ПРОТОКОЛ № 05 засідання виконавчого комітету Барвінківської міської ради м.Барвінкове від 24 березня 2020 року

ПРОТОКОЛ № 05

засідання виконавчого комітету Барвінківської міської ради

                                                                                                         

м.Барвінкове                                                                                                                             від  24 березня 2020 року

          

ПРИСУТНІ:

Головуючий –БАЛО Олександр

Секретар –  ЖУДІНА Галина

На засіданні присутні :

Члени виконавчого комітету –БАЛЯСА Яніна, ДАНЬШИНА Ірина, КОПТЄВА Наталія, РИЖОВА Наталія, ЧЕРЕДНІЧЕНКО Валентина.

Відсутні члени виконавчого комітету :

БЛУДОВА Галина –  за службової необхідності ;

ДОКУЧКО Юрій –  за службової необхідності;

ГОРОДОВА  Олена -  за хвороби ;          

ПРОТАСОВА Тамара -   за службової необхідності.

 

На засіданні виконавчого комітету Барвінківської міської ради присутні 7 членів виконавчого комітету із одинадцяти, необхідна кількість членів виконавчого комітету міської ради прибула .

 

1/27 СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради

ДОПОВІДАВ : БАЛО Олександр – міський голова, який оголосив засідання відкритим.

Запропонував членам виконавчого комітету ознайомитись з проєктом порядку денного засідання виконавчого комітету міської ради, до якого включено 2 питання та прийняти його за основу в цілому

 

ВИСТУПИЛИ

ЖУДІНА Галина, яка підтримала пропозицію щодо прийняття порядку денного засідання за основу в цілому.

 

ВИРІШИЛИ :

1.Затвердити на розгляд виконавчого комітету Барвінківської міської ради наступний порядок денний :

1.Про надання  адресної матеріальної  допомоги  громадянам

2.Про відмову у наданні дозволу на роботу торгівельних закладів з реалізації насіння у період дії карантинних заходів по запобіганню поширення коронавірусу COVID-19.

Голосували: «за» - 7, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 27/20 додається).

 

2/28 СЛУХАЛИ : Про надання  адресної матеріальної  допомоги  громадянам

Доповідала : БАЛЯСА Яніна – начальник відділу земельних відносин, соціальних питань та регуляторної політики, яка повідомила, що розглянувши  заяви  громадян  про  надання  одноразової  матеріальної  допомоги для компенсації додаткових витрат громадянам, які є споживачами комунальної послуги з централізованого опалення (постачання теплової енергії) на території міста Барвінкове, та яким призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, беручи  до  уваги  надані  документи, відповідно  до  Положення  про  порядок  надання  одноразової   адресної  матеріальної  допомоги  громадянам  на   території  Барвінківської  міської ради, затвердженого  рішенням  ХУ  сесії  Барвінківської  міської  ради  /ІІ  скликання  від  21.12.2016р. № 399 (зі  змінами),  керуючись  ст.ст. п.п.1.п. «а» ч.1 ст. 34,52,59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування в Україні» підготовлений даний проєкт рішення, і є необхідність у його прийнятті. Пропонувала прийняти проєкт даного рішення в цілому.

 

ВИСТУПИЛИ :

РИЖОВА Наталія, член виконавчого комітету міської ради, яка наголосила на важливості даного питання та запропонувала прийняти проєкт даного рішення в цілому

КОПТЄВА Наталія, член виконавчого комітету міської ради, яка підтримала дану пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ :

1. Надати  адресну  матеріальну  допомогу  для компенсації додаткових витрат громадянам, які є споживачами комунальної послуги з централізованого опалення (постачання теплової енергії) на території міста Барвінкове, та яким призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг з 15 жовтня 2019 року по 29 лютого 2020 року:

1.1.Бондаренко Галині Олександрівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості) у розмірі 2269,83 грн.;

1.2.Верхоланцевій Тамілі Іванівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості)у розмірі 2423,50 грн.;

1.3.Вижгородько Валентині Григорівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості)у розмірі 2476,73 грн.;

1.4.Гайворонській Аллі Федорівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості) у розмірі 2453,08 грн.;

1.5.Гергель Олені Олександрівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості) у розмірі 1649,19 грн.;

1.6.Григоренко Ніні Володимирівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості) у розмірі 3014,62 грн.;

1.7.Губі Наталії Михайлівні  (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості) у розмірі 2553,60 грн.;

1.8.Держипільській Віті Анатоліївні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості) у розмірі 2888,71 грн.;

1.9.Домбровській Вірі Степанівні (відомості), яка зареєстрована по вул. (відомості) у розмірі 2888,72 грн.;

1.10.Дюбіній Людмилі Миколаївні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості) у розмірі 2888,72 грн.;

1.11.Ільченко Надії Гаврилівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості) у розмірі 2518,10;

1.12.Каменській Ларисі Павлівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості) у розмірі 2045,22 грн.;

1.13.Коркішко Миколі Олексійовичу (відомості), який зареєстрований по  вул. (відомості)у розмірі 1365,50 грн.;

1.14.Коротковій Тетяні Михайлівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості) у розмірі 2364,41 грн.;

1.15.Кучеренко Василю Миколайовичу (відомості), який зареєстрований по  вул. (відомості) у розмірі 3426,03 грн.;

1.16.Лазебному Анатолію Івановичу (відомості), який зареєстрований по  вул. (відомості) у розмірі 2559,50 грн.;

1.17.Макотрі Тетяні Сергіївні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості)у розмірі 2266,97 грн.;

1.18. Морозовій Ірині Юріївні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості) у розмірі 1666,91 грн.;

1.19. Мусієнко Лідії Федорівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості) у розмірі 2659,95 грн.;

1.20.Осадчій Ользі Володимирівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості)у розмірі 2051,12 грн.;

1.21.Пальчуну Григорію Васильовичу (відомості), який зареєстрований по  вул. (відомості) у розмірі 2754,54 грн.;

1.22.Приходько Єлизаветі Володимирівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості) у розмірі 2097,88 грн.;

1.23.Сергеєвій Катерині Юріївні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості) у розмірі 2606,76 грн.;

1.24.Скляровій Вірі Митрофанівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості) у розмірі 1820,60 грн.;

1.25.Шишовій Любові Володимирівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості) у розмірі 2841,42 грн.;

2. Надати  адресну  матеріальну  допомогу  для компенсації додаткових витрат громадянам, які є споживачами комунальної послуги з централізованого опалення (постачання теплової енергії) на території міста Барвінкове, та яким призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг з 01 січня 2020 року по 29 лютого 2020 року:

2.1.Дяковій Ніні Михайлівні (відомості), яка зареєстрована по  вул. (відомості)у розмірі 2117,63 грн.;

3.Відділу бухгалтерської служби  виділити  на зазначені  цілі із загального фонду  кошти   в розмірі   62669 грн. 24 коп.  (шістдесят дві тисячі шістсот шістдесят дев’ять гривень 24 коп.).

Голосували: «за» - 7, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 28/20).

 

3/29 СЛУХАЛИ : Про відмову у наданні дозволу на роботу торгівельних закладів з реалізації насіння у період дії карантинних заходів по запобіганню поширення коронавірусу COVID-19

Доповідала : РИЖОВА Наталія – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, яка повідомила, що розглянувши колективне звернення суб’єктів господарювання щодо надання дозволу роботи магазинам, які здійснюють на території міста Барвінкове торгівлю насінням та засобами захисту рослин,  відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року № 211 (зі змінами), керуючись статтями 30, 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  підготовлений даний проєкт рішення, і є необхідність у його прийнятті. Пропонувала прийняти проєкт даного рішення в цілому.

 

ВИСТУПИЛИ :                             

ДАНЬШИНА Ірина,член виконавчого комітету міської ради, яка підтримала пропозицію щодо прийняття зазначеного проєкту рішення за основу в цілому.

БАЛЯСА Яніна, член виконавчого комітету міської ради, підтримала пропозицію щодо прийняти даного проєкту рішення за основу в цілому.

 

ВИРІШИЛИ :

1. Відмовити суб’єктам господарювання, які на території міста Барвінкове здійснюють діяльність, пов’язану з торгівлею насінням та засобами захисту рослин, у наданні дозволу на роботу магазинів та торгових точок, яка передбачає приймання відвідувачів, у період дії карантинних заходів, затверджених уповноваженими органами, по запобіганню поширення на території України коронавірусу COVID-19.

Голосували: «за» - 7, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Прийняте одноголосно (рішення № 29/20).

 

 

Головуючий                                    ___________________                     Олександр  БАЛО

 

Секретар                                          ___________________                     Галина ЖУДІНА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних