Рішення від 10.05.2019 №1129-VII "Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 1027 «Про міський бюджет м .Барвінкового н

                                                                                           РІШЕННЯ

                             від  10 травня 2019 року                                                                                    № 1129- VII

                                                                                                                 

        Про    внесення змін до рішення міської ради  від 21 грудня 2018 року № 1027  «Про міський бюджет м .Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього

               Відповідно до п.8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

          1. Внести зміни до рішення міської ради від 21 грудня 2018 року № 1027 « Про міський бюджет м.Барвінкового на 2019 рік» та додатків до нього ,(зі змінами), внесеними рішенням міської ради від 31.01.2019р.№1056-VII, від 15.03.2019р. № 1079-VII, від 19.04.2019р. №1101- VII  виклавши їх у новій редакції:

Визначити на 2019 рік:

 доходи міського  бюджету в сумі 18 116 741  гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 17 676 040  гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 440 701  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету в  сумі 18 390 339 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 17 831 103 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 559 236 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 155 063 гривень за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 118535 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,6% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 167 000 гривень, що становить 1% видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Затвердити на 2019  рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 13 546 147 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти стаття 101 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 71, 691  Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;      

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 поточні трансферти місцевим бюджетам;

 поточні трансферти населенню.

         10.  .Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  міськвиконкому в особі міського голови отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету,  пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

        11. Головному  розпоряднику  коштів  міського  бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

       11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

      11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів,організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

  11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

  11.4. Надати  міському  голові  право  брати   бюджетні  зобов’язання та  здійснювати   відповідні   видатки  за   загальним  фондом   бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань, встановлених  кошторисами, враховуючи необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих  років, узятих  на  облік  в  органах  Державної казначейської служби України.

Зобов’язання  взяті  розпорядником  коштів  міського  бюджету  без відповідних  бюджетних  асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням,  не вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів. Взяття  таких  зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами ( крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

11.5. Забезпечити  в  першочерговому порядку   потребу  в  коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених Законом України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на  проведення  розрахунків  за  електричну і теплову  енергію, водопостачання,  водовідведення та  послуги  зв’язку, які  споживаються   бюджетними  установами

12. Затвердити   ліміти  споживання енергоносіїв у  натуральних  показниках для кожної бюджетної установи на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань , згідно з додатком №5 до цього рішення.

 13. Установити, що керівники  бюджетних  установ утримують  чисельність працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на  заробітну  плату, включаючи  видатки  на  премії  та  інші  види  заохочень  чи   винагород, матеріальну допомогу, лише  в  межах  фонду  заробітної  плати, затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах.

14. Міському голові вжити заходи, щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2019 рік.

15. Надати право міському голові при підписанні договорів «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти» в разі необхідності, передбачати попередню оплату на товари , роботи і послуги згідно з Постановою КМУ від 23 квітня  2014 року №117 « Про здійснення  попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» ( зі змінами).

16. Дозволити міськвиконкому, у виключних випадках отримувати готівку на здійснення інших видатків, які не можуть бути проведені за безготівковою оплатою.

17. Надати право міському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між міським бюджетом та районним бюджетом.

 18. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 19. Це  рішення  Барвінківської  міської  ради  набирає  чинності  з 10 травня 2019  року.

 20.  Відповідно  до вимог   статті  28 Бюджетного  кодексу  України  оприлюднити  рішення  Барвінківської  міської  ради “ Про міський  бюджет м. Барвінкове  на  2019  рік ”  

 21.  Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на   постійну  комісію    з  питань планування   бюджету  і фінансів освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я, депутатської діяльності  і етики   (Курілова Л.П.)

 

            Міський голова                                                    О.О.Бало

       

                                                                                                                                       

 

Пояснювальна записка

до рішення Барвінківської  міської ради L сесії   VII скликання № № 1129- VII   від 10 травня 2019 року « Про  внесення  змін  до рішення міської ради  від  21 грудня 2018 року №1027 « Про міський  бюджет  м.Барвінкового на 2019 рік»  та додатків до нього.

       Внесення змін до міського бюджету на 2019 рік пропонується здійснити на підставі п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України.

Основні зміни полягають у наступному:

I.Збільшити доходи міського бюджету:

1. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.04.2019 року по загальному фонду  в сумі 338383 грн., із них:

 Код 18010500 « Земельний податок з юридичних осіб» 338383 грн.

 2. Збільшуються доходи за рахунок перевиконання міського бюджету станом на 01.05.2019 року по спеціальному фонду  в сумі 14320 грн.

   Код 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» 14320 грн.

               ІІ. Виділення коштів за рахунок  перевиконання міського бюджету:

1. Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.04.2019 року по загальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі   338383 грн., із них:

- « Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів» 11100 грн. (Опорному закладу Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Барвінківської районної ради Харківської області на виконання «Програми соціально – економічного та культурного розвитку м.Барвінкове на 2016-2020 роки» на удосконалення та розвиток матеріально-технічної бази);

- « Благоустрій міст,сіл,селищ» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» 60340 грн.(на виконання  «Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Барвінкове на 2017-2020 роки» секційного паркану « БАРЬЕР»);

- «Надання  дошкільної освіти»   КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» 10420грн.(придбання фарби, миючих засобів, наволочки для дошкільного навчального  закладу (ясел-садочку)№4 «Сонечко»);

- «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води» КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» 43363 грн. (виконання робіт з геофізичних досліджень свердловини на центральному водозаборі м.Барвінкове, свердловина №5 глибиною 230м. на виконання програми «Питна вода України» на 2006-2020      роки);

- «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 3560 грн. (придбання насосного агрегату ЕЦВ 8-25-145  на виконання програми « Питна вода України» на 2006-2020 роки) (з відповідною передачею із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд);

- « Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну  діяльність в регіоні» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку» 209600 грн. ( на виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту на території міста Барвінкове на період 2016-2020 роки»).

2.  Збільшуються видатки за рахунок перевиконання міського бюджету  станом на 01.05.2019 року по спеціальному фонду для відновлення та проведення інших видатків в сумі  14320 грн.

-  «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 14320 грн.  (придбання насосного агрегату ЕЦВ 8-25-145  на виконання програми « Питна вода України» на 2006-2020 роки).  

       

 

       Міський голова                                                 О.О.Бало 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних