РІШЕННЯ від 13 березня 2020 року № 1364 -VII Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський бюдж

РІШЕННЯ

 

від  13 березня  2020 року                                                                                                №  1364 -VII

 

Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього.

 

20302301000

(код бюджету)

 

                      Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 21.02.2020р. №1325- VII виклавши їх у новій редакції:

2. Визначити на 2020 рік:

 доходи міського  бюджету в сумі 21 040 200  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 20 702 500 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 337 700  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 22 151 410 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 21 518 180 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 633 230 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 815 680 гривень. згідно з додатком 6 до цього рішення;

 

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 295 530 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 180 000 гривень, що становить 0,9% видатків загального фонду міського бюджету,

визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 185 000 гривень, що становить 0,9% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2020  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 16 108 280  гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

  поточні трансферти місцевим бюджетам;

  соціальне забезпечення.

9.   .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

10.1. Затвердити паспорти бюджетних та зміни до них протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням.

 

10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання

бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

10.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

11. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2020 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

 12. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

13. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2020 рік.

14. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 04.12.2019р. №1070 « Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами)

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

15. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

 16. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні

трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

17. Дозволити міському голові здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточн6ого бюджетного періоду, за умови погодження з постійною  комісією    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

18. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною

 19. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 13 березня 2020  року.

20.  Відповідно  до вимог   статті  28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2020  рік ” 

 21 .  Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на   постійну  комісію    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

 

 

            Міський голова                                                                                       Олександр Бало

       

 

                                                                                                                                           

                                                                          Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради LХIIІ сесії   VII скликання № 1364-VII  від 13 березня  2020 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  20 грудня 2019 року №1284-VII « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2020 рік» та додатків до нього.

 

Внесення змін до міського бюджету на 2020 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

                      I.Виділення коштів за рахунок вільного залишку .

1. Збільшуються видатки за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2020 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 229 340 грн., із них:

-  « Благоустрій міст,сіл,селищ»  КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»  205 400 грн.( придбання піску, плит та стовпів, придбання двигуна внутрішнього згорання на автомобіль ГАЗ-53 31-99 ХАУ( телескопічна вишка)   на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки») ;

-« Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3210 « Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям)» 15 000 грн.( придбання віброплити бензинової (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)   на виконання програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки );

- «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів»  КЕКВ 2250 «Видатки навідрядження» 5 000 грн.

- «Надання дошкільної освіти» 3 940 грн. в т.ч. КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»1 000грн.,КЕКВ2210 «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» 2 940грн.(  придбання господарських товарів) (на виконання «Програми  фінансового забезпечення дошкільних навчальних закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік та на період 2016-2020 роки»).

 

          ІІ. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

     В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

  1.  Зробити переміщення  з кварталу на квартал:

По загальному фонду:

Доходи: 18010400 « Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості» 56 000 грн.( з I кварталу ( лютий 47000 грн.,березень  9 000 грн.) на  ІІІ квартал (вересень 56000));

18010500 « Земельний податок з юридичних осіб»  76 000 грн.( з IІ кварталу (травень) на I квартал (березень));

14021900 « Пальне» 56 000 грн. ( з ІІІ кварталу (вересень) на І квартал ( лютий 47000 грн., березень 9000 грн.);

18050300 « Єдиний податок з юридичних осіб» 30 000грн. ( з ІІІ кварталу ( вересень 17500 грн. ), ІV кварталу ( жовтень 7000грн., листопад 5500грн.) на І квартал (березень));

22012500 « Плата за надання інших адміністративних послуг» 32 000грн. (з ІІ кварталу(травень 6000 грн.), ІV кварталу( жовтень 19000 грн., листопад 7000грн.) на І квартал ( лютий 3100 грн., березень 28900 грн.);

220901 « Державне мито ,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування» 6000 грн.

Видатки: - « Благоустрій міст,сіл,селищ»  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» 56 000грн. ( з ІІІ кварталу ( вересень 17500 грн.) ІV кварталу  ( жовтень 26000 грн., листопад 12500 грн. )  на І квартал ( березень 56000 грн.), КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» 7 500 грн. ( з І кварталу (березень) на ІV квартал ( грудень)) ;

-« Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 76 000грн. (з ІІ кварталу (травень) на І квартал ( березень);

- «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку» 6 500 грн. ( з ІV кварталу ( грудень) на І квартал (березень));

- « Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» 1 000 грн. ( з ІV кварталу ( грудень) на І квартал (березень));

- «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів»  КЕКВ 2271 « Оплата теплопостачання» 7500 грн. (з  І кварталу (березень) на ІV квартал ( грудень)).

 

 

            Міський голова                                                                                         Олександр Бало

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних