ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ БАРВІНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК

Дата: 13.02.2023 18:39
Кількість переглядів: 212

Фото без опису

 

        Бюджет громади на 2022 рік затверджений рішенням Барвінківської міської ради від 24 грудня 2021 року. Протягом року вносились зміни до бюджету громади у зв’язку із внесенням змін до Державного та обласного бюджетів України в частині обсягів міжбюджетних трансфертів, а також спрямуванням вільних залишків коштів на початок року, необхідністю проведення розподілу і перерозподілу коштів міського бюджету по окремих напрямах видатків за пропозиціями головних розпорядників коштів.

    У лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Тому 24 лютого 2022 року Указом Президента України введено воєнний стан в Україні, який продовжено і до теперішнього часу. Військові дії спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюжків економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що зі свого боку призводить до значних економічних втрат в Україні та в нашій громаді. Ці події негативно вплинули і на показники по виконанню місцевих бюджетів за 2022 рік.

 

Доходи

 

       До загального фонду бюджету Барвінківської міської територіальної громади за 2022 рік надійшло власних  доходів, без урахування міжбюджетних трансфертів в сумі  112 278,0 тис. грн., при затвердженому плані  132 560,0 тис. грн., або 84,7%, недоотримано доходів до бюджету громади  20 282,0 тис. грн. Невиконання планових показників за 2022 рік зумовлено  тим, що в зв'язку з проведенням бойових дій на території громади велика кількість суб'єктів господарювання не здійснювали свою діяльність в повній мірі та не мали можливості виконати свої податкові зобов'язання.           Зменшення надходжень податків та зборів до бюджету громади  пов'язано також з внесенням змін до Податкового кодексу України, прийнятих Законами України №2120 від 15.03.2022р., №2142 від 24.03.2022р., якими надано пільги по сплаті плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що привело до значних втрат бюджету громади.

       Основними бюджетоутворюючими джерелами міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, який складає 47,9%, плата за землю, яка складає 31,3% та єдиний податок, який складає 17,6% в сумі надходжень загального фонду бюджету у 2022 році. 

          За 2022 рік до бюджету громади надійшло  податку на доходи фізичних осіб у розмірі 53 827,4 тис. грн., що становить 90,6% від затвердженого плану (план  59 400,0 тис. грн.), недоотримано податку у сумі 5572,6 тис. грн.. Це пов'язано  в першу чергу з тим, що більшість сільськогосподарських виробників у 2022 році не змогли розрахувались за договорами оренди паїв громадян та сплатити ПДФО із орендної плати за паї.

          Плати за землю отримано у розмірі 35 145,7 тис. грн., що становить 80,2% від планового показника (план 43 800,0 тис. грн.), втрати до бюджету склали 8 654,3 тис. грн. за рахунок зменшення надходжень орендної плати з юридичних та фізичних осіб в зв¢язку з неможливістю окремих орендарів сплачувати податки в період воєнного стану.

          Єдиного податку надійшло 19 805,5 тис. грн., що становить 90,9% від плану,  заплановано було  21800,0 тис. грн.. Недоотримано 1 994,5 тис. грн., так як  змінами до податкового законодавства України до закінчення воєнного стану  надано  право  платникам єдиного податку I та II групи не сплачувати єдиний податок, для платників III групи відсоткова ставка зменшена з 5% до 2%. Кількість платників по громаді зменшилась.

      Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2022 році одержано у розмірі 1 821,2 тис. грн., при плані 2 603,0 тис. грн., виконання 70,0%, недоотримано податку на суму 781,8 тис. грн., в зв¢язку із змінами до Податкового кодексу України та неможливістю платників своєчасно, в повному обсязі сплачувати податки до бюджету громади.

      Акцизного податку надійшло 788,2 тис. грн., або 20,4% від планованих показників, заплановано було 3870,0 тис. грн.. Втрати до бюджету склали 3 081,8 тис. грн., надходження зменшились в зв'язку із тимчасовим встановленням у 2022 році нульової ставки акцизного податку на бензини моторні і газ  та в зв'язку з тим, що в період проведення активних бойових дій не працювали АЗС на території громади.

           У 2022 році до бюджету громади отримано інших податків та зборів в сумі 890,0 тис. грн., в тому числі:         

- адміністративних штрафів та штрафних санкцій 506,2 тис. грн., при плані 30,0 тис. грн.;

- адміністративних зборів та плати за надання інших адміністративних послуг 213,1 тис. грн., заплановано було 795,0 тис. грн., виконання 26,8 %;

- інші надходження у розмірі 49,1 тис. грн., не були заплановані;

- державне мито у розмірі 47,5 тис. грн., заплановано було 27,0 тис. грн., виконання 175,9%;

- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 46,3 тис. грн., що складає 20,6 % до запланованого показника, план 225,0 тис. грн.;         

- рентна плата за використання природних ресурсів 27,5 тис. грн., при плані 10,0 тис. грн., або 275,0%;

 - податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,3 тис. грн.

 

     До міського бюджету у 2022 році надійшли міжбюджетні трансферти з державного та обласного бюджетів в сумі 84 637,0 тис. грн., в тому числі:  

- базова дотація у сумі 13 617,6 тис грн.,

- освітня субвенція у сумі 63 684,9 тис. грн.,

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у розмірі 1 054,7 тис. грн.,

- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 3 250,6 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2 394,0 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  512,9 тис. грн.,

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  122,3 тис. грн.

     Усього обсяг доходів загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів, вільних залишків коштів на початок року, спрямованих на видатки та передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) становить  203 920,7 тис. грн., при затвердженому плані 223 130,8 тис. грн., або 91,4%.

           По доходах  спеціального фонду міського бюджету виконання складає 104,3%. План з урахуванням внесених змін становить 337,2 тис грн., надійшло доходів  351,6 тис грн., в тому числі:

 • надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  отримано 199,8 тис грн., що становить 110,0% від затвердженого плану (план 181,6 тис грн.);
 • по іншим джерелам власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) надійшло  126,0 тис грн., що становить 109,0% від затвердженого плану (план 115,6 тис грн.);
 • екологічний податок отримано 25,0 тис. грн., при плані 40,0 тис. грн., виконання 62,5%;
 • грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності склали в сумі 0,8 тис. грн.

      Усього обсяг доходів спеціального фонду з урахуванням вільних залишків коштів на початок року, спрямованих на видатки та передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) складає в сумі 3 131,2 тис. грн., при затвердженому плані 5 759,1 тис. грн., або 54,4%.

 

За 2022 рік надходження до бюджету Барвінківської міської територіальної громади по загальному та спеціальному фондам з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів, вільних залишків коштів на початок року, спрямованих на видатки, склали 207 051,9 тис. грн., або 90,5% до річного плану – 228 889,9 тис. грн.

 

 

Видатки

 

         При затвердженні бюджету Барвінківської міської територіальної громади на 2022 рік передбачалися видатки по загальному фонду в сумі 219 733,4 тис. грн. За рахунок спрямування вільних залишків коштів, які склалися на 01.01.2021 року, додаткових дотацій, субвенцій з Державного та обласного бюджетів обсяг запланованих видатків загального фонду склав 223 130,8 тис. грн. Касове виконання становить 179 023,5 тис. грн., або 80,2%. Спеціальний фонд за видатками виконано на 52,6% і становить 3 026,9 тис. грн., при плані 5 759,1 тис. грн.

     З метою ефективного управління бюджетними коштами, недопущення виникнення заборгованості, фінансування запланованих видатків міського бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходжень трансфертів з державного бюджету.

      По окремим галузям міського бюджету стан виконання характеризується наступними показниками:

- на утримання міської ради при плані 30 959,0 тис грн., касові видатки склали 21 560,3 тис грн., що становить 69,6%;

- на керівництво і управління у відповідній сфері територіальної громади при плані 4 970,8 тис грн., касові видатки склали 3 913,4 тис грн., що становить 78,7%;

- по освіті при плані 137 813,2 тис грн., касові видатки склали 118 484,9 тис. грн., що становить 86,0%, в тому числі за рахунок освітньої субвенції освоєно коштів – 63 684,9 тис. грн. За рахунок цих коштів утримувалися: 12 закладів дошкільної освіти (кількість дітей 358); 11 шкіл з кількістю учнів 1908,  в тому числі: 8 ліцеїв (із них 1 опорна школа з двома філіями) та 3 гімназії;  позашкільні заклади освіти (477 дітей);  центр професійного розвитку педагогічних працівників, господарська група, централізована бухгалтерія, інклюзивно-ресурсний центр та інші освітні програми в галузі освіта;

- по фізичній культурі та спорту касові видатки становлять 1 934,9 тис. грн. при затвердженому плані 2 995,9 тис. грн., або 64,6%. За рахунок цих коштів утримувалась дитячо-юнацька спортивна школа (325 учнів) та проводилися заходи по  спорту;

- по культурі видаткова частина становить 8 102,6 тис. грн., або 79,7% до затвердженого плану (10 170,3 тис. грн.). Інші заходи в галузі культури і мистецтва на протязі року не проводились. За рахунок цих коштів утримувалося 23 бібліотеки (1 міська бібліотека та 22 філії), 2 музичні школи (з кількістю 143 учня), музей, 1 Барвінківський будинок культури та 17 філій сільських будинків культури та клубів;

- по охороні здоров’я  касові видатки склали 7 995,0 тис грн., в тому числі: на виконання програми «Надання невідкладної медичної допомоги населенню Барвінківської міської територіальної громади» по КНП «Барвінківська ЦМЛ» витрачено в сумі 6 358,2 тис. грн., на фінансування Програми удосконалення медичної допомоги населенню Барвінківської міської територіальної громади по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» -  1 625,2 тис. грн., на виконання програми «Цукровий та нецукровий діабет» забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет – 11,6 тис. грн. За рахунок коштів Національної служби охорони здоров’я України за надані послуги КНП «Барвінківська ЦРЛ» та КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» касові видатки склали в сумі 35 548,4 тис. грн.;

- по соціальному захисту населення видаткова частина бюджету виконана на 70,9% (план 11 469,6 тис грн., касове виконання 8 135,1 тис грн.), із них:

 • на організацію та проведення громадських робіт касові видатки не проводились;
 • на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян освоєно коштів в сумі 53,1 тис грн.,  план 244,3 тис грн., що становить 21,7%;
 • на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті освоєно коштів в сумі 22,4 тис грн.,  план 127,5 тис грн., що становить 17,6%;
 • на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства касові видатки не проводились при плані – 2,3 тис. грн.;
 • на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг звязку касові видатки склали 2,4 тис. грн., при плані – 33,3 тис. грн., або 7,2% від плану;
 • по заходам у сфері соціальної захисту населення і соціального забезпечення видатки профінансовані на 7,8%, касові видатки склали 7,1 тис. грн., при плані 91,0 тис грн.;
 • по матеріальній допомозі видатки профінансовані на 20,4%, касові видатки склали 367,6 тис. грн., при плані 1 800,0 тис грн.;
 • на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України освоєно коштів на 100% та склали – 2 394,0 тис грн. (план-2394,5 тис. грн.);
 • по територіальному центру касові видатки склали 4 786,1 тис. грн., що становить 82,9% від затвердженого плану – 5772,7 тис. грн.;
 • на виплату грошової компенсації фізичним особам видатки склали 71,0 тис грн., при плані – 250,0 тис. грн., або 28,4% від плану;
 • по міському центру соціальних служб касові видатки склали 424,2 тис. грн., при плані – 701,2 тис. грн., або 60,5% від плану;
 • на оздоровлення на відпочинок дітей затверджено на рік з урахуванням змін склав 4,5 тис.грн., кошти не використовувались;
 • молодіжні програми та заходи профінансовані в сумі 7,2 тис. грн., або 14,9% від плану (48,3 тис.грн.).

- по житлово-комунальному господарству видаткова частина бюджету виконана на 60,6% (план 6 769,7 тис грн., касове виконання 4 100,3 тис грн.), із них:

 • на організацію благоустрою населених пунктів касові видатки склали 1 444,6 тис грн., при плані – 3 045,2 тис. грн., або 47,4% від плану;
 • відшкодування різниці в ціні на ЖКП, що затверджувалися та розміром економічно обгрунтованих витрат профінансовані в сумі 1 421,7 тис. грн., або 71,1% від плану (2 000,0 тис.грн.);
 • забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства касові видатки склали 241,8 тис. грн., що становить 90,7% від плану – 266,5 тис.грн.;
 • інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства профінансована в сумі 733,0 тис. грн., або 61,1% від плану (1 198,8 тис.грн.);
 • забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги освоєно коштів на 100% та склали – 259,2 тис грн.

Обсяг резервного фонду міського бюджету затверджений на рік з урахуванням змін склав 2 197,3 тис.грн., кошти резервного фонду не використовувались.

По реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій касові видатки склали 844,7 тис грн., або 69,5 % до затвердженого плану (1 215,3 тис.грн).

По членським внескам до асоціацій органів місцевого самоврядування заплановано – 19,4 тис. грн., касові видатки не проводились.

На здійснення заходів із землеустрою заплановано в сумі 198,0 тис. грн., кошти не використовувалися.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів касові видатки становлять 719,8 тис. грн. при затвердженому плані 1 646,5 тис. грн., або 43,7%.

На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості освоєно коштів на 100% та склали – 1 394,5 тис грн.

       Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів становить в сумі 1 838,0 тис.грн., в тому числі: на виконання програми "Територіальної оборони Барвінківської міської територіальної громади на 2022 рік" для військової частини А7288 в сумі 1 828,0 тис грн, на виконання Програми «Забезпечення роботи Управління Державної казначейської служби України у Барвінківському районі Харківської області на 2022 рік» для управління Державної казначейської служби у Барвінківському районі Харківської області в сумі 10,0 тис. грн.

            Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету виконана на 52,6% (План 5 759,1 тис грн., касове виконання 3 026,9 тис грн.), із них:

- по власним надходженням бюджетних установ виконання складає 303,3 тис грн., при плані 353,2 тис грн., що складає 85,9%. 

- інші кошти спеціального фонду виконані в сумі 2 723,6 тис. грн., при плані – 5 405,9 тис грн., що складає 50,4%.      

         

Видаткова частина бюджету Барвінківської міської територіальної громади разом із спеціальним фондом виконана на 79,5%, при плані 228 889,9 тис грн, касові видатки склали 182 050,4 тис грн.

Кошти міського бюджету в 2022 році спрямовувалися в першу чергу на фінансування заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за енергоносії, соціальний захист та інші захищені статті видатків.

 

Дивитись додатково


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних