Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника Пригожівської гімназії Барвінківської міської територіальної громади

Дата: 06.07.2021 14:41
Кількість переглядів: 323

Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника Пригожівської  гімназії Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області

          Відповідно до Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської област, затвердженого рішенням ХІІІ сесії VІІІ скликання Барвінківської міської ради від 18.06.2021 № 624 – VІІІ, управління освіти, молоді та спорту Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області оголошує конкурс на зайняття вакантної посади керівника Пригожівської гімназії Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області.
            Місце знаходження закладу: 64742, Харківська область, Ізюмський р-н, с.Пригоже, вул. Шкільна, 39
            Найменування посади: керівник Пригожівської гімназії Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області.
            Умови оплати праці: Посадовий оклад, доплати, надбавки, премії  встановлюються відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України  від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102  (зі змінами).
              Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років. 
              Для участі в конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:
              1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
               2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
               3) особовий листок по обліку кадрів та кольорове фото розміром 3х4;
               4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
               5) копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
               6) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
               7)  перспективний план розвитку закладу освіти на шість років (на два роки - для особи, яка претендує на посаду керівника закладу освіти вперше). 
               8)  довідку про відсутність судимості; 
               9) довідку про стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки або копію медичної книжки;
              10) документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
              11) мотиваційний лист, складений у довільній формі.
            Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.
             Вказані документи кандидати подають особисто (або подає уповноважена особа згідно з довіреністю) до управління освіти, молоді та спорту Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області до 26.07.2021 включно за адресою: Харківська область, м. Барвінкове,  вул. Центральна, 3.
              Особа, яка уповноважена приймати документи для участі у конкурсі та надавати інформацію про конкурс: ПОЛІЩУК Олена Петрівна, головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти управління освіти, молоді та спорту Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області.
                Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає. 
                Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
 - перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
- оприлюднює на веб-сайті уповноваженого органу перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.
               Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
              1) перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р шляхом письмових відповідей на тестові завдання;
               2) перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
                3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
                Конкурсний відбір відбудеться 03 серпня 2021 року о 10-00 год. за адресою: Харківська область, м. Барвінкове, вул. Центральна, 3.
               За детальною інформацією звертатися до управління освіти, молоді та спорту Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64703, Харківська область,  м. Барвінкове, вул.Центральна,3. 
                Телефон для довідок: 05757-4-30-06; 0669547167.

Орієнтовний перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду керівника Пригожівської гімназії Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області

1.    Державна політика у сфері освіти.
2.    Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності.
3.    Види освіти.
4.    Форми здобуття освіти.
5.    Складники та рівні освіти.
6.    Мета повної загальної середньої освіти.
7.    Рівні загальної середньої освіти.
8.    Територіальна доступність повної загальної середньої освіти.
9.    Мета позашкільної освіти.
10.    Здобуття позашкільної освіти.
11.    Освіта осіб з особливими освітніми потребами.
12.    Інклюзивне навчання.
13.    Організаційно-правовий статус закладів освіти.
14.    Автономія закладу освіти.
15.    Хто здійснює управління закладом освіти?
16.    Права і обов’язки засновника закладу освіти.
17.    Повноваження керівника закладу освіти.
18.    Колегіальні органи управління закладів освіти.
19.    Громадське самоврядування в закладі освіти.
20.    Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.
21.    Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями.
22.    Що визначає стандарт освіти?
23.    Що містить освітня програма?
24.    Кваліфікації за обсягом.
25.    Кваліфікації за змістом.
26.    Професійні стандарти.
27.    Система забезпечення якості освіти.
28.    Академічна доброчесність.
29.    Інституційний аудит.
30.    Зовнішнє незалежне оцінювання.
31.    Моніторинг якості освіти.
32.    Сертифікація педагогічних працівників.
33.    Категорії учасників освітнього процесу.
34.    Права здобувачів освіти.
35.    Обов’язки здобувачів освіти.
36.    Права педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.
37.    Обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.
38.    Права батьків здобувачів освіти.
39.    Обов’язки батьків здобувачів освіти.
40.    Державні гарантії здобувачам освіти.
41.    Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам.
42.    Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти.
43.    Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
44.    Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників.
45.    Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.
46.    Органи управління у сфері освіти.
47.    Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері освіти.
48.    Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.
49.    Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти.
50.    Повноваження органів із забезпечення якості освіти.
51.    Державний нагляд (контроль) у сфері освіти.
52.    Громадське самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти.
53.    Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти.
54.    Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти.
55.    Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти.
56.    Що таке атестація педагогічних працівників?
57.    Умови чергової атестації педагогічних працівників.
58.    Умови позачергової атестації.
59.    Термін створення атестаційної комісії.
60.    Кількість членів атестаційної комісії.
61.    Термін функціонування атестаційної комісії.
62.    Якою комісією проводиться атестація, якщо кількість педагогічних працівників навчального закладу становить менш як 15 осіб?
63.    Права атестаційних комісій I рівня.
64.    Права атестаційних комісій IІ рівня.
65.    Права атестаційних комісій IІІ рівня.
66.    Термін подання до відповідних атестаційних комісій списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.
67.    Термін затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються, графіків роботи атестаційних комісій, прийняття рішення щодо перенесення строку чергової атестації.
68.    Термін вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються.
69.    Строки атестації педагогічних працівників атестаційними комісіями різних рівнів.
70.    Проведення атестації за відсутності працівника.
71.    Атестація осіб, прийнятих на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів.
72.    У яких випадках атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена.
73.    Ключові  компетентності, яких набуватимуть учні.
74.    Обрання директора школи.
75.    Що нового в підвищенні кваліфікації вчителів.
76.    Основні принципи підходу: Нова школа працюватиме на засадах “педагогіки партнерства”.
77.    Етапи впровадження програми дванадцятирічної повної загальної середньої освіти. 
78.    Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту.
79.    Дошкільна освіта. Базові етапи становлення особистості дитини.
80.    Система дошкільної освіти.
81.    Принципи дошкільної освіти.
82.    Завдання дошкільної освіти.
83.    Здобуття дошкільної освіти.
84.    Типи закладів дошкільної освіти.
85.    Комплектування груп закладу дошкільної освіти.
86.    Базовий компонент дошкільної освіти.
87.    Планування роботи закладу дошкільної освіти.
88.    Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти.
89.    Трудові відносини у системі дошкільної освіти.
90.    Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.
91.    Дітям з особливими освітніми потребами гарантовано право на:
92.    Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти.
93.    Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти.


Зразок ситуаційного завдання

Учень 11-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу. Вчителька звернулася до директора школи за порадою.

 
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних