Рішення від  12 вересня 2019 року  №  1209 -VIІ "Про    внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2018 року № 1027  «Про міський бюджет м

РІШЕННЯ

від  12 вересня 2019 року                                                                                    №  1209 -VIІ

 

       Про    внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2018 року

№ 1027  «Про міський бюджет м .Барвінкового на 2019 рік»

та додатків до нього.

 

               Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись   Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

          1. Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 1027 « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 31.01.2019р.№1056-VII, від 15.03.2019р. № 1079-VII, від 19.04.2019р. №1101-VII , від 10.05.2019р. -1129- VIІ, від 11.06.2019р №1136-VIІ, від 30.08.2019р. №1176-VII виклавши їх у новій редакції:

Визначити на 2019 рік:

доходи міського  бюджету в сумі 27 236 394  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 26 775 482  гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 460 912  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 27 509 992 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 468 171  гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 8 041 821 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

профіцитза загальним фондом міського бюджету у сумі 7 307 311 гривень.

дефіцитза спеціальним фондом міського бюджету у сумі 7 580 909 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення;

оборотний залишокбюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,6% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 85 417 гривень, що становить 1% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

3.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2019  рік міжбюджетні трансфертизгідно з додатком 3 до цього рішення.

5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 22 797 469 гривнізгідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти місцевим бюджетам;

 поточні трансферти населенню.

10..Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

11.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

11.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

12. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

 13. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

14. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2019 рік.

15. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» ( зі змінами).

16. Дозволитиміськвиконкому, у виключнихвипадкахотримуватиготівку на здійсненняіншихвидатків, які не можутьбутипроведені за безготівковою оплатою.

17. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

18. Додатки 1-7 до цьогорішення є йогоневід’ємноючастиною.

19. ЦерішенняБарвінківськоїміської  ради  набираєчинності  з 12 вересня 2019  року.

20.  Відповідно  до вимогстатті  28 Бюджетного  кодексу  УкраїниоприлюднитирішенняБарвінківськоїміської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2019  рік ” 

21.Контроль  за  виконаннямцьогорішенняпокласти на   постійнукомісію    з  питаньпланування   бюджету  і фінансівосвіти, культури, молоді і спорту, соціальногозахистунаселення, охорониздоров’я, депутатськоїдіяльності  і етики

 

Міський голова                                                    О. БАЛО

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради LIV сесії  VII скликання № 1209-УІІ      від 12 вересня 2019 року « Про внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2018 року №1027 « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього.

 

Внесення змін до міського бюджету на 2019 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

І.Виділення коштів за рахунок трансфертів з районного бюджету.

Згідно із розпорядженням  Барвінківської районної ради від 06.09.2019 року №36 « Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №701-VII« Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього(зі змінами), внести наступні зміни до міського бюджету:

1. Збільшити доходи міського бюджету загального фонду по субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на загальну суму  6 903 844 грн. ( ККД 41052300 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок субвенції з державного бюджету».

 2. Збільшити видатки міського бюджету  в сумі 6 903 844 грн.

- « Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»  6 903 844 грн. , на слідуючі об’єкти:

-Капітальний ремонт  водогону від вул..8-е Березня до водонапірної башти «Рожновського» по вул..50 років Радянської України (вул..Освіти) в м.Барвінкове Харківської області 3 000 000 грн.;

- Капітальний ремонт частини водопровідної мережі по вул..Центральній від №41-а до №77 у м.БарвінковеБарвінківського району Харківської області 2 850 000 грн.;

- Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ№2 по вул..Освіти,111-Б у м.Барвінкове Харківської області 1 053 844 грн.

IІ.Збільшити доходи міського бюджету:

1. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.08.2019 року по загальному фонду  в сумі 86 600 грн., із них:

 Код 18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» 86 600 грн.

IІІ.Виділення коштів за рахунок  перевиконання міського бюджету:

1. Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.08.2019 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 86 600 грн., із них:

-Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 35 000 грн.(послуги з ямкового ремонту холодним асфальтом дорожнього покриття автодороги по вул..Центральна на виконання програми обслуговування, утримання, ремонту та розвитку дорожнього комплексу міста Барвінкове на 2016-2020 роки та додатків до нього ( зі змінами)» на 2019 рік);

- « Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 45 000 грн.( поточний ремонт автобусних зупинок по вул..Центральнійна виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки») ;

- «Надання  дошкільної освіти» 6600грн.в т.ч. КЕКВ 2240 «Оплата послуг( крім комунальних)» 2 600 грн.( за заміну та налаштування трифазного електролічильника прямого вмикання в Дошкільному  навчальному закладу(ясла-садок)№2 «Ялинка»на виконання «Програми  фінансового забезпечення дошкільних навчальних закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік та на період 2016-2019 роки»), КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 4 000 грн.( проведення експертизи по РП «Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ№ 2 вул..Освіти,111-Б у м.Барвінкове Харківської області)(з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)  на виконання «Програми  фінансового забезпечення дошкільних навчальних закладів освіти м.Барвінкового на 2015 рік та на період 2016-2019 роки»).

 

 

 

Міський голова                                                 О.БАЛО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних