РІШЕННЯ від  20 вересня 2019 року    № 1217 -VIІ Про    внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2018 року № 1027  «Про міський бюджет

РІШЕННЯ

від  20 вересня 2019 року                                                                                    № 1217 -VIІ

 

Про    внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2018 року № 1027  «Про міський бюджет м .Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього.

 

Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись   Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

          1. Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 1027 « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 31.01.2019р.№1056-VII, від 15.03.2019р. № 1079-VII, від 19.04.2019р. №1101-VII , від 10.05.2019р. -1129- VIІ, від 11.06.2019р №1136-VIІ, від 30.08.2019р. №1176-VII, від 12.09.2019р. №1209-VIІ виклавши їх у новій редакції:

Визначити на 2019 рік:

доходи міського  бюджету в сумі 27 358 359  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 26 897 447  гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 460 912  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 27 509 992 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 579 887  гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 8 052 070 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

профіцитза загальним фондом міського бюджету у сумі 7 317 560 гривень.

дефіцитза спеціальним фондом міського бюджету у сумі 7 591 158 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення;

оборотний залишокбюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,6% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 85 417 гривень, що становить 1% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

3.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2019  рік міжбюджетні трансфертизгідно з додатком 3 до цього рішення.

5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 22  971 509 гривнізгідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти місцевим бюджетам;

 поточні трансферти населенню.

10..Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

11.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

11.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

12. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

 13. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

14. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2019 рік.

15. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» ( зі змінами).

16. Дозволитиміськвиконкому, у виключнихвипадкахотримуватиготівку на здійсненняіншихвидатків, які не можутьбутипроведені за безготівковою оплатою.

17. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

18. Додатки 1-7 до цьогорішення є йогоневід’ємноючастиною.

19. ЦерішенняБарвінківськоїміської  ради  набираєчинності  з 20 вересня 2019  року.

20.  Відповідно  до вимогстатті  28 Бюджетного  кодексу  УкраїниоприлюднитирішенняБарвінківськоїміської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2019  рік ” 

21.Контроль  за  виконаннямцьогорішенняпокласти на   постійнукомісію    з  питаньпланування   бюджету  і фінансівосвіти, культури, молоді і спорту, соціальногозахистунаселення, охорониздоров’я, депутатськоїдіяльності  і етики

 

            Міський голова                                                    О.О.Бало

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради LV сесії   VII скликання № 1217-VII      від 20 вересня 2019 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2018 року №1027 « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього.

 

Внесення змін до міського бюджету на 2019 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

 

I.Збільшити доходи міського бюджету:

1. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.09.2019 року по загальному фонду  в сумі 121 965 грн., із них:

 Код 18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» 121 965 грн.

IІ.Виділення коштів за рахунок  перевиконання міського бюджету:

1. Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.09.2019 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 121 965 грн., із них:

-Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 15 776 грн.(придбання піску та послуги транспортування та погрузки на виконання програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки та додатків до нього ( зі змінами)» на 2019 рік);

- « Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 94 500 грн. (в т.ч. 49 000 грн. Управлінню соціального захисту населення для компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян міста на міських маршрутах,  45 500 грн. на організацію   харчування учнів міських шкіл 1-4 класів (не пільгових категорій) у період з 02.09.2019 по 31.12.2019 на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки» );

- « Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 1 440 грн.( придбання гідронасосу на машину ГАЗ-3309  марка НШ-50(правий плоский на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки») ;

- «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 10 249 грн. (виконання робіт з проведення експертиз по проектам «Капітальний ремонт частини водопровідної мережі по вул..Центральній від №41-а до №77 у м.БарвінковеБарвінківського району Харківської області», «Капітальний ремонт водовода від 8 Березня до водопровідної башти «Рожновського» по вул..50 років Радянської України в м.Барвінкове Харківської області»  на виконання програми «Питна вода України» на 2006-2020роки) (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд);

       ІІІ. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

  1. Зробити переміщення з КПКВТКМБ на КПКВТКМБ:

Спеціальний фонд:

-з «Надання  дошкільної освіти»  КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 1 305 грн.,КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 846 грн. та направити їх на «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 2 151 грн. (виконання робіт з проведення експертиз по проектам «Капітальний ремонт частини водопровідної мережі по вул..Центральній від №41-а до №77 у м.БарвінковеБарвінківського району Харківської області», «Капітальний ремонт водовода від 8 Березня до водопровідної башти «Рожновського» по вул..50 років Радянської України в м.Барвінкове Харківської області»  на виконання програми «Питна вода України» на 2006-2020роки) ;

Загальний фонд:

- з « Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 2240 «Оплата послуг( крім комунальних)» 100 000 грн. та направити їх на   «Надання  дошкільної освіти»  КЕКВ 2240 «Оплата послуг( крім комунальних)» 52 000 грн.(  поточний ремонт огорожі ДНЗ№2 по вул..Освіти,111-Б в м.Барвінкове), КЕКВ 2230 « Продукти харчування» 37500 грн. ( придбання новорічних кондитерських наборів);«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів»  КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку»10500 грн.

 

 

           Міський голова                                                 О.О.Бало

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних