Барвінківська міська громада
Харківська область, Ізюмський район

ПРОТОКОЛ №2 засідання Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Ізюмського району Харківської області "04" вересня 2020 року

Перші вибори депутатів міської ради територіальної громади і відповідного міського голови

 

25 жовтня 2020 року

 

ПРОТОКОЛ №2 

засідання Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Ізюмського району Харківської області

 

17 год 00 хв                

 

"04"  вересня  2020 року                                                                      м.Барвінкове

 

Усього членів комісії: 18 (вісімнадцять) осіб.

 

Присутні на засіданні члени комісії:

Казьонний Сергій Миколайови

Табачник Тамара Миколаївна

Горгуновська Наталія Сергіївна

Понімаш Юлія Федорівна

Трекущенко Тетяна Василівна

Кучеренко Олександр Олексійович

Федоренко Тетяна Сергіївна

Долінська-Сова Світлана Анатоліївна

Малиновська Наталія Володимирівна

Плис Денис Олегович

Твардовська Олена Іллівна

Кирєва Раїса Семенівна

Гапон Світлана Валентинівна

Бульвінова Юлія Олексіївна

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

Запрошені на засідання: ___________________________________________.

 

Присутні на засіданні: _____________________________________________.

Обговорення та затвердження порядку денного засідання комісії.

Слухали: голову Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Казьонного С.М., який запропонував включити до порядку денного засідання комісії такі питання:

  1. Про обрання секретаря засідання
  2. Про визначення членів Барвінківської міської територіальної виборчої комісії, які виконуватимуть свої повноваження у комісії на платній основі.
  3. Про затвердження режиму роботи Барвінківської міської територіальної виборчої комісії.
  4. Про затвердження графіку чергувань членів Барвінківської міської територіальної виборчої комісії.
  5. Про розподіл обов’язків між членами Барвінківської міської територіальної виборчої комісії.
  6. Про забезпечення Барвінківської міської територіальної виборчої комісії необхідним приміщенням, транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями відповідно до нормативних вимог, установлених Виборчи Кодексом України та Центральною виборчою комісією.
  7. Про залучення Барвінківською міською територіальною виборчою комісією відповідних спеціалістів, експертів, технічних працівників для організаційного, правового, інформаційного, технічного забезпечення здійснення повноважень комісії.
  8. Різне

Виступили:

Вирішили: затвердити порядок денний

За це рішення проголосували:

За : 14 (чотирнадцять)

Проти : 0 (нуль)

Утрималися : 0 (нуль)

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.Про  обрання секретаря засідання.

2.Про визначення членів Барвінківської міської територіальної виборчої комісії, які виконуватимуть свої повноваження у комісії на платній основі.

3.  Про затвердження режиму роботи Барвінківської міської територіальної виборчої комісії.

4. Про затвердження графіку чергувань членів Барвінківської міської територіальної виборчої комісії.

5. Про розподіл обов’язків між членами Барвінківської міської територіальної виборчої комісії.

6. Про забезпечення Барвінківської міської територіальної виборчої комісії необхідним приміщенням, транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями відповідно до нормативних вимог, установлених Виборчи Кодексом України та Центральною виборчою комісією.

7. Про залучення Барвінківською міською територіальною виборчою комісією відповідних спеціалістів, експертів, технічних працівників для організаційного, правового, інформаційного, технічного забезпечення здійснення повноважень комісії.

8.Різне.

1.Слухали: Голову Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Казьонного С.М., про обрання секретарем засідання Гапон С.В., у зв’язку з відсутністю, по поважним причинам, на засіданні  секретаря Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Рижова М.О.

Виступили:

Вирішили: обрати Гапон С.В. секретарем засідання.

За це рішення проголосували:

За : 14 (чотирнадцять)

Проти : 0 (нуль)

Утрималися : 0 (нуль)

2.Слухали: Про визначення членів Барвінківської міської територіальної виборчої комісії, які виконуватимуть свої повноваження у комісії на платній основі, голову Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Казьонного С.М., щодо  оплати  праці членів Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Гапон С.В., Рижова М.О., Понімаш Ю.Ф., які будуть виконувати свої повноваження на платній основі.

Виступили:

Вирішили: Підримати пропозицію щодо  оплати  праці членів Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Гапон С.В., Рижова М.О., Понімаш Ю.Ф., які будуть виконувати свої повноваження на платній основі.

За це рішення проголосували:

За : 14 (чотирнадцять)

Проти : 0 (нуль)

Утрималися : 0 (нуль)

Постанова № 1 додається.

3. Слухали: Про затвердження режиму роботи Барвінківської міської територіальної виборчої комісії, голову Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Казьонного С.М., щодо затвердження режиму роботи Барвінківської міської територіальної виборчої комісії з 08:00 до 17:00 із перервою на обід з 12:00 до 13:00 без вихідних.

Виступили:

Вирішили: затвердити режим роботи Барвінківської міської територіальної виборчої комісії.

За це рішення проголосували:

За : 14 (чотирнадцять)

Проти : 0 (нуль)

Утрималися : 0 (нуль)

Постанова № 2 додається.

4. Слухали: Про затвердження графіку чергувань членів Барвінківської міської територіальної виборчої комісії, голову Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Казьонного С.М.,

Виступили:

Вирішили: затвердити графік чергувань членів Барвінківської міської територіальної виборчої комісії.

За це рішення проголосували:

За : 14 (чотирнадцять)

Проти : 0 (нуль)

Утрималися : 0 (нуль)

Постанова № 3 додається.

5. Слухали: Голову Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Казьонного С.М., про розподіл обов’язків між членами Барвінківської міської територіальної виборчої комісії, які виконуватимуть свої повноваження у комісії на платній основі, визначених Виборчим кодексом України, іншими законами України, прийнятими відповідно до них актами законодавства, Порядком організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 173, іншими постановами Центральної виборчої комісії.

Виступили:

Вирішили: затвердити.

За це рішення проголосували:

За : 14 (чотирнадцять)

Проти : 0 (нуль)

Утрималися : 0 (нуль)

Постанова № 4 додається.

6. Слухали: Голову Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Казьонного С.М., про забезпечення Барвінківської міської територіальної виборчої комісії необхідним приміщенням, транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями відповідно до нормативних вимог, установлених Виборчи Кодексом України та Центральною виборчою комісією.

Виступили:

Вирішили: підтримати пропозицію щодо матеріально-технічного забезпечення Барвінківської міської територіальної виборчої комісії.

За це рішення проголосували:

За : 14 (чотирнадцять)

Проти : 0 (нуль)

Утрималися : 0 (нуль)

Постанова № 5 додається.

7. Слухали: Про залучення Барвінківською міською територіальною виборчою комісією відповідних спеціалістів, експертів, технічних працівників для організаційного, правового, інформаційного, технічного забезпечення здійснення повноважень комісії, голову Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Казьонного С.М., щодо залучення Барвінківською міською територіальною виборчою комісією діловода, оператора комп’ютерного набору, водія, прибиральника,юриста та призначення Марусової Ліди Іванівни головним бухгалтером Барвінківської міської територіальної виборчої комісії.

Виступили:

Вирішили: підтримати пропозицію Про залучення Барвінківською міською територіальною виборчою комісією відповідних спеціалістів, експертів, технічних працівників для організаційного, правового, інформаційного, технічного забезпечення здійснення повноважень комісії.

За це рішення проголосували:

За : 14 (чотирнадцять)

Проти : 0 (нуль)

Утрималися : 0 (нуль)

Постанова № 6 додається.

 

Голова Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Ізюмського району Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

С.Казьонний

 

 

(підпис)

 

 

Секретар засідання Барвінківської міської територіальної виборчої комісії Ізюмського району Харківської області

 

 

 

 

 

 

 

С.Гапон

 

 

(підпис)

 

 

                            МП