дата оприлюднення 30.05.2019

                                                                                                         ПРОЕКТ

УКРАЇНА

 

БАРВІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

___ сесія VІІ скликання

 

РІШЕННЯ

від «__» ____________ року                                                                    №___ -  VІІ

 

Про встановлення транспортного податку в місті Барвінкове на 2020 рік

 

         Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 267 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Барвінківська міська рада                                                        

                                                        

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити на території міста Барвінкове на 2020 рік транспортний податок у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

2. Контроль  за  виконанням  рішення покласти  на  постійну  комісію  Барвінківської міської  ради  з  питань планування, бюджету і фінансів, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності і етики (Курілова Л.П.).

 

 

 Міський голова                                                                         О.БАЛО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

 

1. Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані на території населених пунктів Барвінківської міської ради, згідно з чинним законодавством, власні легкові автомобілі визначені, пунктом 267.1 статті 267 Податкового кодексу України.

 

2. Об'єкт оподаткування

Об'єкт оподаткування визначено пунктом 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

База оподаткування визначена пунктом  267.3 статті 267 Податкового кодексу України.

4. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період  дорівнює календарному року.

 

5. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку,строк та порядок подання звітності про обчислення  і сплату податку

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку , строк та порядок подання звітності визначені  пунктами 267.5-267.8 статті 267 Податкового кодексу України.

6. Ставка податку

Ставка податку визначена у пункті 267.4 статті 267 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

Аналіз впливу регуляторного акта

проекту рішення Барвінківської міської ради

«Про встановлення транспортного податку в місті Барвінкове на 2020 рік»

 

Даний аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Барвінківської міської ради «Про встановлення транспортного податку в місті Барвінкове на 2020 рік» (надалі – Проект рішення) підготовлений відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами від 16.12.2015 року № 1151) та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань впродовж одного місяця.

 

І. Визначення проблеми

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Підпунктом 12.3.5 пункту 12.3 статі 12 Податкового кодексу України, передбачено, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Відповідно до пункту 10.21 статті 10 Податкового кодексу України місцеві ради обов’язково установлюють податок на майно в частині транспортного податку.  

Для встановлення транспортного податку з 01.01.2020 року необхідно провести регуляторну процедуру. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість встановлення транспортного податку, здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку. Важливість проблеми при затвердженні транспортного податку полягає в тому, щоб поповнити місцевий бюджет та спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади.

Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

- наповнення дохідної частини міського бюджету в результаті встановлення законним чином ставок транспортного податку на території Барвінківської міської ради;

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України щодо місцевих податків і зборів.

Проектом передбачається створення умов для надходження до бюджету міста коштів від плати за податок. Дане рішення позитивно вплине на ринкове середовище та умови конкуренції.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, вказана проблема  потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення транспортного податку в місті Барвінкове на 2020 рік».

Доходи від плати за землю за 2018 рік склали 25,6 тис. грн.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту рішення:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів у зв’язку з їх відсутністю.

Для вирішення існуючої проблеми необхідно затвердити рішення Барвінківської міської ради «Про встановлення транспортного податку в місті Барвінкове на 2020 рік».

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ, в цілому. Основними цілями його регулювання є:

-  виконання вимог чинного законодавства;

- врегулювання правовідносин між Барвінківською міською радою та суб’єктами оподаткування в процесі нарахування та сплати транспортного податку;

- забезпечення надходження до місцевого бюджету для виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади міста Барвінкове;

- забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування та вдосконалення відносин між міською радою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акта (далі - Альтернатива 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенційні платники податків залишаються без нормативного акта, що регулюватиме відносини між ними та Барвінківською міською радою.

Відповідно до пункту 10.2 статті 10 Податкового кодексу України місцеві ради обов’язково  встановлюють податок на майно (в частині транспортного податку). Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України транспортний податок буде справлятись виходячи з норам Кодексу у фіксованому розмірі 25000 грн. за один об’єкт оподаткування. Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, проте міська рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення транспортного податку.

Прийняття регуляторного акта – рішення Барвінківської міської ради «Про встановлення транспортного податку в місті Барвінкове на 2020  рік» (далі – Альтернатива 2)

Дотримання вимог податкового законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

 

 

 

 

 

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні 

Альтернатива 2

- дотримання вимог податкового законодавства;

- забезпечення досягнення цілей державного регулювання;

- надходження до місцевого бюджету;

- реалізація місцевих програм

Витрати на підготовку проекту регуляторного акту

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вирішення соціальних проблем за рахунок зростання доходної частини місцевого бюджету

Для громадян – власників транспортних засобів – сплата транспортного податку у сумі 25000 грн. за один об’єкт оподаткування

Альтернатива 2

Вирішення соціальних проблем за рахунок зростання доходної частини місцевого бюджету

Для громадян – власників транспортних засобів – сплата транспортного податку у сумі 25000 грн. за один об’єкт оподаткування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 -

-

-

1

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

100

  

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Вирішення соціальних проблем за рахунок зростання доходної частини місцевого бюджету

* Витрати на сплату транспортного податку не змінюються. Суб’єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25000 грн. 

за один об’єкт оподаткування

Альтернатива 2

Вирішення соціальних проблем за рахунок зростання доходної частини місцевого бюджету

* Витрати на сплату транспортного податку не змінюються. Суб’єкти господарювання – платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25000 грн. 

за один об’єкт оподаткування

 

* Податковим кодексом України відповідно до пункту 10.2 статті 10 передбачено, що місцеві ради обов’язково встановлюють податок на майно (в частині транспортного податку), але у разі не прийняття даного регуляторного акта сума транспортного податку та супутні витрати залишаться для платників незмінними  

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

0,00

Альтернатива 2

0,00

 

               IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблеми продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Дана альтернатива є неприйнятою у зв’язку з тим, що не буде досягнуто цілей правового регулювання

Альтернатива 2

4

- дотримання вимог податкового законодавства;

- забезпечення досягнення цілей державного регулювання ;

- надходження до місцевого бюджету;

- реалізація місцевих програм

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Вирішення соціальних проблем за рахунок зростання доходної частини місцевого бюджету

 

 

 

Для громадян – власників транспортних засобів – сплата транспортного податку у сумі 25000 грн. за один об’єкт оподаткування

Потенційні платники податків залишаються без нормативного акта, що регулюватиме відносини між ними та Барвінківською міською радою.

Альтернатива 2

- дотримання вимог податкового законодавства;

- забезпечення досягнення цілей державного регулювання;

- надходження до місцевого бюджету;

- реалізація місцевих програм

Для громадян – власників транспортних засобів – сплата транспортного податку у сумі 25000 грн. за один об’єкт оподаткування

 

 

 

Дотримання вимог податкового законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не прийнятна,  оскільки не вирішує проблемних питань, які потребують негайного вирішення 

Змін в чинному законодавстві щодо встановлення податку на майно в частині транспортного податку

Альтернатива 2

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Змін в чинному законодавстві щодо встановлення податку на майно в частині транспортного податку

      

 

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є ухвалення рішення Барвінківської міської ради «Про встановлення транспортного податку в місті Барвінкове на 2020 рік» відповідно до вимог чинного законодавства.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

- розробка проекту регуляторного акта «Про встановлення транспортного податку в місті Барвінкове на 2020 рік» та обговорення його на засіданні постійної депутатської комісії міської ради з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства;

- опублікування даного проекту на офіційному сайті Барвінківської міської ради;

- розгляд винесених з боку суб’єктів підприємницької діяльності пропозицій та зауважень;

- направлення до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики;

- затвердження проекту регуляторного акта «Про встановлення транспортного податку» на засіданні сесії Барвінківської міської ради;

- здійснення моніторингу надходжень до місцевого бюджету коштів від цього податку.

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами фіскальної служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, які сплачують транспортний.

  

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акту залежить від змін у чинному законодавстві. Також складно спрогнозувати дію внутрішніх чинників на дію даного акту. Тому запровадження дії цього регуляторного акта пропонується без встановлення обмежень по часу. Це пояснюється тим, що на нього в майбутньому можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, але передбачити які на сьогодні не є реальним. Дія даного акту є необмеженою до моменту встановлення факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або його цілі.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

  • кількість платників податку, осіб - 1;
  • розмір надходжень транспортного податку до місцевого бюджету, грн. – 25,6;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання  основних положень акта – 100%.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено розробником регуляторного акта у строки, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами та доповненнями).

 Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності рішенням за статистичним методом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.            

Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати через кожні три роки після виконання заходів повторного відстеження протягом всього терміну його чинності.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

 

Міський голова                                                                                                            О.БАЛО

 

 

Спеціаліст з юридичних питань та регуляторної політики

відділу земельних відносин, соціальних питань та

регуляторної політики

Юлія Коваленко

0509028710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 24 квітня 2019 року по 24 травня 2019 року.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Наради, робочі зустрічі

3

Ознайомлення з регуляторним актом

2

Особисті зустрічі

5

Ознайомлення з регуляторним актом

3

Засідання постійної депутатської комісії Барвінківської міської ради з питань законності, правопорядку, захисту прав і законних інтересів громадян та питань житлово-комунального господарства

3

Учасники консультацій дійшли згоди про необхідність проекту рішення Барвінківської міської ради «Про встановлення транспортного податку в місті Барвінкове»

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 одиниця, у тому числі малого - та мікропідприємництва 1 одиниця;

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 відсотки (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

 

Найменування оцінки

 

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

Х

 

 

 Х

Х

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

Х

 

 

 

 

 

 

 

 Х

Х

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

Х

 

 

 

 

 

 Х

 

 

 

 

 

Х

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

Х

 

 

 

 

 Х

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

5

Інші процедури (уточнити)

(сплата податку)

25000

 

25000

 

 

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

25000

 

 

25000

 

 

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

 

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

25000

25000

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

 

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1 год. х 25,13 грн./год. = 25,13 грн..

 

 

 

 25.13

 

 

 

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу

суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

 2 год. х 25,13 грн./год. = 50,26 грн

 

 

 

 

 

50,26 грн

 

 

 

 

.

 

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Х

 

 

Х

 

 

 

 

Х

 

13

Інші процедури (уточнити)

Х

 Х

Х

 

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

75,39

 

 Х

 

 

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

 

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

75,39

 

 

 Х

 

 

               

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

25000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

75,39

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

25075,39

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

311,78

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

25387,17

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшуючих) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не має потреби, оскільки витрати на виконання запланованого регулювання мінімальні.

 

 

Міський голова                                                                                                             О. БАЛО

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних