ПРОТОКОЛ № 16 засідання виконавчого комітету Барвінківської міської ради від 29 вересня 2020 року

ПРОТОКОЛ № 16

 засідання виконавчого комітету

Барвінківської міської ради

м.Барвінкове                                                                                               від 29 вересня 2020 року

          

ПРИСУТНІ:

Головуючий –БАЛО Олександр

Секретар –  ЖУДІНА Галина

На засіданні присутні :

Члени виконавчого комітету – БАЛЯСА Яніна, БЛУДОВА Галина, ГОРОДОВА  Олена, КОПТЄВА Наталія, РИЖОВА Наталія, ЧЕРЕДНІЧЕНКО Валентина

 

Відсутні члени виконавчого комітету :

ДАНЬШИНА Ірина - у відпустці ;

ДОКУЧКО Юрій – за невідомих причин;

ПРОТАСОВА Тамара – за хвороби.

 

Запрошені :

ДАВИДЧЕНКО Марина  – завідувач ДНЗ (ясел-садка) № 4 «Сонечко»;

РЄЗНІКОВА Надія - завідувач ДНЗ (ясел-садка) № 2 «Ялинка» ;

ШЕВЧЕНКО Ірина - завідувач ДНЗ (ясел-садка) №1 «Промінець» ;

ШАПОВАЛОВА  Ганна - завідувач ДНЗ (ясел-садка)  №3 «Золотий ключик» ;

ЯНГУРСЬКА Ніна – начальник-головний бухгалтер відділу бухгалтерської служби.

 

На засіданні виконавчого комітету Барвінківської міської ради присутні 8 членів виконавчого комітету із одинадцяти, необхідна кількість членів виконавчого комітету міської ради прибула .

 

1/87 СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради

ДОПОВІДАВ : БАЛО Олександр – міський голова, який оголосив засідання відкритим.

Запропонував членам виконавчого комітету ознайомитись з проєктом порядку денного позачергово засідання виконавчого комітету міської ради, до якого включено 6 питань та прийняти його за основу в цілому

1.Про готовність комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року

2.Про готовність дошкільних навчальних закладів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

3.Про затвердження розпоряджень міського голови.

4.Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам.

5.Про затвердження Типової форми контракту з працівником, прийнятим

на роботу до Барвінківського виконавчого комітету міської ради на умовах строкового трудового договору (контракту), тимчасово, на час відсутності основного працівника

6.Про повторне оголошення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах  загального користування, які не виходять за межі  м.Барвінкове.

 

ВИСТУПИЛИ

ЖУДІНА Галина, яка підтримала пропозицію щодо прийняття порядку денного засідання за основу в цілому.

 

ВИРІШИЛИ :

1.Затвердити на розгляд виконавчого комітету Барвінківської міської ради наступний порядок денний :

1. Про готовність комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року

2. Про готовність дошкільних навчальних закладів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

3.Про затвердження розпоряджень міського голови.

4. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги громадянам.

5. Про затвердження Типової форми контракту з працівником, прийнятим

на роботу до Барвінківського виконавчого комітету міської ради на умовах строкового трудового договору (контракту), тимчасово, на час відсутності основного працівника

6.Про повторне оголошення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах  загального користування, які не виходять за межі  м.Барвінкове.

 Голосували: «за» - 8, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 87/20 додається).

 

2/88 СЛУХАЛИ : 1. Про готовність комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року

Доповідав : ІСІЧЕНКО Олександр – головний інженер комунального підприємства «Благоустрій», який повідомив, про готовність та виконані заходи підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. Запевнив, що роботи, які проводилися для стабільної роботи підприємства в осінньо-зимовий період виконані. Пропонував прийняти проєкт рішення з даного питання за основу в цілому.

 

 

ВИСТУПИЛИ :

РИЖОВА Наталія, член виконавчого комітету міської ради, яка висловилась щодо завершення робіт по підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 20202-2021 роки та запропонувала прийняти проєкт даного рішення за основу в цілому.

КОПТЄВА Наталія, член виконавчого комітету міської ради, яка підтримала дану пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ :

Заслухавши інформацію головного інженера БКП «Благоустрій» Ісіченка О.С.  про готовність підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, керуючись п.п.3 п. «а» ч.1 ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Барвінківської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

1.Інформацію про готовність БКП «Благоустрій» до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років прийняти до відома (додається).

2.Директору БКП «Благоустрій» Сопку А.Г. вжити заходів по завершенню підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

3.Відділу з питань благоустрою та розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства Барвінківського виконавчого комітету міської ради продовжити контроль виконання БКП «Благоустрій» заходів з підготовки житлово-комунального господарства до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 року.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рижову Н.С.

Голосували: «за» - 8, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 88/20 додається).

 

3/89 СЛУХАЛИ : Про готовність дошкільних навчальних закладів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

Доповідали : ЯНГУРСЬКА Ніна – начальник – головний бухгалтер відділу бухгалтерської служби, ШЕВЧЕНКО Ірини–завідувача ДНЗ (ясел-садка) №1 «Промінець», РЄЗНІКОВОЇ Надії–завідувача ДНЗ (ясел-садка) №2 «Ялинка», ШАПОВАЛОВОЇ Галини – завідувача ДНЗ (ясел-садка)  №3 «Золотий ключик», ДАВИДЧЕНКО Марини – завідувача ДНЗ (ясел-садка) № 4 «Сонечко», які повідомили, що всі заплановані заходи щодо підготовки ДНЗ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років виконані. Пропонували прийняти проєкт рішення з даного питання за основу в цілому.

 

ВИСТУПИЛИ :

БЛУДОВА ГАЛИНА, член виконавчого комітету міської ради, яка підтримала даний проект рішення  та запропонувала прийняти його за основу в цілому.

КОПТЄВА Наталія, член виконавчого комітету міської ради, яка підтримала дану пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ :

 

1.Інформацію про готовність дошкільних навчальних закладів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років прийняти до відома (додається).

2.Вважати дошкільні навчальні заклади міста готовими до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років .

Голосували: «за» -8 , «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 89/20 додається).

 

4/90 СЛУХАЛИ : Про затвердження розпоряджень міського голови

Доповідала : ЖУДІНА Галина – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради, яка повідомила що розглянувши  розпорядження, прийняті міським головою за період між засіданнями виконавчого комітету Барвінківської міської ради, запропонувала прийняти даний  проєкт рішення за основу в цілому.

 

ВИСТУПИЛИ :

РИЖОВА Наталія, член виконавчого комітету, підтримала пропозицію щодо прийняття даного проєкту рішення в цілому.

 

ВИРІШИЛИ :

1.Затвердити розпорядження міського голови:

1.1 від 15 вересня 2020 року № 214 «Про надання дозволу на заселення та тимчасове проживання внутрішньо переміщених осіб в житловому приміщенні для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по вул.Московській,1» ;

Голосували: «за» - 8, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 90/20 додається).

 

5/91 СЛУХАЛИ : Про надання  адресної матеріальної  допомоги  громадянам

Доповідала : ЖУДІНА Галина – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради, яка повідомила, що розглянувши  заяви  громадян  заяви  громадян  про  надання  одноразової  матеріальної  допомоги, беручи  до  уваги  надані  документи, відповідно  до  Положення  про  порядок  надання  одноразової   адресної  матеріальної  допомоги  громадянам  на   території  Барвінківської  міської ради, відповідно до чинного законодавства України підготовлений даний проєкт рішення, і є необхідність у його прийнятті. Пропонувала прийняти проєкт цього рішення за основу в цілому.

 

ВИСТУПИЛИ :

ГОРОДОВА Олена, член виконавчого комітету міської ради, яка наголосила на важливості даного питання, необхідності забезпечення соціально незахищених громадян міста матеріально та запропонувала прийняти проєкт даного рішення в цілому

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Валентина, член виконавчого комітету міської ради, яка підтримала дану пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ :

 

1.Надати  одноразову   адресну  матеріальну  допомогу  на   лікування:

1.1. в  розмірі 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

1.1.1.Фільчак Вірі Іванівні (відомості), яка  зареєстрована по вул. (відомості), (фактично проживає по вул. (відомості), взято на облік як внутрішньо переміщену особу)  на лікування сина Фільчак Івана Івановича (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості), (фактично проживає по вул. (відомості), взято на облік як внутрішньо переміщену особу);

1.1.2.Гайдаш Світлані Миколаївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості) ;

1.1.3.Семеновій Оксані Олексіївні (відомості), яка  зареєстрована по вул. (відомості), на лікування сина Семенова Дениса Олександровича (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості);

1.1.4.Козлову Сергію Миколайовичу (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості);

1.1.5.Водолазькій Людмилі Миколаївні (відомості),яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.1.6.Огар Валентині Вікторівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.1.7.Поволоцькому Анатолію Олексійовичу (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості);

1.1.8.Лиманській Світлані Анатоліївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.1.9.Цапліній Надії Миколаївні (відомості),яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.1.10.Куплевацькій Лідії Олексіївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.1.11.Табачник Тамарі Миколаївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.1.12.Борисовській Тетяні Володимирівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.1.13.Пупченко Леоніду Андрійовичу (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості);

 

 1.2. в  розмірі 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

1.2.1.Шапошнік Любов Іванівні (відомості), яка  зареєстрована по вул. (відомості);

1.2.2.Перебийніс Людмилі Борисівні (відомості), яка  зареєстрована по вул. (відомості);

1.2.3.Мачуліну Олексію Андрійовичу (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості);

1.2.4.Власенко Катерині Іванівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

1.2.5.Коваленко Олександру Юрійовичу (відомості), який зареєстрований по пров. (відомості);

1.2.6.Ємельяненко Олександру Григоровичу (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості);

1.2.7.Поляковій Ларисі Петрівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

 

2. Надати  одноразову   адресну  матеріальну  допомогу   у  зв’язку  із скрутним  матеріальним  становищем:

2.1. в розмірі 800,00 грн. (вісімсот гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

2.1.1.Дмитренко Валентині Олексіївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

2.1.2.Бабич Валентині Григорівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

2.1.3.Коркішко Миколі Олексійовичу (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості);

2.1.4.Тимошенко Юлії Миколаївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

2.1.5.Поволоцькому Руслану Анатолійовичу (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості);

2.1.6.Поволоцькій Надії Григорівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

2.1.7.Шутар Ганні Іванівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

2.1.8.Куплевацькому Миколі Івановичу (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості);

2.1.9.Константіновій Карині Русланівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

2.1.10.Пупченко Любов Іванівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

2.1.11.Коваленко Катерині Федорівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

2.1.12.Коваленко Юрію Васильовичу (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості);

 

2.2. в розмірі 500,00 грн. (п’ятсот гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

2.2.1. Балабановій Інні Миколаївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

2.2.2.Кобяцькій Вірі Іванівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

2.2.3.Марченко Галині Іванівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості);

 

3. Надати  одноразову   адресну  матеріальну  допомогу  на поховання у разі смерті депутата міської ради:

3.1. в розмірі 2500  грн. (дві тисячі п’ятсот гривень 00 коп.) кожному наступним громадянам:

3.1.1.Твардовській Олені Іллівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості)  на поховання депутата міської ради /ІІ скликання, згідно рішення Барвінківської міської ради від 17.11.2015 року № 3 «Про визнання повноважень депутатів Барвінківської міської ради /ІІ скликання» Твардовського Петра Миколайовича, який помер 25 вересня 2020 року (свідоцтво про смерть (відомості)).

 

4. У зв’язку із неподанням довідки за місцем реєстрації про склад сім’ї та довідки про доходи особи, на лікування якої надається допомога за останні шість місяців, відмовити у наданні одноразової адресної матеріальної допомоги на лікування наступним громадянам:

4.1.Дмитрюку Геннадію Володимировичу (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості);

4.2.Гармаш Юрію Івановичу (відомості), який зареєстрований по вул. (відомості).

5. Відділу бухгалтерської служби  виділити  на зазначені  цілі із загального фонду  кошти  в розмірі  76100 грн. 00 коп. (сімдесят шість тисяч сто       гривень 00 коп.).

Голосували: «за» - 8, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 91/20 додається).

 

6/92 СЛУХАЛИ : Про затвердження Типової форми контракту з працівником, прийнятим на роботу до Барвінківського виконавчого комітету міської ради на умовах строкового трудового договору (контракту), тимчасово, на час відсутності основного працівника

Доповідала : ЖУДІНА Галина – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради, яка дповіла, що відповідно до чинного законодавства установа може приймати іншого працівника без проведення конкурсу  лише на час відсутності посадової особи органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень, тобто коли посада НЕ вакантна. Йдеться про прийняття на роботу особи для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким відповідно до закону зберігається це робоче місце. Наразі у міськвиконкомі виникла ситуація, коли основний працівник- спеціаліст 1 категорії трудового архіву відбуває у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”  органам місцевого самоврядування  рекомендовано зупинити проведення оголошених конкурсів та утримуватися від оголошення нових конкурсів на посади в органах місцевого самоврядування. Тому виникла гостра необхідність у затвердженні даного проєкту рішення.

 

ВИСТУПИЛИ :

РИЖОВА Наталія, член виконавчого комітету міської ради, яка наголосила, що наразі це дуже важливе соціальне питання. Трудовий архів не може залишитись без працівника, бо велика кількість громадян звертається за наданням довідок для оформлення пенсій та вирішення інших питань. Запропонувала прийняти проєкт даного рішення за основу в цілому

ГОРОДОВА Олена, член виконавчого комітету міської ради, яка підтримала дану пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ :

1.Затвердити Типову форму контракту з працівником, прийнятим на роботу до Барвінківського виконавчого комітету міської ради на умовах строкового трудового договору (контракту), тимчасово, на час відсутності основного працівника (додаток додається ).

2.Відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики (Я. БАЛЯСА) забезпечити оприлюднення цього рішення протягом п’яти робочих днів з дати його прийняття  на офіційному сайті Барвінківської міської ради.

3.Організацію виконання цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Барвінківської міської ради  Г. ЖУДІНУ.

4.Контроль за виконанням  цього рішення залишаю за собою.

Голосували: «за» - 8, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 92/20 додається).

 

7/93 СЛУХАЛИ : Про повторне оголошення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах  загального користування, які не виходять за межі  м.Барвінкове.

Доповідає : РИЖОВА Наталія – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, яка повідомила щодо відсутності поданих заяв претендентів для участі у конкурсі  з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах  загального користування, які не виходять за межі  м.Барвінкове, призначеного на 28.09.2020 року, відповідно до чинного законодавства України необхідно провести повторний конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, про що і підготовлений даний проєкт рішення. Запропонувала прийняти цей проєкт за основу в цілому.

 .

ВИСТУПИЛИ :

БАЛЯСА Яніна, член виконавчого комітету міської ради, яка зазначила, що необхідно визнати конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Барвінкове, призначений на 28.09.2020 року, таким, що не відбувся, через відсутність заяв на участь у конкурсі та призначити повторний конкурс.Запропонувала прийняти проєкт даного рішення за основу в цілому

ЖУДІНА Галина, секретар виконавчого комітету міської ради, яка підтримала дану пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ :

 

            1. Визнати конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Барвінкове, призначений на 28.09.2020 року, таким, що не відбувся, через відсутність заяв на участь у конкурсі.

            2. Повторно оголосити конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі міста Барвінкове (міський маршрут) (далі – конкурс), на об’єктах згідно з додатком 1.

            3. Затвердити умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах  загального користування, які не виходять за межі  м.Барвінкове (додаток 2).

            4. Затвердити кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі міста Барвінкове (міський маршрут), для перевізника-претендента (додаток 3).

            5. Затвердити склад конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників (додаток №4 ).

            6. Установити, що:

            1) датою проведення конкурсу є 09 листопада 2020 року;

            2) прийом документів на участь у конкурсі здійснюється в робочі дні до 05 листопада 2020 року включно з  08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. з понеділка по п’ятницю.

            Барвінківському виконавчому комітету міської ради забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Барвінківської міської ради цього рішення та опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу та умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходить за межі міста Барвінкове ( міський маршрут).

            7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рижову Н.

Голосували: «за» - 8, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 93/20 додається).

 

 

 

Головуючий                                         ___________________                          Олександр БАЛО

 

Секретар                                               ___________________                           Галина ЖУДІНА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних