Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 10.03.2021 15:17
Кількість переглядів: 947

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України", код згідно з ЄДРПОУ 42795490

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 03065, м. Київ, ПроспектЛюбомира Гузара, 44, тел. (044)239-78-70, 

e-mail: info@tsoua.com.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність"Реконструкція газопроводу Шебелинка – Слов’янськ (заміна DN 700 на DN 500, км 1,1 – 68,0, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГДонецької області. Ділянка УТ5 (км 55,1 – км 68,6)".

Характеристика планованої діяльності

Газопровід Шебелинка – Слов’янськексплуатуєтьсятривалий час – з 1968 року, і має значний корозійний знос, пошкодження ізоляційного покриття іповерхні труб, моральне старіння існуючої запірної арматури.На протязі попередніх років було реконструйовано чотири ділянки цього газопроводу. Даною планованою діяльністю передбачається реконструкція п'ятої ділянки газопроводу – ділянка УТ-5 км 55,1 - км 68,6 довжиною 13,5 км.

Реконструкція газопроводу Шебелинка – Слов’янськ на ділянці УТ-5 передбачається шляхом будівництва нового газопроводу Dу 500 взамін існуючого газопроводуDу 700. Після завершення спорудження, новий газопровід Dу 500 передбачено підключити в початковій точці до кінцевої точки реконструйованої раніше ділянки УТ- 4 Dу 500, а в кінцевій точці - до існуючого газопроводуDу 700. Старий газопровід Dу 700 після введення нового в експлуатацію підлягає демонтажу.

Технічна альтернатива 1

У продовження застосування технічних рішень з реконструкції газопроводу Шебелинка – Слов’янськ,  на ділянці км 55,1 - км 68,6 передбачається підземне прокладання газопроводу шляхом заміни трубопроводу Dу 700 на Dу 500.Результати гідравлічних розрахунків показали, щопри цьому падіння тиску по довжинівсього газопроводу не буде перевищувати 0,1 кгс/см2.Отже, зменшення діаметру газопроводу при його реконструкції цілкомвиправдане. Розміщення нового трубопроводу зменшеного діаметру, призведе до зменшення загальних розмірів охоронної зони (стара для Dу 700 – 200 м, нова для Dу500 – 150м), об'ємів використання земельних ресурсів (під час прокладання) та водних ресурсів (під час гідровипробувань газопроводу).

Технічна альтернатива 2

В якості технічної альтернативи розглядалось прокладання замість існуючого газопроводу Dу 700 нової ділянки такого ж діаметру – Dу 700.Прийнято до уваги, що на даний час газ по газопроводу Шебелинка-Слов’янськ рухається в зворотньому напрямку, в кінцевій точці (км 0) газопровід підключається до системи ШДКРІ, кран в місці підключення постійно закритий, отже в даний час газопровід Шебелинка-Слов’янськ експлуатується як реверсно-тупиковий. На км 114,0 на байпасі лінійного крану змонтований вузол редукування газу, на якому з метою економії паливного газу в підігрівачах газу на ГРС, тиск газу знижується з 35-45 кгс/см2 до 15,0 кгс/см2. Цього тиску достатньо для забезпечення газом всіх споживачів газопроводу в обсязі до 1,0 млн. м3/добу. Зменшення діаметру при заміні труби обґрунтоване гідравлічними розрахунками, тому технічна альтернатива реконструкції газопроводу Dу 700 без зменшення діаметрупризнана недоцільною.

3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Прокладання нового газопроводу передбачено виконати паралельно існуючій трасі в одному технічному коридорі, на відстані 23-24 м ліворуч (по ходу газу) від існуючого газопроводу.

Провадження планованої діяльності передбачається поза межами населених пунктів, на територіїІзюмського району Харківської області, на землях Барвінківської міської об’єднаної територіальної громади (раніше – Іллічівська сільська радаБарвінківського району) та Оскільської сільської територіальної громади (раніше – Вірнопільськасільська рада Ізюмського району). Ділянка газопроводу УТ-5 проходить поряд з наступними населеними пунктами: с. Карнаухівка, с. Вірнопілля, с. Рідне (раніше с. Іллічівка), с. Нова Дмитрівка. Відстань від осі газопроводу до найближчих населених пунктів становить 1,3 – 4,0 км.

По ходу траси газопровід перетинає природні та штучні перешкоди, а саме: 7 балок (ярів, які не є водотоками), 4 захисні лісосмуги, дві автодороги III кат. та IV кат., кабелі зв’язку таіснуючі газопроводи-відводи –Dу200 до м.Ізюм та Dу100 доГРС м. Барвінкове.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядалась,оскільки необхідно здійснити реконструкцію саме зазначеної аварійної ділянки існуючого газопроводу, в тому ж технічному коридорі.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Оператор ГТС України – стратегічне підприємство, яке забезпечує енергетичну безпеку держави. Транспортування газу як українським, так і європейським споживачам повинно бути надійним і безаварійним.Реалізація планованої діяльності забезпечить безпечну експлуатацію газопроводута надійне газопостачання комунально-побутових і промислових споживачівДонецької області та сходу Харківської області.

Реконструкція не передбачає змін у потребі трудових ресурсів. Огляд та обслуговування газопроводу, виконання ремонтних і профілактичних робот здійснюватиметься існуючим персоналом підприємства.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)

Під час реконструкції газопроводу на ділянці УТ-5 передбачається:

- прокладання нового однониточного підземного газопроводу Dу 500 км 55,1 - км 68,6 довжиною 13,5 км, розрахованого на робочий тиск 5,4 МПа;

- врізка в існуючий газопровід Dу500 на км 55,1 (початкова точка підключення до ділянки УТ-4) та Dу 700 на км 68.6 (кінцева точка підключення до існуючого газопроводу);

- на км 68,4 встановлення лінійного кранового вузлаDN500 з продувочною свічкою Dу150, PN55 (двохстороння продувка);

- на км 65,7 – переключення на новий газопровідіснуючого газопроводу-відводу Ду 100 до с. Барвінкове з встановленнямкранового вузлаDN500 зпродувочною свічкоюDу 80, PN55 (одностороння продувка);

- на км 68,4 та км 68,5 – переключення на новий газопровід2-х ниток існуючогогазопроводу-відводу до ГРС м. Ізюмз встановленнямкранових вузлів DN200 (2 шт.)з продувочною свічкоюDу 80, PN55 (одностороння продувка);

- демонтаж старого газопроводу Dу700довжиною 13,5 км з крановими вузлами DN 700, DN 200, DN 100з огорожею та витяжною свічкою (1 шт);

- на км 55,1 – демонтаж тимчасової перемички Dу300 довжиною 23 м між старим і новим газопроводами;

Демонтаж існуючої ділянки газопроводу Dу700 передбачається після запуску в роботунової ділянкиDу500.

Встановлення кранових вузлів передбачається на спеціальних майданчиках з огорожею та покриттям із залізобетоннихплит. На крановому вузлі на км 68,4 передбачається розташування обладнання електрохімзахисту газопроводу та електропостачання.

Переходи через автодороги передбачено виконати методом горизонтального буріння, з прокладанням газопроводу у захисному футлярі із стальних труб Dу 700 та встановленням витяжних свічок Dу 50 (2 шт.).

Для збору та очищення води після проведення промивки та гідровипробувань трубопроводу на міцність і герметичність запроектовано улаштування тимчасового (на період виконання робіт) амбару-відстійнику об’ємом 3000 м3. Кількість води, необхідна для промивки та гідравлічних випробовувань газопроводу – 2750 м3.

Після реконструкції передбачається:

- напрямок потоку газу – реверсивний (Слов’янськ-Шебелинка);

- обсяг споживання газу Q=1,0 млн. м3/добу.

Для проведення робіт з реконструкції ділянки газопроводу УТ-5 передбачено відведення землі у тимчасове та постійнекористування.Відведення земельних діляноку постійне користування передбачається для розміщення площадок кранових вузлів, витяжних свічок, стовпчиків з вказівними знаками. Відведення земельних ділянок у тимчасове користування передбачається на час реконструкції для прокладання нової ділянки газопроводу та демонтажу старого газопроводу.

Для оформлення права користування земельними ділянкамидо початку робіт планується виготовлення технічної документації із землеустрою та укладання договорів сервітутів із власниками земельних ділянок.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження в період реалізації планованої діяльності обумовлюються нормативними документами, які регламентують безпеку навколишнього середовища: Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"; Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"; Закон України "Про відходи"; Закон України "Про охорону атмосферного повітря"; Закон України "Про охорону земель"; Закону України про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів" Водний кодекс України; Земельний кодекс України.

Щодо технічної альтернативи 1:
Проведення робіт з рекультивації порушених ділянок ґрунту,дотримання дозволених рівнів акустичного навантаження; значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для зберігання відходів.

Щодо технічної альтернативи 2:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності аналогічні технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1:

Раціональне використання земельних ресурсів з проведенням робіт в межах відведених земельних ділянок, в охоронній зоні газопроводу – 200 м в обидві сторони від осі існуючого газопроводу (відповідно до Закону України про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів).Не здійснювати плановану діяльність на землях природоохоронного призначення.

Щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:

Проведення топографо-геодезичних, інженерно-геологічних та гідрологічних вишукуваньу необхідномуобсязі. Виконання гідротехнічних заходів (улаштування протиерозійних глиняних перемичок, улаштування тимчасових переїздів). Розробка та виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи. Проведення інструктажів персоналу з правил техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.

Щодо технічної альтернативи 2:
Еколого-інженерна підготовка і захист території передбачається аналогічно до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1:

Дотримання розмірів охоронної зони трубопроводу,дотримання дозволених рівнів акустичного забруднення; дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для зберігання відходів.Зняття родючого шару ґрунту з наступним його відновленням – проведення технічної і біологічної рекультивації порушених земель, забезпечення виконання санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронних, відновлювальних та захисних заходів.

Щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

Вплив на повітряне середовище – під час реконструкції передбачаються викиди від стравлювання природного газу, зварювальних та різальних робіт, автотранспорту та будівельної техніки, фарбувальних робіт, риття траншей; шумовий вплив від роботи машин та механізмів, автомобільного транспорту. Перевищень ГДК забруднюючих речовин на межі житлової забудови не очікується.Шумове навантаження під час будівельних робіт буде в межах норми і не завдасть негативного впливу на оточуюче природне середовище та здоров’я людей. Під час експлуатації вплив можливий лише при стравлюванні природного газу через продувочні свічки під час проведення технічного обслуговування (перестановка кранів для перевірки їх працездатності – 1 раз/рік) або під час планових ремонтних робіт на газопроводі (1 раз на 5 років).Разові викиди природного газу, виходячи з фізичних властивостей цієї домішки (легша заповітря), не призведуть до шкідливого впливу на атмосферне повітря. Разом з тим, викид газу передбачається виконувати при сприятливих для цього метеоумовах – вітер, що дме віднайближчих населених місць.

Вплив на водне середовище – під час реконструкції,для приготування будівельних розчинів, проведення промивки та гідровипробувань трубопроводупередбачається використання привізної води з водойми с. Нова Дмитрівка. Вода буде доставлятися автоцистернами. Тимчасовий водозабір з поверхневого водотокупередбачається облаштувати рибозахисними пристроями. Здійснення водозабору передбачається тільки після отримання дозволу на спецводокористування та укладання відповідного договору з власником водойми. Збір стічної води післяпромивки та гідровипробувань трубопроводу, передбачаєтьсяу амбар-відстійник, з подальшим вивезенням очищеної води на найближчі очисні споруди (міські очисні споруди водовідведення № 2 «Безлюдівські очисні споруди», підрозділ комплексу «Харківводовідведення»). Знешкодження (утилізація) осаду, орієнтовна кількість якого буде складати 0,5-1,0 м3відбуватиметься згідно укладених договорів зі спеціалізованим підприємством. Для господарсько-побутових та питних потреб будівельників буде використовуватися привізна бутильована вода. Збирання побутових та фекальних стоків передбачено за допомогою санітарно-побутових установок контейнерного типу (пересувні біотуалети), з подальшим знешкодженням їх на найближчих очисних спорудах відповідно до укладеного договору. Забруднення водного середовища неочищеними або недостатньоочищеними стічними водами при проведенні будівельно-монтажних робіт не очікується. Під час експлуатації вплив відсутній.

Вплив на ґрунти – під час реконструкції передбачається порушення ґрунту в межах відведення земельних ділянок. Передбачено рекультивацію порушених земельних ділянок зі збереженням і наступним відновленням родючого шару ґрунту,що максимально мінімізує вплив на ґрунти та не завдасть негативних наслідків на них. Передбачається компенсаційне відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених відведенням земель,відповідно до чинного законодавства. При експлуатації вплив на ґрунти відсутній.

Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти – під час реконструкції газопроводу передбачається порушення рослинного покриву та знесення деревинних насадженьу кількості 600 шт. при перетині газопроводу через захисні лісосмуги. Передбачається відшкодування втрат, які пов’язані з рубкою лісонасаджень, господарям, якимналежать ці ділянки, згідно чинного законодавства.Компенсаційні кошти будуть направлені для використання на проведення заходів по відтворенню деревинних насаджень.Умовами ХОДАЛП "Харківоблагроліс" передбачено винесення траси в натуру звизначенням меж проходження газопроводу в місцях перетину лісосмуг, а потім розрахуноксуми втрат деревини.Для відновлення рослинного покриву передбачається висів багаторічних трав з урахуванням видового складу рослинності притаманній місцю проведення робіт. Таким чином, можна очікувати, що при виконанні робіт не буде здійснено істотного негативного впливу на рослинний світ.В зоні проведення робіт відсутні угрупування та осередки мешкання(нори, барлоги, гнізда тощо)будь-яких видів тварин та птахів, шляхи їх міграції не пролягають. Поряд з  об’єктом планованої діяльності заповідники, заказники, мисливсько-рибальські господарства та інші об’єкти з особливим режимом природокористування відсутні. При експлуатації газопроводу вплив на рослинний та тваринний світ відсутній.

Вплив від утворення відходів – під час реконструкції передбачається незначна кількість утворення відходів 3-4 класів небезпеки, які передбачається зберігати у спеціально відведених місцях в герметичних контейнерах відповідно до класу небезпеки з подальшою передачею їх на видалення, розміщення, захоронення, утилізацію згідно договорів з спеціалізованими підприємствами, укладеними виконавцями будівельних робіт.Небезпечні відходи(стара ізоляція трубопроводу, тара з під лакофарбових матеріалів), які виникають під час реконструкції, підлягають утилізації спеціалізованою організацією, що має відповідну ліцензію. Демонтовані труби (у разі непридатності для подальшого використання) та недогарки електродів підлягають вторинній переробці та утилізуються на металобрухт. Побутові відходи вивозяться на сміттєзвалище, за договором з відповідною організацією.За умови дотримання законодавчих вимог тимчасового зберігання відходів та подальшої їх утилізації або вивозу спеціалізованою організацією, цей вид забруднення не спричинить негативного впливу на стан і якість навколишнього природного середовища. При експлуатації газопроводу відходи не утворюються, вплив відсутній.

Вплив на соціальне середовище (населення) – під час реконструкції та експлуатації вплив відсутній. Об’єкт планованої діяльності не створює негативного впливу на соціальні умови життєдіяльності та здоров'я місцевого населення та несе позитивний аспект, який полягає у  підвищенні інфраструктури та забезпечення природним газом споживачів.

Вплив на техногенне середовище – під час реконструкції та експлуатації вплив відсутній. В рамках планованої діяльності не передбачається знесення будинків та об’єктів інфраструктури; планована діяльність не буде викликати руйнівної дії на житлово-цивільні і промислові об'єкти; пам’ятки архітектури, історико-культурні об’єкти та інші елементи техногенного середовища в зоні планованої діяльності відсутні.

Щодо технічної альтернативи 2

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах охоронної зони газопроводу та в межах виділених земельних ділянок,а саме, при роботі будівельних машин, механізмів та техніки.

Щодо територіальної альтернативи 2

Відсутня.Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту 10, абз. 11 та п. 14, частини 3,статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД,у відповідності зі ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкіллявідповідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб`єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт,що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківськоїобласної державної адміністрації, за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 4-й під'їзд, 7-й поверх, тел. (057) 705-06-83, електронна адреса: ecodepart@kharkivoda.gov.ua.

Контактна особа: заступник начальника відділу оцінки впливу на довкілля, моніторингу, зв'язків з громадськістю, Варвянський В.Ю., тел. (057) 705-06-66.

Ситуація супутник


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних