Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Державного підприємства «Ізюмське лісове господарство» для ознайомлення громадськості

Дата: 19.10.2023 15:45
Кількість переглядів: 64

Фото без опису

Державне підприємство «Ізюмське лісове господарство» "Державного агентства лісових ресурсів України" (скорочена назва - ДП "Ізюмське лісове господарство", ідентифікаційний код - 00993113), юридична адреса : 64220, Харківська область, Ізюмський р-н, смт Андріївка, вул.Московська, 36/6; тел.: +38(05743)2-15-98; Email: glaveng.izleshoz@ukr.net. Підприємство розташовано на  декількох майданчиках лісництв. Лісництва розташовані за адресами : 1) Ізюмське лісництво - 64332, Харківська обл., Ізюмський район, село Левківка, вул. Горянівська , буд.16; 2) Артемівське лісництво - 64318, Харківська обл., Ізюмський район, село Діброва, вул. Слобожанська , буд.33; 3) Піщанське лісництво - 64305, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Соснова , буд.119; 4) Придонецьке лісництво - 64351, Харківська обл., Ізюмський район, село Придонецьке, вул. Ставкова, б/н; 5) Студенецьке лісництво - 64360, Харківська обл., Ізюмський район, село Студенок, вул. Лісна , буд.26; 6) Червонооскільське лісництво - 64340, Харківська обл., Ізюмський район, село Оскіл, вул. Лісова , буд.2; 7) Барвінківське лісництво - 64701, Харківська обл., Ізюмський район, м.Барвінкове, вул. Пушкіна , буд.82; 8) Андріївське лісництво - 64220, Харківська область, Ізюмський р-н, смт Андріївка, вул. Московська, 36/6.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря.

Підприємство спеціалізується на наданні послуг, пов’язаних з лісовим господарством,  лісозаготівлею, лісопильним та стругальним виробництвом, просочуванням деревини а також оптовою торгівлею лісоматеріалами. Майданчики лісництв підприємства були введені в експлуатацію у 90-х роках. Режим роботи підприємства однозмінний, по 8 годин, п'ять днів на тиждень. 

На території Ізюмського лісництва розташовані : приміщення контори, топкова, приміщення гаражного боксу, майстерня, складські приміщення, побутове приміщення тракторної бригади. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, заліза оксид*(у перерахунку на залізо), марганець і  його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю), титану діоксид, кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175), ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець для проммайданчиків складатиме:  0,6640 т/рік. 

На території Артемівського лісництва розташовані : приміщення контори, топкова, приміщення гаражного боксу, майстерня, складські приміщення, побутове приміщення тракторної бригади. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, для проммайданчиків складатиме:  0,7006 т/рік. 

На території Барвінківського лісництва розташовані : приміщення контори, топкова, приміщення гаражного боксу, складські приміщення, дровник. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, для проммайданчиків складатиме:  0,4149 т/рік.

Піщанське лісництво розташовано на двох майданчиках : контора лісництва та тракторна бригада. На території майданчиків розташовані : приміщення контори, топкова, приміщення гаражного боксу тракторної бригади, складські приміщення. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, для проммайданчиків складатиме:  0,4421 т/рік.

Придонецьке лісництво розташовано на двох майданчиках : контора лісництва та тракторна бригада. На території майданчиків розташовані : приміщення контори лісництва, приміщення гаражного боксу(майстерня), топкова,  побутовий склад. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, пил абразивно-металічний (SiO2, CaO, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3 і ін.), вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець для проммайданчиків складатиме:  0,2352т/рік.

На території Студенецького лісництва розташовані : приміщення контори лісництва, приміщення гаражного боксу (майстерня), топкова,  побутове складське приміщення. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, для проммайданчиків складатиме:  0,7108 т/рік.

На території Червонооскільського лісництва розташовані : приміщення контори лісництва; приміщення гаражного боксу, майстерня, складське приміщення(дровник), топкова. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, для проммайданчиків складатиме:  0,3155 т/рік.

На території Андріївського лісництва розташовані : приміщення контори лісництва, топкова; приміщення гаражного боксу, приміщення шишкосушарки. Валові викиди в атмосферне повітря таких забруднюючих речовин як :  вуглецю оксиду, азоту діоксиду, ангідрид сірчистий, сажа, недиференційованого за складом пилу (аерозоль), пил деревини, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, для проммайданчиків складатиме:  0,6105 т/рік.

Залежно від ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт відноситься до третьої групи - об'єкт, які не становляться на Державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. На підприємстві відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела), джерела викидів, що зазначені в документах, відносяться до інших джерел викидів.  На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів підприємства викиди забруднюючих речовин на підприємстві не перевищують встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась, так як діяльність підприємства не відноситься до переліку видів діяльності які потребують оцінки впливу на довкілля. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та  заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів підприємства викиди забруднюючих речовин на підприємстві не перевищують встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Скарги та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації об'яви до Харківської обласної військової  адміністрації за адресою : 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: publik@kharkivoda.gov.ua.

 

Повідомлення надруковане в Харківській обласній газеті "ЕКОСВІТ" №29 від 16.10.2023р.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних