

2)  згода на обробку та використання персональних даних;

3) копія паспорта;

4) копія довідки про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційного коду);

5) копія документу про присвоєння звання Почесного громадянина міста Барвінкове, або документу про виконання повноважень депутата Барвінківської міської ради/голови Барвінківської міської ради;

6) копія свідоцтва про смерть;

7) довідка про факт здійснення поховання померлого заявником;

8) довідка про розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку.

3.7. Для отримання допомоги учасникам бойових дій подаються. відповідно до пункту 2.10 подаються:

1) заява громадянина на ім’я міського голови. У разі, якщо громадянин не має можливості звернутися особисто, то із заявою звертається один із членів його сім’ї  або опікун, із зазначенням обставин, що унеможливлюють особисте звернення.

2)  згода на обробку та використання персональних даних;

3) копія паспорта;

4) копія довідки про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційного коду);

5) у разі звернення за допомогою членів сім’ї, батьків або опікунів – копія документу, що підтверджує родинні стосунки або призначення опікунства;

6) копію посвідчення учасника бойових дій

7) копію документа, який підтверджує присвоєння статусу учасника бойових дій саме на підставі пунктів 19 або 20 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або довідка про участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або витяг з Єдиного реєстру ветеранів війни);

8) довідка про розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку.

3.8. Для отримання допомоги на поховання загиблих учасників бойових дій, відповідно до пункту 2.11, подаються:

1) заява особи – виконавця волевиявлення  померлого  або  особи,  яка  зобов'язалася поховати померлого, на ім’я міського голови;

2) згода на обробку та використання персональних даних;

3) копія паспорта;

4) копія довідки про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційного коду);

5) довідку органу реєстрації чи органу місцевого самоврядування про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста;

6) копія лікарського свідоцтва про смерть (форма 106/о);

7) копія свідоцтва про смерть військовослужбовця (військовозобов’язаного резервіста);

8) довідка військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами про проходження військовослужбовцем (військовозобов’язаним, резервістом) військової служби та довідка, що підтверджує виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) в зоні здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на час загибелі;

9) довідка про розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку.

3.9. Для надання допомоги на проведення робіт, пов’язаних з облаштуванням індивідуального газового опалення в квартирах багатоквартирних житлових будинків (у разі від’єднання від мереж централізованого теплопостачання), відповідно до пункту 2.12 подаються:

1) заява власника (співвласника) квартири, яка розміщена в багатоквартирному житловому будинку, на ім’я міського голови;

2) згода на обробку та використання персональних даних;

3) копія паспорта;

4) копія довідки про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційного коду);

5) копія документа про право власності на квартиру;

6) довідка про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення (до доходів належать: заробітна плата, допомога по безробіттю, пенсія (за віком, інвалідністю або з інших підстав), всі види державних соціальних допомог (крім тих, що мають одноразовий характер); безробітні особи надають довідку про перебування на обліку в центрі зайнятості населення або копію трудової книжки (перша сторінка та сторінка із останнім записом);

7) копія дозволу виконавчого комітету Барвінківської міської ради на розробку проекту індивідуального опалення в квартирі  багатоквартирного житлового будинку;

8) копія рахунку (рахунків) на оплату послуг/робіт проектної чи газопостачальної організацій, що пов’язані з облаштуванням індивідуального газового опалення в квартирі багатоквартирного житлового будинку (видані заявнику протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за допомогою);

9) письмова згода іншого співвласника/співвласників про виплату допомоги заявнику;

10) протокол по обстеженню житлового приміщення, складений комісією Барвінківської міської ради;

11) довідка про розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку.

3.10. Для надання матеріальної винагороди випускникам, відповідно до пункту 2.16, подаються:

1) подання учбового закладу за підписом керівника;

2) копія документа про повну загальну середню освіту;

3) характеристика з місця навчання;

4) копія паспорта випускника;

5) копія довідки про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційного коду);

6) довідка про розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку.

 

4. Порядок прийому та розгляду документів про надання одноразової адресної матеріальної допомоги

4.1. Документи про надання матеріальної допомоги подаються до відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики Барвінківського виконавчого комітету міської ради, та реєструються у Журналі реєстрації звернень громадян з питань надання матеріальної допомоги.

4.2. Міський голова доручає секретарю виконавчого комітету міської ради на підставі поданої громадянином заяви та відповідних документів винести на розгляд виконавчого комітету ради питання щодо надання адресної одноразової матеріальної допомоги,

4.3. Секретар виконавчого комітету міської ради здійснює перевірку та наявність необхідних документів для отримання громадянами допомоги відповідно до цього Положення.

В разі відсутності зауважень (недоліків) він готує проект рішення виконавчого комітету  міської ради про надання допомоги, а в окремих випадках, передбачених  пунктами 4.7 та 4.8 цього Положення – проект розпорядження міського голови про надання допомоги, передбачених пунктом 4.9 – проект рішення сесії міської ради про надання допомоги.

4.4. Подання заявником неповного пакету документів, визначеного у розділі 3 цього Положення для певного виду матеріальної допомоги, є підставою для відмови в наданні одноразової адресної матеріальної допомоги, що не позбавляє заявника права звернутися повторно.

4.5. Рішення про надання громадянину одноразової адресної матеріальної допомоги приймається на засіданні сесії Барвінківської міської ради та виконавчого комітету міської ради, а в окремих випадках – міським головою.

4.6. В окремих випадках, в період між засіданнями виконавчого комітету, при необхідності термінового вирішення питання про надання матеріальної допомоги, крім передбаченої п.2.7 цього Положення, заява розглядається міським головою. Призначення і виплата такої матеріальної допомоги проводиться за розпорядженням міського голови з наступним затвердженням на засіданні виконавчого комітету міської ради.

4.7. Призначення і виплата допомоги на поховання, передбаченої п.2.7 цього Положення, здійснюється в день звернення за розпорядженням міського голови.

4.8. Документи для надання матеріальної винагороди подаються відповідним учбовим закладом по закінченню учбового року після отримання результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Призначення і виплата винагороди здійснюється за розпорядженням міського голови упродовж 10 днів з дня надходження документів.

4.9. Рішення про надання громадянину одноразової адресної матеріальної допомоги, передбаченої підпунктом 1.2.9 пункту 1.2 розділу 1, приймається на засіданні сесії Барвінківської міської ради.

 

5. Контроль за порядком надання матеріальної допомоги

Контроль за порядком надання матеріальної допомоги здійснюється Барвінківським виконавчим комітетом міської ради та постійною комісією з питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики.

 

 

Начальник відділу ЗВСПтаРП

виконавчого комітету міської ради                                                                                 Я. БАЛЯСА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних