Рішення від 19.04.2019 №1101-VII "Про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року та внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 201

                       РІШЕННЯ

 від  19 квітня 2019 року                                                                                    № 1101- VII

                                                                                                                 

    Про виконання міського бюджету за І квартал  2019 року та   внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2018 року № 1027  «Про міський бюджет м .Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього

       Заслухавши інформацію начальника- головного бухгалтера відділу бухгалтерської служби міська рада відмічає, що міський бюджет за перший квартал 2019року  по власним доходам виконаний на 123,2%. При плані 2824,9 тис.грн. надійшло 3480,5 тис.грн. доходів , що на 655,6 тис.грн. більше ніж було заплановано. Міський бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 116,0 %. Затверджений план з урахуванням змін 4091,9 тис.грн. отримано доходів 4747,5 тис.грн., спеціальний фонд за перший квартал 2019 року  виконаний на143,1 %.

            Видаткова частина загального фонду міського бюджету за  перший квартал 2019 року виконана 91,4 %. При плані 4269,1 тис.грн., касові видатки склали  3901,6 тис.грн..Виконання видаткової частини спеціального фонду становить 97,5 % . При плані 167,4 тис.грн. , касові видатки становлять 163,1 тис.грн.

               Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

             1.Затвердити звіт  про виконання міського бюджету за перший   квартал 2019 року .

             2.  Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 1027 « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 31.01.2019р.№1056-VII, від 15.03.2019р. № 1079-VII, виклавши їх у новій редакції:

Визначити на 2019 рік:

 доходи міського  бюджету в сумі 17 764 038  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 17 337 657 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 426 381  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 18 037 536 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 17 496 280 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 541 256 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 206 585 гривень за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 67 013 грн згідно з додатком 6 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,6% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 167 000 гривень, що становить 1% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2019  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 12 833 763 гривні згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування  

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти місцевим бюджетам;

 поточні трансферти населенню.

         9.  .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

        10. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

       10.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

      109.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

  10.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

  10.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

11. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

 12. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

13. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2019 рік.

14. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» ( зі змінами).

15. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

16. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

 17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 18. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 19 квітня 2019  року.

 19.  Відповідно  до вимог   статті  28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2019  рік ” 

 20.  Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на   постійну  комісію    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

            Міський голова                                                    О.О.Бало

        

                                                                                                                                          

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради XLIХ сесії   VII скликання № 1101- VII   від 19 квітня 2019 року « Про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року  та внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2018 року №1027 « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього.

    Міський бюджет за перший квартал 2019 року по власним доходам виконаний на 123,2% при плані 2824900 грн. надійшло 3480484 грн. доходів, що на 655584 грн. більше, ніж було заплановано. Міський бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний  на 116,0 % . Затверджений план з урахуванням змін становить 4091950 грн., отримано доходів  4747534 грн. Спеціальний фонд за перший квартал 2019 року виконаний на 143,1 %.

Видаткова частина загального фонду міського бюджету за перший квартал 2019 року виконана 91,4 %. При плані  4269086 грн., касові видатки склали  3901614 грн.. На фінансування житлово-комунального господарства витрачено 396841 грн., що складає 10,1 % від обсягу бюджету по видаткам загального фонду. На фінансування соціально- культурних заходів спрямовано  2461889 грн., що становить 63,1 % видатків міського бюджету. Із них : освіта 2308063грн., культура 5476грн., соціальний захист населення 38300грн., реалізація інших заходів 10050 грн., інші субвенції 100000 грн. 

Виконання видаткової частини спеціального фонду становить 97,5 % . При плані 167383грн. , касові видатки становлять 163120 грн.

Внесення змін до міського бюджету на 2019 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

I.Трансферти з районного бюджету

Відповідно до розпорядження Барвінківської районної ради  від 18 березня 2019 року №21 « Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року №701-VII « Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього:

1. Збільшити доходи  загального фонду міського бюджету за рахунок іншої субвенції з районного бюджету в сумі 110380 грн.

 2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету за рахунок іншої субвенції з районного бюджету  та направити: «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210  «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» 110380 грн., із них ( по проекту «Дитинство прагне захисту. Допоможемо громадою?» 30380 грн., по проекту  «Зростають малята здорові й щасливі, бо обладнання сучасне дарує їм сили!» 57500 грн., по проекту «Казкові сни» 22500грн.).

ІІ.Збільшити доходи міського бюджету:

1. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.04.2019 року по загальному фонду  в сумі 504177 грн., із них:

 Код 18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» 504177 грн.

 2. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.04.2019 року по спеціальному фонду  в сумі 18481 грн.

   Код 33010100 « Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення , що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» 18481 грн.

               ІІІ.Виділення коштів за рахунок  перевиконання міського бюджету:

1. Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.04.2019 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі   504177 грн., із них:

- «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів»  КЕКВ 2240 «Оплата послуг ( крім комунальних) 4950 грн.(1000 грн.послуги «Укртелекому», 3950 грн. повірка, розпломбування та опломбування теплового лічильника);        

- « Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» – 182314 грн. ( на виконання програми фінансової підтримки комунальному підприємству «Благоустрій» територіальної громади  м.Барвінкове на 2016-2019 роки  в т.ч. 116531 грн. погашення заборгованості по заробітній платі засічень-березень 2019р., 11017 грн. сплата єдиного соціального внеску за січень- березень 2019 рік, 24014 грн. сплата прибуткового податку за січень-березень 2019 року, 5752 грн. сплата військового збору за січень- березень 2019р., 25000 грн. погашення заборгованості з податку на додану вартість);

- « Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 68970 грн. (50000 грн. Управлінню соціального захисту населення на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки» в т.ч. 20000 грн. для компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян міста на міжміських маршрутах, 30000 грн.  для компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян міста, 18970 грн. Комунальному некомерційному підприємству « Центр первинної медико –санітарної допомоги Барвінківського району» на виконання програми удосконалення та надання невідкладної медичної допомоги населенню м.Барвінкове на 2016-2020 роки» вт.ч. 15000 грн.  придбання туберкуліну, 2000 грн.  придбання паливно-мастильних матеріалів , 1970 грн. придбання бактерицидних ламп );

- « Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 97000 грн.(на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки» 25000 грн. придбання ПММ,  36000 грн.  придбання плит та стовпів, 36000 грн. придбання бордюр );

- «Надання  дошкільної освіти» 94981грн.,в т.ч.  КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» 59481грн.(  придбання вікон (склопакетів), матеріали для шпаклювання  відкосів  для дошкільного навчального  закладу (ясел-садочку)№1 « Промінець»), КЕКВ 2230 « Продукти харчування» 30000 грн. , КЕКВ 2240 « Оплата послуг ( крім комунальних)» 5500 грн.;

- « Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2282 ««Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку» 8000 грн.;

-  « Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»30762 грн.  КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду ( приміщень)» 12262 грн. (виготовлення робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі будинку комунальної власності по вул.Першотравнева,14 в м.Барвінкове Харківської області»),   КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів»  18500 грн. ( за видачу технічних умов «Будівництво мережі вуличного освітлення від ТП №17,19,21,371 по вул..Скрипника у м.Барвінкове Барвінківського району Харківської області»  ( з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд);

- « Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 17200грн.( виготовлення робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №2 по вул..Освіти,111-Б  в м.Барвінкове Харківської області  з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд);

2.  Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.04.2019 року по спеціальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі  18481 грн.

-  « Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»   КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» 18481 грн.( виконання робіт з проведення експертизи проекту будівництва блочно-модульної котельні по вул. Центральній,61-Б в м.Барвінкове Харківської області).   

IV.Виділення коштів за рахунок вільного залишку .

1. Збільшуються видатки за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2019 року по спеціальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі 18335 грн.

-  « Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»   КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» 10907 грн.( 8567 грн. виконання робіт з проведення експертизи проекту будівництва блочно-модульної котельні по вул..Центральній,61-Б в м.Барвінкове Харківської області, 2340 грн. за видачу технічних умов  приєднання до газорозподільної системи), КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду ( приміщень)» 7428 грн. (виготовлення робочого проекту «Капітальний ремонт покрівлі будинку комунальної власності по вул.Першотравнева,14 в м.Барвінкове Харківської області»).   

             V. Перерозподіл коштів в межах затверджених асигнувань та інші зміни.

     В зв’язку з недопущенням виникнення кредиторської заборгованості здійснюється переміщення.

1.Зробити переміщення  з КФК на КФК по загальному фонду:

  • з «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» 10000 грн. та направити їх на « Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 10000 грн. ( Комунальному некомерційному підприємству « Центр первинної медико –санітарної допомоги Барвінківського району» на виконання програми удосконалення та надання невідкладної медичної допомоги населенню м.Барвінкове на 2016-2020 роки» 10000 грн. придбання паливно-мастильних матеріалів );

2.Зробити переміщення з місяця на місяць по загальному фонду:

Доходи:    18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» 50000 грн. (з травня  на  квітень);

Видатки: « Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 50000 грн. (з травня  на  квітень).

     3. Зробити переміщення з кварталу на квартал:

Доходи :  18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» 60000 грн. ( з ІІІ кварталу (вересень ) на ІІ квартал (травень)

Видатки:«Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 2210« Предмети, матеріали, обладнання,  інвентар» 60000 грн. ( з ІІІ кварталу (вересень ) на ІІ квартал (травень)

 

            Міський голова                                                 О.О.Бало 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних